Cursusaanbod

september (4)

Verpleegkundig College 'Hartfalen'

Om te beginnen een paar cijfers: Nederland telt ruim 140.000 mensen met hartfalen.
Jaarlijks komen er ruim 26.000 bij en overlijden er ruim 7.000 mensen aan deze vooralsnog ongeneeslijke aandoening. Een groot deel (86%) van de patiënten met hartfalen is ouder dan 65 jaar en heeft naast hartfalen nog andere aandoeningen.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Het Verpleegkundig College Wondzorg

Beste collega,


Wondzorg is een van de meest basale handelingen in de geneeskunde. En het is bovendien een actie waarbij het lichaam van de patiënt heel duidelijk feedback geeft: als de wond snel heelt, is de behandeling goed geweest. Bij een traag helende wond of een wond die open blijft en gaat ontsteken, is de zorg nog niet
effectief genoeg en moet de behandeling worden aangescherpt.

Kom op vrijdag 15 september 2017 naar onze nieuwe editie van het verpleegkundig college over wondzorg en verbeter je kennis en vaardigheden. We behandelen een breed palet aan onderwerpen zoals, wondinfecties, wondpijn, wondzorg en voeding en skintears. Heb je behoefte aan verdieping, kies dan voor de 2 uur durende verdiepingssessies over complexe wonden (diabetische voet, oncologische wonden, ulcus cruris en decubitus) waarbij ruim aandacht is voor casuïstiek.


Namens programmavoorzitter,
Mirjam Kempkes, gespecialiseerd verpleegkundige huiddefecten Cordaan

Accreditering:Wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en VSR
Het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde

Voor een kinderverpleegkundige is klinisch redeneren een belangrijke professionele taak, zeker ook in acute situaties. Om dat goed te kunnen doen en vervolgens juist te handelen is veel oefenen van belang. Daarom besteden wij tijdens dit Verpleegkundig College over Kindergeneeskunde aandacht aan het klinisch redeneren bij zieke kinderen. Natuurlijk wordt ook de medisch-inhoudelijke kennis die eraan ten grondslag ligt besproken.

 

Aan de hand van een aantal casussen komen veel voorkomende ziektebeelden aan bod, waarbij uiteraard steeds de focus ligt op de rol van de kinderverpleegkundige. Wat kan er aan de hand zijn bij een kind met benauwdheidsklachten of bewustzijnsverlies? Waar moet u aan denken als er een bleek kind binnenkomt op de afdeling? En hoe te handelen bij het vitaal bedreigde kind op de SEH?


Deze en andere vragen worden beantwoord op vrijdag 29 september 2017 tijdens het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde.

Accreditering:Wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en VSR
4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker

Beste collega,

Mag je na drie opeenvolgende edities spreken van een traditie? Ja? Dan kondigen we bij deze de vierde editie aan van de inmiddels traditionele multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’. De Studiedag vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. in Spant in Bussum.

Accreditering:Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij de V&VN, VSR, ADAP, KNMG (ABC1), KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.

oktober (1)

Verpleegkundig College 'De waarde van labwaarden'

De eerste editie van ons Verpleegkundig College over labwaarden, vorig jaar, werd door jullie heel goed gewaardeerd. Reden voor ons om hiermee verder te gaan. Daarbij hebben we natuurlijk goed geluisterd naar jullie suggesties tot verdere verbetering van het college.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

november (2)

Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie


Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

 

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.

 

 

Accreditering:accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij V&V en LV POH-GGZ
Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

januari (1)

Verpleegkundig College 'Vrouwenziekten'

Gynaecologie is een breed vak dat raakt aan tal van andere specialismen zoals
urologie, chirurgie en oncologie. In je dagelijks werk moet je daarom snel
kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld een verdenking op buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onverklaard bloedverlies en acute pijn in de onderbuik.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.