Dagsymposium Atriumfibrilleren
Doelgroep: Huisartsen, Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen

Deze cursus is al gegeven

Dagsymposium Atriumfibrilleren
Doelgroep: Huisartsen, Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen

Start
01/06/2018 23:00
Einde
01/06/2018 23:30

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

Atriumfibrilleren (hierna AF) is de meest voorkomende ritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte, de prevalentie loopt op van 0,04% bij 25 – 45 jarigen tot 6% bij 75-plussers. Met de toenemende veroudering is het te verwachten dat het absolute aantal patiënten met atriumfibrilleren binnen de huisartspraktijk toeneemt. Daarom is het wenselijk dat de huisarts adequate kennis heeft van dit ziektebeeld.

Tijdens het Dagsymposium Atriumfibrilleren op vrijdag 1 juni 2018 bieden wij u daarom de gelegenheid uw kennis over deze aandoening bij te spijkeren. Aan bod komen o.a. de pathofysiologie van atriumfibrilleren, de symptomen waaraan de aandoening te herkennen is en de bevolkingsgroepen bij wie u extra alert moet zijn op AF.

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de rolverdeling tussen eerste en tweede lijn wat betreft de behandeling en begeleiding van de patiënt met AF. Wat kunt u als huisarts zelf doen en wanneer verwijst u de patiënt naar de cardioloog en wat heeft de cardioloog dan vervolgens ‘te bieden?’ We laten ook zien hoe CONNECT AF de samenwerking tussen huisarts en cardioloog ondersteunt.

Verder staan we stil bij de positie en betekenis van de NOACs, direct werkende anticoagulantia die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen. Kortom, we bieden u een rijk gevuld programma waarmee u in één dag tijd uw kennis over atriumfibrilleren kunt verstevigen. Dit alles gepresenteerd door collega’s die dagelijks met beide voeten in de cardiologiepraktijk staan.

Wij hopen u op 1 juni a.s. te mogen begroeten.

Namens onze programma adviseurs,
Willeke Kristensen, cursusmanager Mark Two Academy

Programma

09.00 uur Aankomst en registratie
09.30 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
Carin de Kok, huisarts en medisch directeur coöperatie Huisartsen Utrecht Stad

09.45 uur Wat is atriumfibrilleren (AF) precies?
AF in perspectief. Wat is AF (pathofysiologische gezien) precies? Welke vormen zijn er? Hoe vaak komt AF voor, wie heeft een verhoogd risico op AF, zijn er piekleeftijden en bij welke klachten moet u aan AF denken en hoe zinvol is screenen?
Dr. Maurits Wijffels, cardioloog St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

10.45 uur Pauze

11.15 uur Het therapeutisch arsenaal in de eerstelijn
Hoe ziet de behandeling van AF eruit en wat is de rolverdeling tussen eerste en tweede lijn? Wat kan de huisarts zelf doen, wanneer wordt antistolling gestart, hoe zit het met rate versus ritme controle, wanneer verwijzen naar de 2e en de 3e lijn en welke patiënten kunnen terug naar de zorg van de huisarts?
Dr. Maurits Wijffels, cardioloog St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

11.45 uur Antistolling; wat is de beste keuze bij AF?
Chronische antistolling ter preventie van trombo-embolie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling van AF. Dat kan nu ook met NOACs, de Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants. We bespreken hoe u – samen met de patiënt – de beste keuze maakt ten aanzien van antistolling.

Dr. Sander van Doorn, Huisarts en Onderzoeker, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht

12.15 uur Behandeling in de 2e en 3e lijn
Bij de behandeling van AF werken huisarts en cardioloog nauw samen. Maar wat doet de cardioloog precies? We gaan in op de ‘trucjes van de tweede lijn’: de invasieve behandeling in de 3e lijn; cardioversie, en ablatie (met film en videomateriaal!)
Dr. Vincent van Dijk, cardioloog St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

12.45 uur Lunch

13.30 uur Casuïstiek in de huisartspraktijk
Met behulp van casuïstiek worden thema’s als screening, diagnose, verwijzing en follow-up uitgediept. Verder wordt besproken dat het volgen van de richtlijn(en) soms complex blijkt te zijn in de dagelijkse praktijk.

Dr. Ronald Walhout, cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

14.30 uur Atriumfibrilleren en comorbiditeit
In deze sessie gaan we dieper in op de rol van comorbiditeit bij AF. Wat zijn symptomen van een onderliggend probleem? Bv hartfalen, hoge bloeddruk, COPD, overgewicht. En wat betekent dit voor de behandeling van AF?
Dr. Debbie Nicastia, cardioloog Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

15.30 uur Pauze

15.45 uur CONNECT AF
CONNECT AF is een programma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie dat als doelheeft de zorg voor mensen met AF te optimaliseren. We gaan in deze sessie in op wat dat voor u als huisarts concreet betekent.
Dr. Martin Hemels, cardioloog Rijstate Ziekenhuis, Arnhem

16.30 uur Afsluiting dagvoorzitter
Carin de Kok, huisarts en medisch directeur coöperatie Huisartsen Utrecht Stad

16.35 uur Borrel

Medisch
Huisartsen
Praktijkverpleegkundigen
Praktijkondersteuners

Accreditatie
Deze nascholing is voor 5 uur geaccrediteerd door de KNMG (cluster 1), NVvPO en Kwaliteitsregister V&V.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen €235,- voor huisartsen en €195,- voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u schriftelijk annuleren. Wij berekenen dan €50,- administratiekosten. Daarna bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaats deel laten nemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl.

Datum

1 juni 2018

Locatie
Kosten

Huisarts: € 235,-
POH/PVK: € 195,-

Vragen?

Neem dan contact op met
Willeke Kristensen. Tel: 033-4345730
of e-mail: wkristensen@marktwo.nl

Deel met uw collega’s