Verpleegkundig College Infectiepreventie
24 november 2017

Beste collega,


Antibioticaresistentie is wereldwijd een groot probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Op mondiaal niveau worden afspraken gemaakt om antibioticagebruik in de gezondheidszorg en de veeteelt terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Maar stel dat we het tij niet meer kunnen keren. Als geen enkel antibioticum meer werkt! Als een blaasinfectie onbehandelbaar wordt en een knieoperatie, waarbij een infectie ontstaat, levensbedreigend. Wat dan?

 

Dit doemscenario vormt het uitgangspunt van het nieuwe Verpleegkundig College over Infectiepreventie. We focussen ons op maatregelen die jij kunt nemen om de groei en verspreiding van bacteriën te voorkomen. En gelukkig zijn die er!


Namens programmavoorzitter,
Patrick van de Poel, deskundige Infectiepreventie, HIP Hygiëne advies & Infectie Preventie

 

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Locatie:
CineMec Utrecht
Accreditering:
Wordt aangevraagd voor 5 uur bij V&V en VSR

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Steven Korteling.
Tel 033 4345730
Email skorteling@marktwo.nl

Inschrijven per post/fax?
Download hier het inschrijfformulier