Themadag Kindertandheelkunde
21 september 2017

Programma

 

09.00 uur Registratie, koffie en thee
09.30 uur Welkom en toelichting op het programma
Bernadet Spaan, kindertandarts-pedodontoloog, Centrum Bijzonder Tandheelkunde Vogellanden

 

09.40 uur Peuters en kleuters
Bij de tandartsbehandeling van peuters en kleuters gaat het vooral om preventie. De belangrijkste aandachtspunten bij het geven van voorlichting (aan de ouders) gaan over voeding, poetstechniek, fluoridetabletten en peutertandpasta. Toch is een goede tandartservaring op deze leeftijd van groot belang. Een goede eerste indruk zorgt er namelijk voor dat kinderen minder snel tandartsangst ontwikkelen op latere leeftijd. En daar kun jij als assistente veel aan bijdragen. Neem bij hun eerste bezoek aan de praktijk de tijd om ze wegwijs te maken in deze voor hen vreemde situatie. Haak in op hun nieuwsgierigheid: vertel ze wat er gaat gebeuren en beantwoord eventuele vragen. We geven praktische voorbeelden over wat je kunt doen om kleine kinderen zich op hun gemak te laten voelen in de praktijk en we laten zien met welke (simpele) aanpassingen je de praktijk een stuk kindvriendelijker kunt maken?

 

10.20 uur Basisschooljeugd
Kinderen in de basisschoolleeftijd zullen soms ook minder plezierige tandartservaringen krijgen. Er kunnen gaatjes zijn die gevuld moeten worden en ook een fluorbehandeling is voor sommige kinderen geen pretje. Hoe bereid je ze daar op voor? Hoe houd je hun vertrouwen? Hoe doe je een beroep op hun medewerking, hoe zorg je dat spanning en pijn niet tot tandartsangst gaan leiden? En hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de tandarts, kind en ouders? Tijdens de basisschoolperiode vindt het wisselen plaats: het uitvallen van het melkgebit waarvoor het blijvende gebit in de plaats komt. Dat vraagt om specifieke voorlichting op het gebied van mondhygiëne, voeding en het toepassen van sealants. Ook is het belangrijker om aandacht te besteden aan het afleren van verkeerde mondgewoonten zoals duim- of vingerzuigen en mondademhaling. Deze en andere belangrijke aspecten bij de behandeling van basisschooljeugd worden besproken.


11.00 uur Pauze

 

11.30 uur Adolescenten
Elke puber zal het belang van een mooi gebit en een frisse adem wel inzien. Maar dat betekent niet automatisch dat ze aandacht besteden aan een goede mondhygiëne. Het kan geen kwaad om het verband daartussen en hun toenemende eigen verantwoordelijkheid daarvoor nog eens te benoemen op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Een goede mondzorg op die leeftijd is hard nodig, want niet alleen neemt de controle van de ouders de eerste jaren van het voortgezet onderwijs af, ook krijgt het adolescentengebit heel wat te verduren. De combinatie van slechte orale zelfzorg en ongezond gedrag zoals snoepen, roken en alcoholgebruik, zorgt bij veel adolescenten voor tandbederf en tandvleesproblemen. Welke adviezen kun jij ze als assistente geven om dit soort klachten te voorkomen? En misschien nog wel belangrijker bij adolescenten, hoe vergroot je de kans dat de adviezen ook daadwerkelijk worden opgevolgd? Wat is de juiste benaderingswijze om adolescenten te motiveren voor en de te overtuigen van de noodzaak van goede mondhygiëne?


12.15 uur Lunch
13.15 uur Keuzeronde 1
14.15 uur Keuzeronde 2
15.15 uur Pauze
15.45 uur Keuzeronde 3
16.45 uur Einde programma met afsluitende borrel

Keuzesessies (kies 3 uit 5)


1. ‘Nee mama, ik wil niet!’ Tandartsangst bij kinderen.
Tandartsangst is niet alleen iets voor kinderen. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. De oorzaak ligt vaak bij een traumatische tandartservaring op jonge leeftijd, soms daadwerkelijk in de stoel, maar soms ook louter veroorzaakt door ongeduldige houding van de tandarts en/of assistent. Wat kunnen we hiervan leren? Een GZ psycholoog die werkzaam is binnen de bijzondere tandheelkunde gaat tijdens deze les dieper in op de oorzaken van tandartsangst en legt uit hoe wij, door aanpassingen in ons gedrag, kinderen meer op hun gemak kunnen stellen waardoor de behandeling makkelijker verloopt en de kans op angstklachten in de toekomst vermindert. Zij zal haar verhaal illustreren met behulp van video opnames en geeft praktische tips voor de begeleiding van kinderen.

