Cursusaanbod

september (2)

Het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde

Voor een kinderverpleegkundige is klinisch redeneren een belangrijke professionele taak, zeker ook in acute situaties. Om dat goed te kunnen doen en vervolgens juist te handelen is veel oefenen van belang. Daarom besteden wij tijdens dit Verpleegkundig College over Kindergeneeskunde aandacht aan het klinisch redeneren bij zieke kinderen. Natuurlijk wordt ook de medisch-inhoudelijke kennis die eraan ten grondslag ligt besproken.

 

Aan de hand van een aantal casussen komen veel voorkomende ziektebeelden aan bod, waarbij uiteraard steeds de focus ligt op de rol van de kinderverpleegkundige. Wat kan er aan de hand zijn bij een kind met benauwdheidsklachten of bewustzijnsverlies? Waar moet u aan denken als er een bleek kind binnenkomt op de afdeling? En hoe te handelen bij het vitaal bedreigde kind op de SEH?


Deze en andere vragen worden beantwoord op vrijdag 29 september 2017 tijdens het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde.

Accreditering:5 punten
4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker

Beste collega,

Mag je na drie opeenvolgende edities spreken van een traditie? Ja? Dan kondigen we bij deze de vierde editie aan van de inmiddels traditionele multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’. De Studiedag vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. in Spant in Bussum.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 5 uur door de KNMG, VSR en ADAP. En aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen; V&VN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.

oktober (7)

Dementie Menukaart

Kom proeven van onze dementie menukaart!

 

We werken volgens een à la carte systeem: u kiest de training die bij u past. Natuurlijk
kunt u in overleg met ons de inhoud laten aanpassen aan uw specifieke wensen en
eigen casuïstiek. En u hoeft de deur niet uit voor onze trainingen! Alles van de Dementie
Menukaart wordt bezorgd bij u op locatie.

Accreditering:Kwaliteitsregister V&V
Van Stress tot Burn-out

Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst 1 op de 8 werkende Nederlanders krijgt er tegenwoordig mee te maken en raakt voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt. Volgens cijfers van ArboNed wordt zelfs 20% van het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door stress, stijgt het aantal werknemers met een burn-out en
neemt de verzuimduur die daarmee gepaard gaat toe.


Op donderdag 5 oktober 2017 wijden wij een hele dag aan deze complexe en zo veelvoorkomend aandoening. We gaan op zoek naar de oorzaken van een burn-out en u leert de symptomen (al in een vroeg stadium) te herkennen. Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de behandelmogelijkheden en interventies die u kunt toepassen in de huisartspraktijk. Van cognitieve therapie tot mindfulness.

Accreditering:Wordt aangevraagd bij KNMG (cluster 1) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ

KLM Health Services biedt u de gelegenheid om uw deskundigheid te peilen en te
bevorderen op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

Accreditering:Voor deze nascholing is accreditatie voor 5 uur verleend door het ABAN, KNMG en LCR.
Fysiotherapie bij KANS

In 2012 verscheen de multidisciplinaire richtlijn KANS. Wat is er in vijf jaar tijd veranderd op het gebied van diagnostiek en behandeling? Tijdens de studiedag Fysiotherapie bij KANS, op vrijdag 6 oktober 2017, nemen we klachten aan Arm, Nek en Schouder weer eens gedegen onder de loep.

Accreditering:5 punten toegekend voor registers algemeen, manueel en arbeid
Themadag Acute geneeskunde

BEWUSTZIJNSVERLIES • ACUTE BUIK PROBLEMATIEK • BENAUWDHEID
URINERETENTIE • ACUTE PSYCHIATRIE

Accreditering:Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij de CADD.
Verpleegkundig College 'De waarde van labwaarden'

De eerste editie van ons Verpleegkundig College over labwaarden, vorig jaar, werd door jullie heel goed gewaardeerd. Reden voor ons om hiermee verder te gaan. Daarbij hebben we natuurlijk goed geluisterd naar jullie suggesties tot verdere verbetering van het college.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Komt een sporter bij de fysiotherapeut (voetbalblessures)

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op vrijdag 15 september 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op vrijdag 13 oktober 2017. U bent van harte welkom!

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseren wij een nieuwe editie van de dag ‘Komt een sporter bij de fysiotherapeut’. Een praktisch nascholingsprogramma voor fysiotherapeuten over de behandeling van sportblessures.

