Mark Two Academy besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en in haar nieuwsbrief. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mark Two Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mark Two Academy of door u aan Mark Two Academy door middel van een website van Mark Two Academy of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Mark Two Academy geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Mark Two Academy via haar websites. Mark Two Academy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, noch voor het (correct) functioneren van deze websites.

Deze website en alle gebruikte beeldmaterialen genieten auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mark Two Academy is het niet toegestaan deze website en / of de beeldmaterialen te verveelvoudigen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Mark Two Academy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien u contact opneemt via onze e-mailadressen vermeld op onze website en u hiermee persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentiedoeleinden en zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.