Cursusdetails

Geachte collega,

Het succes van orgaantransplantaties is de afgelopen decennia flink toegenomen. Mede dankzij verbeterde chirurgische technieken, ontwikkeling van betere immunosuppressiva en een betere zorg en begeleiding van donor en ontvanger, is de 1-jaarsoverleving voor veel donororganen tegenwoordig hoger dan 80%.(2)

Op de langere termijn – 5 tot 10 jaar na transplantatie – zijn de overlevingspercentages helaas minder hoog. Bij het verlies van donororganen op de langere termijn spelen tal van factoren een rol. Sommige daarvan zijn niet te beïnvloeden, bijvoorbeeld de leeftijd van de patiënt. Andere factoren wel, bijvoorbeeld leefstijl en therapietrouw ten aanzien van medicatie.(2)

Recent ontwikkelde een groep van 20 nier- en levertransplantatiedeskundigen een consensusrapport rondom beïnvloedbare risicofactoren voor transplantaatverlies op de lange termijn. Dit rapport, “COMMIT”(1), bevat praktische, evidence based aanbevelingen die kunnen bijdragen aan langdurig behoud van het donororgaan.(2)

Tijdens de workshop “Lang leve het donororgaan” stellen wij u in de gelegenheid u (nader) te verdiepen in deze aanbevelingen.

Aan de hand van casussen en stellingen en onder leiding van een lokale ‘smaakmaker’ bespreken we hoe de zorgverleners uit diverse disciplines kunnen bijdragen aan het verbeteren van de lange termijn overleving van donororganen en hun ontvangers.

We hopen u te mogen begroeten in Amsterdam.

Met een hartelijke groet, namens de programma-adviseurs*:

Inge Kleiss
Programma manager Mark Two Academy

*)programma-adviseurs:
Prof. dr. Herold Metselaar, hepatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Teun van Gelder, nefroloog, Erasmus MC, Rotterdam
1 COMMIT = Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation
2 Neuberger JM, et al. Transplantation 2017;101: S1–S56

18.00 uur Ontvangst en registratie door regionale moderator

18.30 – 19.00 uur Theoretisch kader COMMIT
“Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation”

19.00 – 19.20 uur Interactieve casusbespreking 1

19.20 – 19.40 uur Interactieve casusbespreking 2

19.40 – 20.00 uur Regionaal onderwerp/casus uit de regio

20.00 – 20.15 uur Korte break

20.15 – 20.45 uur Groepsdiscussie rond 4 voorbereide stellingen

20.45 – 21.00 uur Conclusie en afsluiting door regionale moderator

Tijdens de bijeenkomst wordt voor een maaltijd gezorgd.

Doelgroep
Deze praktische nascholing is bedoeld voor transplantatieartsen uit de academie, transplantiechirurgen, verpleegkundig specialisten, perifeer nefrologen en perifeer hepatologen.

Accreditatie
Er is voor 2 uur accreditatie verleend door de NIV (nefrologen), NVVH (chirurgen), NVMDL en VSR (verpleegkundig specialisten).

Kosten
U kunt kosteloos deelnemen.
Wel dient u zich vooraf op te geven; in verband met het beperkte aantal zitplaatsen worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Annulering
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b. schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl.

Datum

9 oktober 2019

Locatie

Rosarium te Amsterdam

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen.

Vragen?
Deel met uw collega’s