Verpleegkundig College 'Gal, lever en pancreas'
30 november 2017

09.30 uur     Inloop en registratie

10.00 uur     Welkom en opening door dagvoorzitter Janine Steenbakkers

10.15 uur      DE LEVER; EEN VEELZIJDIG ORGAAN
In deze sessie bespreken we de anatomie en fysiologie van lever en gal. Ook is er aandacht voor diagnostiek en behandeling van verschillende leveraandoeningen. Waarbij we natuurlijk ruim stil staan bij de verbeterde mogelijkheden om virale hepatiden te behandelen of te voorkomen. Daarnaast besteden we aandacht aan leverschade door overvoeding en/of overmatig alcoholgebruik. 
Dr. Eric Tjwa, maag-, darm-, leverarts Radboudumc

11.30 uur     Pauze

12.00 uur     DE ALVLEESKLIER
In deze sessie bespreken we om te beginnen de belangrijke rol die de alvleesklier speelt bij de spijsvertering, de bloedsomloop en binnen het hormonale, exocriene- en endocriene systeem. Daarna gaan we in op de belangrijkste alvleesklieraandoeningen, variërend van (chronische) ontsteking tot tumoren, de gevolgen daarvan voor de patiënt, de huidige (multidisciplinaire) behandelmogelijkheden en de rol van de verpleegkundige.
Lieke Corpelijn, verpleegkundig specialist HPB-chirurgie, Maastricht UMC+

12.45 uur      Lunch

13.30 uur      KEUZELES

KEUZE 1: VOEDING EN LEVER- EN ALVLEESKLIERAANDOENINGEN
Lever-, gal- en alvleesklieraandoeningen hebben een complex effect op de voedingstoestand bij mensen. Enerzijds vermindert de eetlust als gevolg van de symptomen van de aandoeningen, anderzijds vereisen de aandoeningen een verhoogde nutritionele inname. Dit maakt dat ondervoeding een veel voorkomende (en soms levensbedreigende) complicatie is bij patiënten met een lever-, gal- of  alvleesklieraandoening. We gaan daarom in op het herkennen van ondervoeding bij deze patiënten en op de mogelijke interventies daarbij.
Klaske Bakker, diëtist, team abdominaal Radboudumc

OF

KEUZE 2: MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
Mensen met een aandoening aan de lever, gal of alvleesklier doen er goed aan hun leefstijl aan te passen. Stoppen met alcoholgebruik, meer bewegen, gezonde(re) voeding en dagelijks innemen van medicatie. Motiverende gespreksvoering kan helpen de aan te zetten tot dergelijke veranderingen in leefstijl. We geven in deze sessie praktische tips over hoe je patiënten kunt motiveren hun leefwijze te veranderen.
Melanie van Hoeve, trainer/coach van Hoeve trainingen

14.30 uur     Pauze

 

15.00 uur     KLINISCH REDENEREN, DE ICTERISCHE PATIËNT

Een patiënt met icterus komt binnen via de spoedeisende hulp. Welke vragen stel je tijdens de anamnese van deze patiënt? Welk aanvullend onderzoek is van belang? En welke mogelijke diagnoses kunnen er gesteld worden, medisch en verpleegkundig?
Janine Steenbakkers, verpleegkundig specialist leverziekten, Maastricht UMC+


16.00 uur     Afronding door dagvoorzitter Janine Steenbakkers


16.15 uur     Einde programma

Locatie:
Cinemec te Utrecht
Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

Vragen?
Neem dan contact op met Inge Kleiss.
Tel: 033 4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl