1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’
02 november 2017

14.00 uur                    Inloop en registratie

14.30 uur                    Opening en toelichting programma

14.45 uur                    BLOK 1:  Gelokaliseerd prostaatcarcinoom

15.30 uur                    BLOK 2:  Lokaal uitgebreid prostaatcarcinoom

16.00 uur                    Korte pauze

16.15 uur                    VERVOLG BLOK 2
 

16.45 uur                    BLOK 3:  Gemetastaseerd prostaatcarcinoom
       
17.45 uur                    Dinerbuffet

18.15 uur                    BLOK 4:  Castratie resistent prostaatcarcinoom
              
19.15 uur                    Samenvatting – wat hebben we geleerd?

19.30 uur                    Einde programma

Locatie:
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle
Accreditering:
Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.

Vragen?
Neem dan contact op met Inge Kleiss. Tel: 033 4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl 

Bekijk een andere datum:
23 januari 2018 - Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle