Dementie Menukaart
oktober 2017 t/m november 2017

Dementie Menukaart (kies één of meerdere trainingen)

We werken volgens een à la carte systeem: u kiest de training die bij u past. Natuurlijk kunt u in overleg met ons de inhoud laten aanpassen aan uw specifieke wensen en eigen casuïstiek. En u hoeft de deur niet uit voor onze trainingen! Alles van de Dementie Menukaart wordt bezorgd bij u op locatie.

 

1. ‘Waarom doet u dat nou?’ (Omgaan met onbegrepen gedrag)
Mensen met dementie laten soms onbegrepen gedrag zien: een mevrouw die de hele dag roept, een meneer die regelmatig het bord van zijn buurvrouw probeert leeg te eten of iemand die zomaar van zich af kan slaan. Tijdens deze training gaan we op zoek naar de oorzaak van het (onbegrepen) gedrag. Heeft het te maken met iemands persoonlijkheid of misschien een traumatische gebeurtenis in het verleden? Wordt het gedrag veroorzaakt door de dementie zelf of door verkeerde prikkels uit de omgeving? Als je de oorzaak kunt achterhalen, en begrijpt waar het gedrag vandaan komt dan kun je de zorg daarop afstemmen en zal je merken dat het contact met de bewoner verbetert.


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

2. Kijken door de ogen van iemand met dementie
Eén van de grote problemen in de dementiezorg is dat het zo moeilijk ‘invoelbaar’ is. Je merkt dat mensen anders reageren, maar waarom doen ze zo? In deze les kun je een glimp opvangen van de belevingswereld van iemand met dementie. Door middel van beeld, muziek en oefeningen geven wij een indruk van de verwarring en de gevolgen ervan. In het gesprek daarna gaat het telkens over de vraag: en wat betekent dat in mijn dagelijks werk? Hoe kan ik beter omgaan met mensen die de wereld zo anders ervaren?


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

3. Dementie, delier of toch een depressie?
Een patiënt reageert vreemd op wat je zegt, lijkt iets waar te nemen wat er niet is of is alweer vergeten wat er zojuist gebeurd is. Je krijgt niet goed hoogte van zijn stemming. Is er iets mis? En hoe kom je daarachter? Tijdens deze training leer je hoe je dat niet-pluis gevoel omzet in een gerichte actie. Het kan namelijk zijn dat er sprake is van dementie, een delier of een depressie. In het beginstadium kunnen die veel op elkaar lijken. En ze kunnen natuurlijk ook in combinatie voorkomen. De vroege symptomen worden nog wel eens geweten aan stress of ouderdom. Op welke signalen moet je alert zijn als je die diagnose niet wilt missen? En wat moet je vervolgens doen als je die signalen waarneemt?


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

4. Samenwerken met mantelzorgers
Leer tijdens deze training hoe je de verschillende typen mantelzorgers en hun zorgstijlen herkent. Zoals: ondersteunende mantelzorgers, boze mantelzorgers en mantelzorgers bij wie het zorgen ‘in het bloed zit’. Elk type mantelzorger heeft een andere, op de persoon toegesneden manier van ondersteunen nodig, bijvoorbeeld wat betreft regie overnemen dan wel regie toevertrouwen aan de mantelzorger. Als je rekening houdt met de mantelzorgstijl, heb je meer grip op je eigen ondersteunende rol - zowel naar de cliënt toe als naar de mantelzorger - en kun je een betere zorgrelatie creëren.

 

Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

5. Een dementievriendelijke woonomgeving (Omgevingszorg)
Mensen met dementie voelen zich prettiger en functioneren beter als hun woonomgeving dementievriendelijk is ontworpen en ingericht. Dat betekent bijvoorbeeld dat keukens, huiskamers en eetkamers duidelijk als zodanig herkenbaar zijn doordat ze van elkaar verschillen in sfeer en karakter, dat gangen licht en verzichtelijk zijn en dat het meubilair aansluit bij wat bewoners kennen van vroeger. Zo’n omgeving ondersteunt hun onafhankelijkheid vermindert onrust en stress. In deze les bespreken we acht belangrijke omgevingsfactoren voor mensen met dementie.

 

Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

6. ‘Uw vader is overleden, dat weet u toch wel!’ (Belevingsgerichte zorg)
Belevingsgerichte zorg sluit aan bij hoe de cliënt zichzelf en de buitenwereld ervaart. Het is een goede manier om mensen die zich in een gevorderd stadium van de ziekte bevinden, zo goed mogelijk te ondersteunen. Hoe moet je bijvoorbeeld handelen als een cliënt zich bedreigd voelt? Wat kun je doen als een cliënt steeds vaker ‘verdwaalt’ in de wereld van zijn eigen verleden? En als het contact met de omgeving bijna helemaal verloren is gegaan, wat kun je dan nog betekenen voor de cliënt? Je leert het tijdens deze training.


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

7. ‘Mijn moeder is helemaal niet vergeetachtig’ (Communicatie met familie)
Omgaan met familie van mensen met dementie kan best lastig zijn. Voor hen is het soms moeilijk om te aanvaarden dat hun vader, moeder of partner dementie heeft. En ook al weten zij wel dat het zo is, dat geleidelijke ‘afscheid’ van een dierbare roept allerlei emoties op – en dat communiceert niet altijd prettig. In deze les laat een communicatietrainer zien hoe jij als verzorgende of verpleegkundige jouw boodschap op een professionele manier kunt overbrengen aan ‘lastige’ familieleden en tegelijkertijd vriendelijk en meelevend kunt blijven.


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

8. Prikkelen of niet? De zenner, de doler en de evenwichtszoeker.
De ene dementerende is de andere niet. De ‘dolers’ lopen steeds rond, op zoek naar prikkels. Van een prikkelarme omgeving worden ze onrustig. ‘Zenners’ staren bewegingsloos voor zich uit. Je kunt ze het beste met rust laten, meedoen aan een activiteit is voor hun een kwelling. Evenwichtzoekers zouden willen dolen, maar kunnen dat fysiek niet meer. Ze creëren zelf prikkels door bijvoorbeeld te roepen of op tafel te slaan. Als je de verschillen kent tussen de verschillende type dementie kun je de zorg die je biedt daarop afstemmen. Dit levert de cliënt en jezelf een hoop minder stress op en het vermindert de onrust op de afdeling.

 

Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

9. Wat gaan we nu weer eens doen?
Altijd leuk, zelf eens even in actie komen en de grijze cellen laten werken. We willen met jullie brainstormen over activiteiten met dementiepatiënten. We weten allemaal dat activiteiten belangrijk zijn, ook voor mensen met dementie. Maar wat gaan we doen? Vallen we terug op het gebruikelijke lijstje, of is er meer mogelijk? Hoe kun je bijvoorbeeld bewoners activeren die altijd zo’n wegwuivend gebaar maken van ‘laat mij hier maar zitten’? En hoe betrek je bezoekende familieleden en vrienden erbij? Kunnen zij een bijdrage leveren aan de activiteiten? Wie weet wat we allemaal voor nieuws gaan verzinnen.


Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

 

10. Dementiezorg en ethiek
Ethiek is nadenken over wat moreel gezien het goede is om te doen. Mensen maken daarin vaak verschillende keuzes en iedereen heeft hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar bij mensen met dementie ligt de verantwoordelijkheid om te beslissen wat voor hen het juiste is, vaak bij anderen. Ook u wordt daardoor als zorgverlener gesteld voor morele en ethische dillema’s, zoals: heeft iemand die dement is en dood wil, recht op euthanasie, of is die persoon niet meer wilsbekwaam? Mag je iemand die dement èn heel onrustig is een kalmerende pil geven, of ben je dan eigenlijk aan het sederen? Wanneer is het moreel verantwoord om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten? Aan de hand van dit soort dillema’s gaan we met elkaar in discussie: wat kan wel, wat kan (echt) niet? 

 

Duur: 2 uur
Kosten: € 1.950

Locatie:
Incompany
Accreditering:
Kwaliteitsregister V&V

Training aanvragen
Neem contact op met Steven Korteling
Tel: 033 - 434 57 30
Email: skorteling@marktwo.nl