Apothekersassistenten Terug naar de Schoolbanken
25 november 2017

Programma

 

09.00 Aankomst, registratie en koffie
09.35 Naar de lokalen
09.45 Start lesronde 1
11.00 Pauze
11.20 Start lesronde 2
12.35 Lunch
13.30 Start lesronde 3
14.45 Pauze
15.00 Start lesronde 4
16.15 Einde programma

 

Lessen (kies 4 uit 8)

 

1. Nieuwe diabetesmedicatie

Er komen de laatste jaren regelmatig nieuwe medicijnen of medicijncombinaties tegen diabetes op de markt. Daar gaan we tijdens deze les dieper op in. Dit jaar is er bijvoorbeeld in Nederland een prikpen op de markt gekomen met twee werkzame stoffen tegen diabetes type 2. Wat zit er in die pen en hoe werkt de combi precies? En hoe zit het met de vergoeding? Ook de bestaande medicamenten die van invloed zijn op de diabetesregulatie nemen we kort en bondig met je door zodat je aan het eind van de les weet welke (combinaties van) medicijnen bij diabetespatiënten extra alertheid vragen.


2. Farmacotherapie bij reuma
Helaas, een middel dat reuma of artrose geneest, dat is er nog niet. Wel zijn er medicijnen om de ontstekingen te remmen, de reuma te remmen en de pijn te verminderen. Tijdens deze les bespreken we een aantal veelvoorkomende vormen van gewrichtsproblemen, zoals reumatoïde artritis en artrose. We staan vooral stil bij de medicamenteuze behandeling daarvan. Wat is het verschil tussen klassieke reumaremmers (zoals methotrexaat) en nieuwe middelen zoals biologicals en biosimilars? En hoe werken de allernieuwste, de Jak-remmers? En wat is er al bekend over eventuele bijwerkingen op de lange termijn? Na deze les kun je patiënten voorlichting geven over de medicamenteuze behandelingen van een aantal veelvoorkomende reumatische aandoeningen.

 

3. Medicatie bij schildklieraandoeningen
De schildklier maakt hormonen die de stofwisseling stimuleren en de lichaamsenergie regelen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben een schildklier die te snel of te traag werkt. Met geneesmiddelen kan dit tekort of teveel aan schildklierhormonen weer aangepast worden. Wel is het vaak een tijd zoeken naar de juiste individuele dosis. Na deze les weet jij welke geneesmiddelen worden voorgeschreven om schildklieraandoeningen te behandelen en kun je patiënten juist voorlichten en adviseren over de werking, bijwerkingen, dosering en het gebruik van deze middelen.

 

4. Pijnbestrijding bij kanker
Pijnbehandeling bij kanker is maatwerk. In deze les bespreken we verschillende pijn bestrijdende middelen die bij kanker gebruikt kunnen worden, hun verschillende vormen van toediening (bijvoorbeeld lolly of neusspray) en hun mogelijke bijwerkingen. Ook praktische informatie over het omgaan met verpakkingen van nieuwe medicamenten wordt besproken. Aan de hand van de zogenaamde WHO-pijnladder worden de verschillende stappen van pijnbestrijding bij kanker besproken, van paracetamol tot opiaten.


5. Medicijnen tegen hartfalen
Hartfalen kan lang niet altijd worden verholpen door een pacemaker of hartoperatie. Veel patiënten worden dan ook met medicijnen behandeld om de klachten door hun verminderde pompfunctie (zoals kortademigheid) tegen te gaan. De klassieke medicijnen zijn onder andere vaatverwijders, plasmiddelen, ACE-remmers en betablokkers. En sinds 2016 is er een nieuwe groep geneesmiddelen op de markt, de zogenaamde ARNI: een combinatie van een angiotensine-receptorblokker en een neprilysine-remmer. Wat is de werking van deze middelen en welke bijwerkingen kunnen optreden? Hoe belangrijk is therapietrouw voor de patiënt met hartfalen? In deze les leer je hoe medicijnen patiënten met hartfalen kunnen helpen, maar ook waar je bij hen extra op moet letten.


6. Medicatiebewaking bij lage nierfunctie
Patiënten met een nierfunctiestoornis (GFR lager dan 60) moeten goed gemonitord worden door de apotheek. Deze patiënten hebben namelijk meer kans op bijwerkingen en ze lopen een risico op overdosering en op intoxicatie van de – toch al niet goed functionerende - nieren. Bij welke patiënten en bij welke middelen moet je alert zijn op een mogelijk verminderde nierfunctie? Bij wie kun en mag je de nierfunctie van een patiënt opvragen? Hoe zorg je voor medicatieveiligheid bij patiënten met een bekende nierfunctiestoornis? Welke geneesmiddelen mogen zij wel hebben en welke absoluut niet? Welke rol kan de KNMP app NierDosering spelen in de medicatiebewaking bij een verminderde nierfunctie? Leer meer over jouw rol bij medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen.


7. Aandacht voor kinderdoseringen
Deze les gaat over het gebruik van medicatie door kinderen. Een belangrijk onderwerp omdat er relatief weinig bekend is over bijwerkingen, doseringen en effectiviteit van geneesmiddelen bij kinderen. Dat gebrek aan kennis leidt in de praktijk vaak tot een suboptimaal effect en blootstelling aan onbekende risico’s. Hoe komt dat en hoe kun je die gevolgen zoveel mogelijk beperken? Wat zijn de grote verschillen tussen volwassenen en kinderen op het gebied van farmacokinetiek en farmacodynamiek? Kunnen kinderdoseringen afgeleid worden uit de doseringen voor volwassen? En welke toedieningsvormen zijn het meest geschikt voor kinderen? Na deze les weet jij waar je op moet letten als je een recept krijgt voor een kind.


8. Het beste medicijn tegen stress
We zijn met z’n allen veel te gestrest, per jaar krijgen 124.000 nieuwe patiënten van hun huisarts de diagnose overspannenheid en maar liefst 13 procent van de werkende Nederlanders heeft enkele keren per maand of vaker last van burn-out klachten. Waar komt al die stress vandaan? En belangrijker: hoe komen we er weer vanaf? In deze les nemen we de effecten en risico’s van medicatie tegen stressklachten onder de loep. Om welke medicijnen gaat het? Hoe werken deze middelen? Waarom zijn ze niet geschikt voor het structureel bestrijden van stress? Welke zelfzorgmiddelen, al dan niet homeopathisch, kunnen een burnout-behandeling ondersteunen? Welke andere adviezen kun je mensen met stressklachten geven om ze aan te moedigen gezonder en regelmatiger te leven en te ontspannen?

Locatie:
Hooghe Landt College Amersfoort
Accreditering:
SANA (KAOF) en NVFZ & Optimafarma

Vragen?
Neem contact op met Steven Korteling.
T: 033 4345730
E: skorteling@marktwo.nl