Cursusdetails

Geachte collega,

Hoe ziet kanker er over 10 jaar uit? Hoeveel verder zijn we gekomen met de genezing van kanker? Heeft kanker het karakter van een chronische ziekte gekregen? Tijdens deze zesde editie van de multidisciplinaire Studiedag ‘VOEDING, BEWEGEN EN KANKER’ op vrijdag 24 januari 2020 discussieer je niet alleen mee over dit soort vergezichten, maar ook en vooral over de meest recente onderzoeksresultaten en de nieuwste concepten om de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verbeteren.

Een van de actuele thema’s in het keuzeprogramma is het better in better out-principe: fitte patiënten herstellen sneller na een operatie. Het Máxima Medisch Centrum lanceert ‘prehabilitatie’, een multidisciplinaire aanpak van Canadese snit. In een andere sessie wordt besproken welke factoren bepalen dat er een groot risico is op een vertraagd herstel na de operatie, en hoe we daarop in kunnen grijpen. Ook presenteren we de resultaten van een beweegstudie in het UMC Utrecht onder patiënten met borstkanker.

In het programma is er ook veel aandacht voor eetproblemen bij mensen met kanker. Zo implementeert het Antoni van Leeuwenhoek volgend jaar een nieuw voedingsconcept, waarbij elke patiënt eten aangeboden krijgt op basis van zijn of haar individuele behoefte. De psychosociale last van het onvermogen tot eten komt aan bod in een sessie over het project ‘Hij moet toch eten?’ van IKNL. En er zijn nog meer sessies te volgen over voeding en kanker, zoals die over voeding en genen in relatie tot kanker. Waarom krijgt de ene persoon kanker en de andere niet? In weer een andere interactieve sessie vragen we ons samen af: wat werkt wel en wat werkt niet als we patiënten willen aanzetten tot gezonder beweeg- en eetgedrag?

Tot slot staan we stil bij de samenwerking rondom de patiënt, hoe zorgen wij ervoor dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt?

Er zal geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Deskundige sprekers en workshopleiders zullen hun kennis met je delen, maar zijn ook heel benieuwd naar jouw praktijkverhalen, kennis en de dilemma’s waar je mogelijk mee worstelt. Dus stel vooral veel vragen, vertel over je praktijkervaringen, en: neem je collega’s mee. Want samen weet je meer!

We zien je graag op vrijdag 24 januari 2020 in Utrecht!

Met vriendelijke groet, mede namens onze programma-adviseurs,

Willeke Kristensen
Cursusmanager

08.45 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Welkom en opening door de voorzitter
Dr. Sandra Beijer, diëtist-epidemioloog, IKNL Utrecht

09.45 uur 2030: kanker de deur uit (?)
Hoe chronisch is kanker over tien jaar? Zoeken we oplossingen voor kanker wel in de goede richting? Welke noviteiten dienen zich aan? Kunnen we nieuwe medicijnen en behandelmethodes in de toekomst wel betalen? Waarom verschillen genezingskansen per land? Kunnen en moeten we meer doen aan preventie? En wat moeten we dan precies doen? Of is kanker krijgen een kwestie van pech hebben?

We praten erover met ingewijden in de oncologie.

Panelleden:

  • Prof. dr. Filip Lardon, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek, België
  • Rogier Verstralen, kartrekker en projectleider van het oncologisch preventieprogramma Beter Gezond
  • Dr. Geert Cirkel, internist-oncoloog in het Meander MC in Amersfoort
  • Prof. dr. Bart Kiemeney, hoogleraar Epidemiologie, afdeling Health Evidence, afdeling Urologie, Radboudumc Nijmegen

10.45 uur Pauze

11.15 uur 1e RONDE KEUZESESSIES

12.15 uur Lunch

13.00 uur 2e RONDE KEUZESESSIES

14.00 uur Zaalwissel

14.10 uur 3e RONDE KEUZESESSIES

15.10 uur Pauze

15.30 uur 4e RONDE KEUZESESSIES

16.30 uur Einde

1.Beweegstudie bij patiënten met borstkanker, nieuwe inzichten
Uit eerdere oncologische beweegonderzoeken weten we dat bewegen tijdens en na de behandelperiode gunstige effecten heeft. Het uitvoeren van gerandomiseerde (oncologische) beweegstudies zijn vaak lastig uit te voeren. Patiënten willen steeds vaker niet meedoen aan een studie omdat ze via loting ingedeeld worden in de behandel- ofwel controlegroep, waardoor het uitvoeren van een beweegstudie steeds moeilijker wordt. Daarnaast kunnen patiënten die ingeloot worden in de controlegroep teleurgesteld zijn en besluiten om zelf te gaan sporten. De UMBRELLA Fit studie maakte gebruik van een nieuwe onderzoeksmethode (het zogenoemde Trials within Cohorts (TwiCs) design) om de effectiviteit van een beweegprogramma bij vrouwen na de borstkankerbehandeling te onderzoeken. De nieuwe onderzoeksmethode leverde unieke inzichten op en deze worden samen met de resultaten gepresenteerd.
Roxanne Gal, onderzoeker UMBRELLA Fit studie, UMC Utrecht

2.Fysiek functioneren voor en na de operatie van patiënten met slokdarmkanker
Moet iedere patiënt die een grote operatie moet ondergaan, zijn of haar conditie verbeteren voor een beter herstel? Onderzoek bij patiënten met slokdarmkanker die een slokdarmresectie ondergingen, liet opmerkelijk genoeg zien dat er geen relatie tussen een betere conditie en beter herstel was. Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de praktijk? Wat is het belang van het systematisch in kaart brengen van het pre- en postoperatieve beloop van het fysiek functioneren? Welke factoren bepalen dat er een groot risico is op een vertraagd postoperatief herstel? En vervolgens: wanneer bepaal je wie een fysiotherapeutische behandeling nodig heeft, hoe die behandeling eruit moet zien en wanneer deze plaats moet vinden? In deze interactieve sessie gaan we in op deze vragen, en bespreken we de gevolgen voor het behandelbeleid.
Maarten van Egmond, MSc; fysiotherapeut, promovendus afdeling revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, docent Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam

3.Dubbele winst: lekker eten én bewegen
Hoe zet je mensen voor wie eten lastig is, een goede maaltijd voor? Het Antoni van Leeuwenhoek komt in antwoord op deze vraag komend jaar met een nieuw voedingsconcept. Uitgangspunt: elke patiënt naar eigen behoefte laten eten. Als de patiënt vertelt dat zijn of haar smaak veranderd is door chemotherapie, wordt bijvoorbeeld een zoete of zure topping aan het eten toegevoegd. Ook aan beleving en beweging is gedacht. De maaltijd wordt, als dat kan, in het restaurant voor patiënten opgediend. De fysiotherapeut geeft aan wat voor de patiënt haalbaar is. Voor patiënten met hoofd-halskanker wordt het eten speciaal bereid, waarbij de dikte van het voedsel is afgestemd op wat de patiënt kan verdragen. Tijdens deze sessie hoor je alles over dit nieuwe voedingsconcept én kun je zelf proeven wat dit betekent!
Maartje Brandt, diëtist Antoni van Leeuwenhoek
Rogier de Wilde, Projectleider Vernieuwd Voedingsconcept a.i.
Gamy Meije, teamleider voedingsassistenten, Antoni van Leeuwenhoek

4.Relatie tussen voeding en genen bij kanker
Waarom krijgt de een kanker en de ander niet? Een belangrijke vraag, want als je eenmaal weet hoe kanker ontstaat, kun je er iets aan doen. In deze sessie bespreken we het onderzoek naar de interactie tussen voeding en genen in relatie tot kanker. We laten zien wat dit type onderzoek inhoudt en hoe het kan bijdragen aan het samenstellen van richtlijnen over voeding. De toepassing in de praktijk is helaas nog niet zo ver dat er al praktische handvatten aangereikt kunnen worden. Wel kunnen we ingaan op de vragen die er zijn voor toepassing in de praktijk.
Dr. Fränzel van Duijnhoven, universitair docent Voeding & Kanker, Universiteit Wageningen

5. Patient empowerment of hoe patiënten vóór, tijdens en na hun behandeling fitter kunnen worden
Door behandelingen zoals een operatie of chemotherapie of door de kanker zelf gaat de conditie van een patiënt met kanker hard achteruit. Hoe krijgen we de patiënt zo fit mogelijk door zijn behandelingen of weer snel op de been na de behandeling? Het Máxima Medisch Centrum lanceert naast ‘prehabilitatie’ ook ‘fit bij kanker’, om zo via een multidisciplinaire aanpak om de patiënt gedurende het hele behandeltraject fysiek en mentaal fitter te maken. Dat gebeurt door het inzetten van screeningstools voor conditie, voedingstoestand en mentale fitheid. Op basis van de resultaten van deze screening wordt een programma voorgesteld waarbij  intensieve training, optimale voeding, mentale ondersteuning, ergotherapie en stoppen met roken een rol kunnen spelen. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen, verpleegkundig specialisten, oncologen en chirurgen. De eerste resultaten zijn positief. Ondertussen is het hard werken voor de patiënt: die speelt een actieve rol in het bevorderen van de eigen genezing: patiënt empowerment!
Dr. ir. Nicole Papen-Botterhuis, Coördinator Onderzoek & innovatie, Máxima MC 

6.‘Hij moet toch eten?’ Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker
Patiënten met kanker ervaren vaak een onvermogen tot eten. De psychosociale gevolgen van het moeilijker kunnen eten, waren binnen de oncologische zorg tot dusver een onderbelicht thema. Het project ‘Hij moet toch eten?’ van IKNL heeft deze psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten én de ervaren last van deze gevolgen in kaart gebracht. Er zijn tools ontwikkeld om de psychosociale last van het onvermogen tot eten sneller te signaleren en beter bespreekbaar te maken door zorgverleners. Tijdens deze sessie presenteren we de resultaten van de interviews en vragenlijsten en geven we een demonstratie van de ontwikkelde tool voor patiënten en naasten en de e-learning voor zorgverleners die vanaf eind november 2019 gratis beschikbaar zijn. De sessie wordt gegeven door de uitvoerend onderzoeker op dit project samen met een oncologie psychologe die spreekt over haar ervaringen in de dagelijkse praktijk.
Nora Lize, junior onderzoeker, IKNL, Utrecht
Dr. Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog NIP/psychotherapeut, praktijkopleider Afdeling medische psychologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc

7.Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?’ Je patiënten motiveren tot gedragsverandering
In de zorg voor patiënten die kanker hebben of gehad hebben, hebben we als hulpverleners vaak goede suggesties en adviezen die de gezondheid en de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren. We geven graag tips en adviezen op het gebied van voeding, beweging en behandelmogelijkheden. Helaas merken we vaak genoeg dat patiënten deze adviezen niet altijd opvolgen. Ze hebben andere ideeën over wat goed voor hen is. Daarnaast staat er veel informatie op internet en krijgen patiënten regelmatig goedbedoelde tips en adviezen vanuit hun omgeving. Patiënten weten soms niet wat ze daarmee moeten en komen met vragen bij de hulpverlener. Hoe kun jij daar het beste mee omgaan, zonder de zoveelste ‘adviseur’ op rij te worden? En wat doe je als je merkt dat de patiënt in jouw ogen (wellicht) een verkeerde keuze maakt? In deze levendige en (inter)actieve sessie gaan we hiermee aan de slag. Wat werkt wel en wat werkt juist ook niet?
Hilde Jans, psycholoog, gespecialiseerd in gedragsverandering, persoonlijke effectiviteit en Motiverende Gespreksvoering en auteur van het zeer praktische boek: ‘Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?’

8.Hoe organiseren we onze samenwerking in de begeleiding van de patiënt?
Patiënten kunnen na de diagnose en tijdens en na de behandeling diverse hulpvragen hebben. Een goed georganiseerd proces van ondersteuning kan veel bijdragen aan de door de patiënt ervaren kwaliteit van leven. Maar hoe zorgen we voor die goede organisatie? De vragen van patiënten gaan vaak over de grenzen van lijnen en domeinen heen, en moeten worden beantwoord door professionals met uiteenlopende competenties. Hoe brengen we de input vanuit al die verschillende hoeken bij elkaar, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt? Vanuit de theorie en praktijk van netwerkregie geven we in deze sessie een aantal tips die bijdragen aan de effectiviteit van de samenwerking.
Frank Beemer, Academic Director Ketenregie in de Zorg bij Erasmus Academie

Doelgroep
Deze multidisciplinaire studiedag is bestemd voor oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten oncologie, diëtisten en fysiotherapeuten

Accreditatie
Accreditatie is verleend voor 5 uur door:
– Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
– Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
– Verpleegkundig Specialisten Register
– Kwaliteitsregister Paramedici (diëtisten)

En nog in behandeling bij:

– Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 235,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

Annuleren
Bij annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij €50,- aan administratiekosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

Vrijdag 24 januari 2020

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht

Kosten

€ 235,-

Vragen?

Stel ze aan Willeke Kristensen
033-4345730
wkristensen@marktwo.nl

Deel met uw collega’s