Cursusaanbod

september (5)

Op vrijdag 8 september aanstaande biedt KLM Health Services u de gelegenheid om uw deskundigheid te peilen en te bevorderen op het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

Accreditering:Voor deze nascholing is accreditatie voor 5 uur verleend door het ABAN, KNMG en LCR.
Verpleegkundig College 'Hartfalen'

Om te beginnen een paar cijfers: Nederland telt ruim 140.000 mensen met hartfalen.
Jaarlijks komen er ruim 26.000 bij en overlijden er ruim 7.000 mensen aan deze vooralsnog ongeneeslijke aandoening. Een groot deel (86%) van de patiënten met hartfalen is ouder dan 65 jaar en heeft naast hartfalen nog andere aandoeningen.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.
Terug naar de schoolbanken doktersassistenten

De najaarseditie 2017 van ‘Terug naar de schoolbanken‘ vindt plaats op zaterdag 23 september a.s.; de 7 nieuwe onderwerpen worden hiernaast toegelicht.
Variatie genoeg! Van schoon werken tot zwachtelen en van urologie tot handelen bij acute uitval.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur verleend bij Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten.
4e Studiedag Voeding Bewegen en Kanker

Beste collega,

Mag je na drie opeenvolgende edities spreken van een traditie? Ja? Dan kondigen we bij deze de vierde editie aan van de inmiddels traditionele multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’. De Studiedag vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. in Spant in Bussum.

Accreditering:Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij de V&VN, VSR, ADAP, KNMG (ABC1), KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.
Huisartsenpost Tiel bestaat 15 jaar

Op vrijdag 29 september 2017 viert de huisartsenpost Tiel haar 15 jarig bestaan.
Dat doen we natuurlijk heel graag samen met u!

oktober (3)

Van Stress tot Burn-out

Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst 1 op de 8 werkende Nederlanders krijgt er tegenwoordig mee te maken en raakt voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt. Volgens cijfers van ArboNed wordt zelfs 20% van het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door stress, stijgt het aantal werknemers met een burn-out en
neemt de verzuimduur die daarmee gepaard gaat toe.


Op donderdag 5 oktober 2017 wijden wij een hele dag aan deze complexe en zo veelvoorkomend aandoening. We gaan op zoek naar de oorzaken van een burn-out en u leert de symptomen (al in een vroeg stadium) te herkennen. Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de behandelmogelijkheden en interventies die u kunt toepassen in de huisartspraktijk. Van cognitieve therapie tot mindfulness.

Accreditering:Wordt aangevraagd bij KNMG (cluster 1) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ
Themadag Acute geneeskunde

BEWUSTZIJNSVERLIES • ACUTE BUIK PROBLEMATIEK • BENAUWDHEID
URINERETENTIE • ACUTE PSYCHIATRIE

Accreditering:Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij de CADD.
Verpleegkundig College 'De waarde van labwaarden'

De eerste editie van ons Verpleegkundig College over labwaarden, vorig jaar, werd door jullie heel goed gewaardeerd. Reden voor ons om hiermee verder te gaan. Daarbij hebben we natuurlijk goed geluisterd naar jullie suggesties tot verdere verbetering van het college.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

november (3)

1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op donderdag 2 november 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op dinsdag 23 januari 2018. U bent van harte welkom!

 

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.
Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie


Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

 

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.

 

 

Accreditering:accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij V&V en LV POH-GGZ
Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

januari (2)

1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’

Wegens grote belangstelling is het maximale deelnemersaantal voor de uitvoering op donderdag 2 november 2017 bereikt. Wij organiseren een extra editie op dinsdag 23 januari 2018. U bent van harte welkom!

 

Graag nodigen wij u uit voor het 1st GU Oncology Forum ‘Prostaatcarcinoom consult’. In deze nascholing nemen wij u aan de hand van realistische casuïstiek mee op een route langs alle belangrijke beslismomenten voor patiënten met prostaatkanker.

Accreditering:Accreditatie is verleend voor 4 punten door de NAPA, VSR en het Kwaliteitsregister V&V.
Verpleegkundig College 'Vrouwenziekten'

Gynaecologie is een breed vak dat raakt aan tal van andere specialismen zoals
urologie, chirurgie en oncologie. In je dagelijks werk moet je daarom snel
kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld een verdenking op buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, onverklaard bloedverlies en acute pijn in de onderbuik.

Accreditering:Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.