Corine Blaauw, kinderpsycholoog, Isala Ziekenhuis en CBT Vogellanden.


2. Kinderen met ADHD of autisme moeten ook naar de tandarts
De tandartspraktijk is voor elk kind een onbekende en vaak bedreigende nieuwe wereld vol griezelige geluiden en onbekende geuren. Als je extra gevoelig bent voor prikkels, dan roept dat al snel een onveilig gevoel op. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen met gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme. Hoe kun jij in deze voor het kind verwarrende situatie orde in de chaos creëren? In deze les hoor je wat moet je weten over kinderen met ADHD en autisme om een tandartsbehandeling goed te laten verlopen. Je leert hoe je een kind extra gerust kunt stellen en af kunt leiden zodat het de behandeling als minder stressvol ervaart. Hierbij merk je hoe de behandeling van een kind echt teamwork is van jou en de tandarts! En de ouders niet te vergeten. Aan de hand van een casus wordt besproken hoe bijvoorbeeld de inzet van tekeningen en pictogrammen de behandeling van kinderen met een gedragsstoornis kan vergemakkelijken. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van videomateriaal.
Bernadet Spaan, kindertandarts-pedodontoloog, Centrum Bijzonder Tandheelkunde Vogellanden

 

3. Zo herken jij mogelijke signalen van kindermishandeling
Ouders/verzorgers van mishandelde kinderen wisselen vaker dan anderen van huisarts. Uit onderzoek blijkt echter dat ze wel bij hun tandarts blijven. Dat betekent dat jij als assistente een mishandeld kind in theorie door de jaren heen blijft zien en dat jij een belangrijke rol kunt spelen bij het signaleren en melden van die mishandeling. Maar hoe ga je er in de tandartspraktijk mee om als je vermoedt dat een kind slachtoffer is van mishandeling of huiselijk geweld? Als oren en ogen van de praktijk heb jij een belangrijke rol. In deze les leer je wat je kunt doen als je signalen opvangt van mogelijke (tandheelkundige) verwaarlozing of mishandeling.
Wietske Oosterhuis, orthopedagoog en trainer bij het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

 

4. Gewoon Gaaf: motiverende gespreksvoering
Cariës is een gedragsziekte. En gedrag veranderen is moeilijk. Daarom is een belangrijk onderdeel van het Gewoon Gaaf programma (cariës preventiemethode) het motiveren van kinderen en ouders om een gezond gebit te houden. Tijdens deze les besteden we specifiek aandacht aan het leren stellen van motiverende vragen. Daarmee kun je het kind helpen de eigen overtuigingen en mening ten aanzien van mondgezondheid helder krijgen en gemotiveerde persoonlijke keuzes maken. Keuzes waar het kind volledig achter staat en commitment voor heeft. Dit commitment is noodzakelijk om een gedragsverandering te kunnen realiseren.

 

5. Traumatologie in het kindergebit

De telefoon gaat. Een ouder die in paniek de tandarts belt. ‘Mijn kind is van zijn fiets gevallen en alle voortanden liggen eruit! Wat nu?’ Deze les gaat over trauma’s in het kindergebit. Aan de hand van casuïstiek laten we zien wat in verschillende situaties de beste handelswijze is. We gaan het hebben over het stelpen van bloedingen, het koele van zwellingen, het hechten van wekedelen (bijv. een gescheurde lip), het bewaren en terugplaatsen van uitgevallen tanden en de nazorg die daarbij hoort. Ook bespreken we de symptomen van een kaakbreuk zodat je weet wanneer er doorverwezen moet worden naar de kaakchirurg.

Locatie:
Postillion Utrecht Bunnik

Vragen?
Neem contact op met Steven Korteling:
Tel: 033 4345730
Email: skorteling@marktwo.nl

Inschrijven per post of fax?
Download hier het aanmeldformulier.