Voetbalblessures


Dit keer staat de voetballer centraal. Jaarlijks ontstaan er op de velden namelijk duizenden blessures. We hebben de meest voorkomende voor u geselecteerd: enkel, knie, hamstring, achillespees en heup/liesklachten.

Accreditering:Geaccrediteerd met 5 punten

november (12)

The NIGHt of the PROMs

PATIËNTERVARING STAAT IN DE SPOTLIGHTS

Het zijn mooie tijden voor de behandeling van psoriasis; uw behandelarsenaal breidt zich

snel uit. Maar mogelijk bent u bevreesd door de bomen het bos niet meer te zien? Welk

middel kiest u voor welke patiënt? Hoe weet u wat voor uw patiënt goed werkt? Kijkt u

hierbij alleen naar de klinische studies? U wilt ook weten wat de werkelijke effecten zijn, zoals uw patiënt deze ervaart. Hoe gaat u daarmee om in uw eigen praktijk?

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 3 uur door de NVDV.
1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.

KLM Health Services biedt u de gelegenheid om uw deskundigheid te peilen en te
bevorderen op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

Accreditering:Voor deze nascholing is accreditatie voor 5 uur verleend door het ABAN, KNMG en LCR.
Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie


Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

 

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.

 

 

Accreditering:accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij V&V, VSR en LV POH-GGZ
Terug naar de schoolbanken voor medisch- en afdelingsecretaresses

Als medisch secretaresse ben je een belangrijke verbindingsschakel in het netwerk van de ziekenhuisorganisatie. Verschillende professionals van binnen de organisatie en van buiten, maar ook patiënten en familieleden doen een beroep op je. Allemaal hebben ze hun eigen belangen die je op waarde moet schatten en moet indelen naar prioriteit. Hoe doe je dat?

 

Tijdens deze nieuwe editie van Terug naar de Schoolbanken voor medisch en afdelingssecretaresses op zaterdag 4 november a.s. laten we zien welke vaardigheden je nodig hebt om efficiënt en effectief te werken. Volg bijvoorbeeld de les over het elimineren van stoorzenders op je werk, of ga naar het uur waarin wordt uitgelegd hoe je je focus kunt verbeteren.

Dagsymposium Atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (hierna AF) is de meest voorkomende ritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte, de prevalentie loopt op van 0,04% bij 25 - 45 jarigen tot 6% bij 75-plussers. Met de toenemende veroudering is het te verwachten dat het absolute aantal patiënten met atriumfibrilleren binnen de huisartspraktijk toeneemt. Daarom is het wenselijk dat de huisarts adequate kennis heeft van dit ziektebeeld.


Tijdens het Dagsymposium Atriumfibrilleren op vrijdag 10 november 2017 bieden wij u daarom de gelegenheid uw kennis over deze aandoening bij te spijkeren. Aan bod komen o.a. de pathofysiologie van atriumfibrilleren, de symptomen waaraan de aandoening te herkennen is en de bevolkingsgroepen bij wie u extra alert moet zijn op AF.

Accreditering:KNMG (cluster 1), NVvPO en Kwaliteitsregister V&V.

Geachte collega,

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de nascholing ‘Tot op de Bekkenbodem’.
Deze nascholing is ontwikkeld door een aantal topspecialisten op het gebied van bekkenbodemproblematiek.

Accreditering:Er is voor 4 punten accreditatie toegekend door de KNMG, cluster 1.
Night of the PROMS

PATIËNTERVARING STAAT IN DE SPOTLIGHTS
 

Het zijn mooie tijden voor de behandeling van artritis psoriatica. De inzichten rondom de aandoening nemen toe en ook uw behandelarsenaal breidt zich snel uit. Maar wellicht ziet u door de bomen het bos niet meer. Want welk middel kiest u voor welke patiënt? Hoe weet u wat voor uw patiënt goed werkt? Vaart u hierbij op klinische gegevens of wilt u ook weten wat de werkelijke effecten zijn, zoals uw patiënt deze ervaart?

