Dagsymposium Atriumfibrilleren
10 november 2017

Atriumfibrilleren (hierna AF) is de meest voorkomende ritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte, de prevalentie loopt op van 0,04% bij 25 - 45 jarigen tot 6% bij 75-plussers. Met de toenemende veroudering is het te verwachten dat het absolute aantal patiënten met atriumfibrilleren binnen de huisartspraktijk toeneemt. Daarom is het wenselijk dat de huisarts adequate kennis heeft van dit ziektebeeld.


Tijdens het Dagsymposium Atriumfibrilleren op vrijdag 10 november 2017 bieden wij u daarom de gelegenheid uw kennis over deze aandoening bij te spijkeren. Aan bod komen o.a. de pathofysiologie van atriumfibrilleren, de symptomen waaraan de aandoening te herkennen is en de bevolkingsgroepen bij wie u extra alert moet
zijn op AF.


Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de rolverdeling tussen eerste en tweede lijn wat betreft de behandeling en begeleiding van de patiënt met AF. Wat kunt u als huisarts zelf doen en wanneer verwijst u de patiënt naar de cardioloog en wat heeft de cardioloog dan vervolgens 'te bieden?' We laten ook zien hoe CONNECT AF de samenwerking tussen huisarts en cardioloog ondersteunt.


Verder staan we stil bij de positie en betekenis van de NOACs, direct werkende anticoagulantia die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen. Kortom, we bieden u een rijk gevuld programma waarmee u in één dag tijd uw kennis over atriumfibrilleren kunt verstevigen. Dit alles gepresenteerd door collega's die dagelijks met beide voeten in de cardiologiepraktijk staan.


Wij hopen u op 10 november a.s. te mogen begroeten.


Namens onze programma adviseurs,
Willeke Kristensen, cursusmanager Mark Two Academy

 

Locatie:
Carlton President Hotel te Utrecht
Accreditering:
KNMG (cluster 1), NVvPO en Kwaliteitsregister V&V.

Vragen?
Neem contact op met Willeke Kristensen.
T: 033 4345730
E: wkristensen@marktwo.nl