Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'
30 november 2017

Beste collega,

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Alle reden dus om tijdens Het Verpleegkundig College ‘Gal, lever en pancreas’ op donderdag 30 november a.s. in Cinemec De Sterrenkijker te Utrecht eens dieper in te gaan op de werking van deze organen en op de diagnostiek en behandeling van de aandoeningen die bij deze organen kunnen voorkomen. Immers, met name op het gebied van de behandeling van (virale) hepatiden hebben zich de afgelopen jaren spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan.

Natuurlijk ligt in dit Verpleegkundig College de nadruk op verpleegkundige aspecten, zoals de multidisciplinaire samenwerking en het herkennen van symptomen als ondervoeding.


We starten de bijeenkomst met een interactieve sessie waarin de werking van lever en gal gedetailleerd aan de orde komen. En we gaan in op de meest voorkomende aandoeningen.


Daarna staat een vergelijkbare sessie over de alvleesklier op het programma, gevolgd door een sessie naar keuze. Hierbij kun je extra kennis opdoen over (onder)voeding bij lever- en alvleesklierziekten of over motiverende gespreksvoering bij mensen met een lever-, gal- of alvleesklieraandoening. 

We ronden Het Verpleegkundig College af met een sessie waarin we dieper ingaan op het medisch en verpleegkundig redeneren bij icterische patiënten die zich aandienen op de spoedeisende hulp.

We hopen je te mogen begroeten op 30 november a.s. in Utrecht.

Namens de programmacommissie,


Inge Kleiss
Cursusmanager Mark Two Academy

Locatie:
Cinemec te Utrecht
Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

Vragen?
Neem dan contact op met Inge Kleiss.
Tel: 033 4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl