Cursusaanbod

september (2)

Het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde

Voor een kinderverpleegkundige is klinisch redeneren een belangrijke professionele taak, zeker ook in acute situaties. Om dat goed te kunnen doen en vervolgens juist te handelen is veel oefenen van belang. Daarom besteden wij tijdens dit Verpleegkundig College over Kindergeneeskunde aandacht aan het klinisch redeneren bij zieke kinderen. Natuurlijk wordt ook de medisch-inhoudelijke kennis die eraan ten grondslag ligt besproken.

 

Aan de hand van een aantal casussen komen veel voorkomende ziektebeelden aan bod, waarbij uiteraard steeds de focus ligt op de rol van de kinderverpleegkundige. Wat kan er aan de hand zijn bij een kind met benauwdheidsklachten of bewustzijnsverlies? Waar moet u aan denken als er een bleek kind binnenkomt op de afdeling? En hoe te handelen bij het vitaal bedreigde kind op de SEH?


Deze en andere vragen worden beantwoord op vrijdag 29 september 2017 tijdens het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde.

Accreditering:5 punten
4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker

Beste collega,

Mag je na drie opeenvolgende edities spreken van een traditie? Ja? Dan kondigen we bij deze de vierde editie aan van de inmiddels traditionele multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’. De Studiedag vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. in Spant in Bussum.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 5 uur door de KNMG, VSR en ADAP. En aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen; V&VN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.

oktober (2)

Dementie Menukaart

Kom proeven van onze dementie menukaart!

 

We werken volgens een à la carte systeem: u kiest de training die bij u past. Natuurlijk
kunt u in overleg met ons de inhoud laten aanpassen aan uw specifieke wensen en
eigen casuïstiek. En u hoeft de deur niet uit voor onze trainingen! Alles van de Dementie
Menukaart wordt bezorgd bij u op locatie.

Accreditering:Kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundig College 'De waarde van labwaarden'

De eerste editie van ons Verpleegkundig College over labwaarden, vorig jaar, werd door jullie heel goed gewaardeerd. Reden voor ons om hiermee verder te gaan. Daarbij hebben we natuurlijk goed geluisterd naar jullie suggesties tot verdere verbetering van het college.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

november (3)

Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie


Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

 

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.

 

 

Accreditering:accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij V&V, VSR en LV POH-GGZ
Verpleegkundig College Infectiepreventie

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groot probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Op mondiaal niveau worden afspraken gemaakt om antibioticagebruik in de gezondheidszorg en de veeteelt terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Maar stel dat we het tij niet meer kunnen keren. Als geen enkel antibioticum meer werkt! Als een blaasinfectie onbehandelbaar wordt en een knieoperatie, waarbij een infectie ontstaat, levensbedreigend. Wat dan?

 

Dit doemscenario vormt het uitgangspunt van het nieuwe Verpleegkundig College over Infectiepreventie, op vrijdag 24 november 2017. We focussen ons op maatregelen die jij kunt nemen om de groei en verspreiding van bacteriën te voorkomen. En gelukkig zijn die er!

Accreditering:Wordt aangevraagd voor 5 uur bij V&V en VSR
Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

januari (1)

Verpleegkundig College 'Vrouwenziekten'

Gynaecologie is een breed vak dat raakt aan tal van andere specialismen zoals
urologie, chirurgie en oncologie. In je dagelijks werk moet je daarom snel
kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld een verdenking op buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onverklaard bloedverlies en acute pijn in de onderbuik.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.