Het Verpleegkundig College Kindergeneeskunde
29 september 2017

Programma

 

09.00 uur: Aankomst, registratie en koffie/thee
09.30 uur: Welkom en toelichting op het programma door Bart van Ewijk

 

09.45 uur: Het vitaal bedreigde kind (PEWS)
Een acuut ziek kind kan op elk moment worden binnengebracht op de eerste hulp van een ziekenhuis. Hoe herken je dan een verstoring in een vitale functie? En aan welke ziektebeelden zou je dan moeten denken? Wat zijn risicofactoren? En hoe moet je vervolgens handelen? Aan de hand van de Pediatric Early Warning Score (PEWS) laten we zien hoe u signalen van een ernstige klinische verslechtering bij kinderen beter kunt herkennen, erkennen, interpreteren en hoe u verpleegkundige observaties aan de hand van de PEWS-scores kunt omzetten in een behandelplan.
Rinske Brohm van der Willigen, kinderarts-intensivist, ziekenhuis Gelderse Vallei

 

10.45 uur: Het kind met bewustzijnsverlies

Plotseling bewustzijnsverlies bij kinderen kan vele oorzaken hebben. De meest
bekende oorzaak is een koortsstuip of epilepsie. Andere mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld intoxicatie, hypoglycemie meningitis en ALTE (Acute Life Threatening Event). Maar je kunt ook denken aan zeldzamer oorzaken zoals bepaalde hartritmestoornissen, een metabole verstoring, een aangeboren stofwisselingsziekte of verhoogde druk in de hersenen. Aan de hand van een casus laten we zien hoe u de verschillende oorzaken kunt onderscheiden en wat daarna het behandelplan is.

Rinske Brohm van der Willigen, kinderarts-intensivist, ziekenhuis Gelderse Vallei

 

11.45 uur: Pauze

 

12.15 uur: Het bleke kind
Als de kleur van de huid van een ziek kind anders is dan normaal, kan dat een
symptoom zijn van de aandoening. Waar moet u aan denken als er een erg bleek kind binnenkomt op de afdeling? Heeft het kind recent een (virale) infectie gehad? Zijn er tekenen van auto-immuunziekten zoals gewrichtsklachten, huidafwijkingen, oogafwijkingen? Of zijn er aanwijzingen voor chronische, erfelijke bloedziekten of een inwendige bloeding? En als we weten wat de oorzaak is, hoe ziet de behandeling er dan uit?

Marjolein Peters, kinderarts hematoloog, AMC Amsterdam

 

13.15 uur: Lunch

Om de after-lunch dip te doorbreken kunt u na de lunch kiezen uit twee

interactieve lessen (geef op het inschrijfformulier aan welke u wilt volgen).

 

14.00 uur:

Keuzeles 1: Coach en van eigenwijze pubers en rokende ouders
We bespreken twee lastige situaties waarbij u in uw rol als coach wordt uitgedaagd. Hoe motiveert u een ‘eigenwijze’ puber om steeds en op tijd zijn medicatie in te nemen? En hoe kunt u rokende ouders van kinderen met benauwdheidsklachten net dat motiverende zetje geven waardoor ze stoppen met roken? Een les vol nuttige tips en effectieve gespreksvaardigheden waarin ook valkuilen besproken worden (dingen die u beter niet kunt zeggen).

Bart van Ewijk, kinderarts-pulmonoloog, Tergooi Ziekenhuis


Keuzeles 2: Het kind met functionele klachten
Soms heeft een kind buikpijn of hoofdpijn zonder dat daar direct en lichamelijke oorzaak voor te vinden is. Vaak gaat het dan om ‘functionele klachten’. Ook vermoeidheid kan een functionele klacht zijn. Zulke klachten kunnen een signaal zijn van problemen in de psychosociale sfeer. Deze les gaat over functionele klachten bij kinderen, over het belang dat de klachten als zodanig erkend worden (ook door de ouders) en over passende begeleiding en zorg.

Caroline Janssen, GZ-psycholoog Kind en Jeugd, Máxima Medisch Centrum

 

15.00 uur: Pauze

 

15.30 uur: Het benauwde kind
Hoesten, piepen, stridor, snel ademen en een snelle hartslag. Wat te doen als
een kind (acuut) benauwd is? Tijdens deze casus leert u symptomen van ernstige benauwdheid herkennen en op zoek te gaan naar de oorzaken, zodat u kunt bepalen hoe u in zo’n situatie verpleegkundig moet handelen. Hoe onderscheiden astma, laryngitis subglottica, bronchiolitis en een pneumonie zich van elkaar? Kan het kind misschien en klein voorwerp hebben ingeslikt? Wanneer kunt u afwachten en wanneer is snel handelen van levensbelang?
Bart van Ewijk, kinderarts-pulmonoloog, Tergooi Ziekenhuis

 

16.30 uur: Einde programma met een afsluitende borrel

Locatie:
Postillion Utrecht Bunnik
Accreditering:
5 punten

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Steven Korteling.
Tel: 033 4345730
E-mail: skorteling@marktwo.nl

Inschrijven per post/fax?
Download hier het inschrijfformulier