Cursusaanbod

september (9)

Op vrijdag 8 september aanstaande biedt KLM Health Services u de gelegenheid om uw deskundigheid te peilen en te bevorderen op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

Accreditering:Voor deze nascholing is accreditatie voor 5 uur verleend door het ABAN, KNMG en LCR.
Verpleegkundig College 'Hartfalen'

Om te beginnen een paar cijfers: Nederland telt ruim 140.000 mensen met hartfalen.
Jaarlijks komen er ruim 26.000 bij en overlijden er ruim 7.000 mensen aan deze vooralsnog ongeneeslijke aandoening. Een groot deel (86%) van de patiënten met hartfalen is ouder dan 65 jaar en heeft naast hartfalen nog andere aandoeningen.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Het Verpleegkundig College Wondzorg

Beste collega,


Wondzorg is een van de meest basale handelingen in de geneeskunde. En het is bovendien een actie waarbij het lichaam van de patiënt heel duidelijk feedback geeft: als de wond snel heelt, is de behandeling goed geweest. Bij een traag helende wond of een wond die open blijft en gaat ontsteken, is de zorg nog niet
effectief genoeg en moet de behandeling worden aangescherpt.

Kom op vrijdag 15 september 2017 naar onze nieuwe editie van het verpleegkundig college over wondzorg en verbeter je kennis en vaardigheden. We behandelen een breed palet aan onderwerpen zoals, wondinfecties, wondpijn, wondzorg en voeding en skintears. Heb je behoefte aan verdieping, kies dan voor de 2 uur durende verdiepingssessies over complexe wonden (diabetische voet, oncologische wonden, ulcus cruris en decubitus) waarbij ruim aandacht is voor casuïstiek.


Namens programmavoorzitter,
Mirjam Kempkes, gespecialiseerd verpleegkundige huiddefecten Cordaan

Accreditering:Wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en VSR
Komt een sporter bij de fysiotherapeut (voetbalblessures)

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op vrijdag 15 september 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op vrijdag 13 oktober 2017. U bent van harte welkom!

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseren wij een nieuwe editie van de dag ‘Komt een sporter bij de fysiotherapeut’. Een praktisch nascholingsprogramma voor fysiotherapeuten over de behandeling van sportblessures.

Voetbalblessures


Dit keer staat de voetballer centraal. Jaarlijks ontstaan er op de velden namelijk duizenden blessures. We hebben de meest voorkomende voor u geselecteerd: enkel, knie, hamstring, achillespees en heup/liesklachten.

Accreditering:Geaccrediteerd
Themadag Kindertandheelkunde

Kinderen zijn een uitdagende doelgroep in de tandartspraktijk. Het is voor een goed verlopende behandeling nog meer dan bij volwassenen belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen. Dat ze spelenderwijs wennen aan de geuren en geluiden van de tandartspraktijk, maar ook dat ze niet angstig of onrustig worden van het gevoel van een afzuiger of meerfunctiespuit in de mond. Als jij dit gewenningsproces vanaf de eerste kennismaking goed begeleidt, dan leg je de basis voor een plezierig tandartsbezoek en een gezond gebit. Ook maak je de kans veel kleiner dat een kind op latere leeftijd tandartsangst ontwikkelt.


Tijdens deze themadag nemen we de belangrijkste praktische zaken rondom de gebitsverzorging bij kinderen met je door. Waar moet je (extra) alert op zijn bij de tandheelkundige behandeling van peuters, kleuters, basisschooljeugd en pubers? Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de psychosociale aspecten van de behandeling. Welke ondersteuning kun je bieden om kinderen zich ‘veilig’ te laten voelen in de praktijk? Een niet te onderschatten onderdeel van de behandeling waar jij als assistent meer tijd en aandacht aan kunt besteden dan de tandarts.

Terug naar de schoolbanken doktersassistenten

De najaarseditie 2017 van ‘Terug naar de schoolbanken‘ vindt plaats op zaterdag 23 september a.s.; de 7 nieuwe onderwerpen worden hiernaast toegelicht.
Variatie genoeg! Van schoon werken tot zwachtelen en van urologie tot handelen bij acute uitval.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur verleend bij Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten.
Het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde

Voor een kinderverpleegkundige is klinisch redeneren een belangrijke professionele taak, zeker ook in acute situaties. Om dat goed te kunnen doen en vervolgens juist te handelen is veel oefenen van belang. Daarom besteden wij tijdens dit Verpleegkundig College over Kindergeneeskunde aandacht aan het klinisch redeneren bij zieke kinderen. Natuurlijk wordt ook de medisch-inhoudelijke kennis die eraan ten grondslag ligt besproken.

 

Aan de hand van een aantal casussen komen veel voorkomende ziektebeelden aan bod, waarbij uiteraard steeds de focus ligt op de rol van de kinderverpleegkundige. Wat kan er aan de hand zijn bij een kind met benauwdheidsklachten of bewustzijnsverlies? Waar moet u aan denken als er een bleek kind binnenkomt op de afdeling? En hoe te handelen bij het vitaal bedreigde kind op de SEH?


Deze en andere vragen worden beantwoord op vrijdag 29 september 2017 tijdens het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde.

Accreditering:Wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en VSR
4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker

Beste collega,

Mag je na drie opeenvolgende edities spreken van een traditie? Ja? Dan kondigen we bij deze de vierde editie aan van de inmiddels traditionele multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’. De Studiedag vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. in Spant in Bussum.

Accreditering:Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij de V&VN, VSR, ADAP, KNMG (ABC1), KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.
Huisartsenpost Tiel bestaat 15 jaar

Op vrijdag 29 september 2017 viert de huisartsenpost Tiel haar 15 jarig bestaan.
Dat doen we natuurlijk heel graag samen met u!

oktober (5)

Van Stress tot Burn-out

Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst 1 op de 8 werkende Nederlanders krijgt er tegenwoordig mee te maken en raakt voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt. Volgens cijfers van ArboNed wordt zelfs 20% van het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door stress, stijgt het aantal werknemers met een burn-out en
neemt de verzuimduur die daarmee gepaard gaat toe.


Op donderdag 5 oktober 2017 wijden wij een hele dag aan deze complexe en zo veelvoorkomend aandoening. We gaan op zoek naar de oorzaken van een burn-out en u leert de symptomen (al in een vroeg stadium) te herkennen. Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de behandelmogelijkheden en interventies die u kunt toepassen in de huisartspraktijk. Van cognitieve therapie tot mindfulness.

Accreditering:Wordt aangevraagd bij KNMG (cluster 1) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ
Fysiotherapie bij KANS

In 2012 verscheen de multidisciplinaire richtlijn KANS. Wat is er in vijf jaar tijd veranderd op het gebied van diagnostiek en behandeling? Tijdens de studiedag Fysiotherapie bij KANS, op vrijdag 6 oktober 2017, nemen we klachten aan Arm, Nek en Schouder weer eens gedegen onder de loep.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd bij het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Themadag Acute geneeskunde

BEWUSTZIJNSVERLIES • ACUTE BUIK PROBLEMATIEK • BENAUWDHEID
URINERETENTIE • ACUTE PSYCHIATRIE

Accreditering:Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij de CADD.
Verpleegkundig College 'De waarde van labwaarden'

De eerste editie van ons Verpleegkundig College over labwaarden, vorig jaar, werd door jullie heel goed gewaardeerd. Reden voor ons om hiermee verder te gaan. Daarbij hebben we natuurlijk goed geluisterd naar jullie suggesties tot verdere verbetering van het college.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Komt een sporter bij de fysiotherapeut (voetbalblessures)

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op vrijdag 15 september 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op vrijdag 13 oktober 2017. U bent van harte welkom!

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseren wij een nieuwe editie van de dag ‘Komt een sporter bij de fysiotherapeut’. Een praktisch nascholingsprogramma voor fysiotherapeuten over de behandeling van sportblessures.

Voetbalblessures


Dit keer staat de voetballer centraal. Jaarlijks ontstaan er op de velden namelijk duizenden blessures. We hebben de meest voorkomende voor u geselecteerd: enkel, knie, hamstring, achillespees en heup/liesklachten.

Accreditering:Geaccrediteerd

november (4)

1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op donderdag 2 november 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op dinsdag 23 januari 2018. U bent van harte welkom!

 

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.
Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie


Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

 

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.

 

 

Accreditering:accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij V&V en LV POH-GGZ
Terug naar de schoolbanken voor medisch- en afdelingsecretaresses

Als medisch secretaresse ben je een belangrijke verbindingsschakel in het netwerk van de ziekenhuisorganisatie. Verschillende professionals van binnen de organisatie en van buiten, maar ook patiënten en familieleden doen een beroep op je. Allemaal hebben ze hun eigen belangen die je op waarde moet schatten en moet indelen naar prioriteit. Hoe doe je dat?

 

Tijdens deze nieuwe editie van Terug naar de Schoolbanken voor medisch en afdelingssecretaresses op zaterdag 4 november a.s. laten we zien welke vaardigheden je nodig hebt om efficiënt en effectief te werken. Volg bijvoorbeeld de les over het elimineren van stoorzenders op je werk, of ga naar het uur waarin wordt uitgelegd hoe je je focus kunt verbeteren.

Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

januari (2)

1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op donderdag 2 november 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op dinsdag 23 januari 2018. U bent van harte welkom!

 

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.
Verpleegkundig College 'Vrouwenziekten'

Gynaecologie is een breed vak dat raakt aan tal van andere specialismen zoals
urologie, chirurgie en oncologie. In je dagelijks werk moet je daarom snel
kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld een verdenking op buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onverklaard bloedverlies en acute pijn in de onderbuik.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.