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 3 uur door de NVR.
Ergotherapie bij Ouderen 2017

Ouderdom komt voor velen met gebreken en beperkingen. Denk aan vermoeidheid, stramheid, verwardheid en vergeetachtigheid. Dat zijn nare klachten die ertoe kunnen leiden dat ouderen in een sociaal isolement terechtkomen.  En ze ondermijnen ook nog eens de zelfredzaamheid.

 

Tijdens de jaarlijkse nascholing Ergotherapie bij Ouderen, op vrijdag 17 november 2017, gaan we in op de vraag hoe jij kunt bijdragen aan een waardige  oude dag waarbij cliënten zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven. Zowel in de thuissituatie als binnen de  zorginstelling.

Accreditering:Wordt aangevraagd voor 5 uur bij St. ADAP
Verpleegkundig College Infectiepreventie

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groot probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Op mondiaal niveau worden afspraken gemaakt om antibioticagebruik in de gezondheidszorg en de veeteelt terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Maar stel dat we het tij niet meer kunnen keren. Als geen enkel antibioticum meer werkt! Als een blaasinfectie onbehandelbaar wordt en een knieoperatie, waarbij een infectie ontstaat, levensbedreigend. Wat dan?

 

Dit doemscenario vormt het uitgangspunt van het nieuwe Verpleegkundig College over Infectiepreventie, op vrijdag 24 november 2017. We focussen ons op maatregelen die jij kunt nemen om de groei en verspreiding van bacteriën te voorkomen. En gelukkig zijn die er!

Accreditering:Wordt aangevraagd voor 5 uur bij V&V en VSR
Apothekersassistenten Terug naar de Schoolbanken

Vijf jaar jaren geleden startte Mark Two Academy met een nieuw nascholingsconcept voor apothekersassistenten: ‘Terug naar de schoolbanken’. In een schoolgebouw, met een knipoog naar je eigen schooltijd, maar vooral met enthousiaste docenten en praktijkgerichte lessen. Honderden collega’s (waaronder jijzelf wellicht) hebben in de afgelopen jaren de schoolbankencursus bijgewoond en gelukkig waren en blijven de waarderingen hoog.


Om dit jubileum dit vieren organiseren wij op zaterdag 25 november 2017 een ‘The Best Of’ editie. Voor deze bijzondere gelegenheid hebben we een aantal ‘vakken’ die de afgelopen jaren veel werden gekozen, opnieuw op het lesrooster staan. We hebben de inhoud natuurlijk aangepast aan de nieuwste inzichten en soms voor een iets andere insteek gekozen.

 

Accreditering:SANA (KAOF) en NVFZ & Optimafarma
Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

december (1)

Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ

Het verlenen van psychische hulpverlening vraagt om regelmatig opfrissen en verdiepen van uw kennis en expertise. Daarom besteden we op vrijdag 1 december 2017, tijdens een nieuwe editie van de nascholing ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ weer volop aandacht aan een aantal veelvoorkomende psychische problemen waar u in de huisartspraktijk mee te maken kunt krijgen.


We gaan het bijvoorbeeld hebben over het begeleiden van mensen met relatieproblemen en over het rouwverwerkingsproces bij (echt)scheiding. Maar ook over patiënten met faalangst of mensen die vastlopen omdat ze alcohol langdurig hebben ingezet als een vorm van zelfmedicatie bij hun psychische problemen. Er valt weer genoeg te kiezen.

Accreditering:Wordt aangevraagd voor 5 uur

januari (3)

1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.
Verpleegkundig College 'Vrouwenziekten'

Gynaecologie is een breed vak dat raakt aan tal van andere specialismen zoals
urologie, chirurgie en oncologie. In je dagelijks werk moet je daarom snel
kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld een verdenking op buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onverklaard bloedverlies en acute pijn in de onderbuik.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Komt een sporter bij de huisarts

Jaarlijks ontstaan er op de sportvelden duizenden blessures. Bij menig amateur- of topsporter raken enkel, knie, hamstring, achillespees, schouder en/of andere delen van het lichaam overbelast of zelfs geblesseerd. In veel gevallen komt de sporter dan terecht bij u, de huisarts.


Om de sportende patiënt zo goed en snel mogelijk van zijn blessure af te helpen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de nieuwste inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de sportgeneeskunde. Om daarin te voorzien organiseren wij op vrijdag 26 januari 2018 de nascholing ‘Komt een sporter bij de huisarts’.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij het KNMG (cluster 1)