Cursusdetails

Voorwoord

Beste collega,

Delier, oftewel een ernstige acute verwardheid, komt bij oudere mensen veel voor. Naast toenemende leeftijd is ook dementie een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van een delier. Delier bij dementie gaat gepaard met gedragsproblemen die bij de patiënten intens lijden veroorzaken en bij familieleden en professionele zorgverleners tot een zware belasting leiden. Delier bij dementie kan de cognitieve en functionele achteruitgang versnellen alsmede vroegtijdig overlijden tot gevolg hebben. De overlappende en zelfs vergelijkbare symptomen van dementie en delier maken dat een delier bij dementie vaak slecht wordt herkend en daardoor onder- of verkeerd gediagnosticeerd wordt. Vroege herkenning en behandeling is echter nodig om ernstige lijdensdruk bij patiënten en hun naasten te voorkomen. Tijdens dit multidisciplinaire programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Delier bij, met of door dementie?
• Wat gebeurt er in het brein bij een delier?
• DIDAS: een nieuwe observatieschaal om delier bij dementie vast te stellen.
• Bejegening en behandeling van patiënten met een delier bij dementie zowel in de thuissituatie als in een klinische     voorziening.
• Wat betekent een delier bij dementie voor naasten?

Wil je meer weten over delier bij dementie, kom dan op vrijdag 30 september naar het AFAS Experience Center in Leusden.

Met collegiale groet,

Ingrid Jans
Klinisch (neuro)psycholoog en directeur Zorg Ouderenpsychiatrie, Parnassia

Programma

09.00 uur Aankomst, registratie en koffie

09.30 uur Welkom
Ingrid Jans, klinisch (neuro)psycholoog & directeur Zorg Ouderenpsychiatrie Parnassia Noord-Holland en Haaglanden (Parnassia Groep)

09.45 uur Delier bij, met, of door dementie?
Prof. dr. Pim van Gool, hoogleraar Neurologie, aandachtsgebied dementie Amsterdam UMC

10.30 uur Delier bij dementie: observatieschaal voor verpleegkundigen (DIDAS)
Paulien Brandt, verpleegkundig specialist, Parnassia Noord-Holland (Parnassia Groep)

11.15 uur Pauze
o.a. stand: wetenschappelijk onderzoek bij delier bij dementie
Dr. Viona Wijnen, psycholoog en onderzoeker Parnassia groep

11.45 uur Delier bij dementie: onderliggende pathologie
Dr. Letty Oudewortel, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en Parnassia Noord-Holland (Parnassia Groep)

12.30 uur Lunch

13.15 uur Delier bij dementie: behandeling en bejegening
Gerlind Heyde, specialist ouderengeneeskunde en Dr. Joost Witlox, GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog (i.o.) Parnassia Noord-Holland (Parnassia Groep)

14.00 uur Delier bij dementie: de thuissituatie
Daisy Quispel, SPV
Antes (Parnassia Groep)

14.45 uur Korte pauze
o.a. stand: wetenschappelijk onderzoek bij delier bij dementie
Dr. Viona Wijnen, psycholoog en onderzoeker
Parnassia Groep

15.00 uur Delier bij dementie: ervaringsdeskundige naaste
Interview met Marieke Neesen door Letty Oudewortel

15.45 uur Afsluiting 
Door de voorzitter 

Wanneer en waar?
Vrijdag 30 september 2022 in het AFAS Experience Center in Leusden.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, GZ-psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten ouderenpsychiatrie, verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen, verpleeghuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

Hoeveel accreditatiepunten krijg ik voor deze studiedag?
Wij vragen voor 5 uur accreditatie aan bij ABC1, Accreditatiebureau VSR en het Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Wat kost deze studiedag?
De kosten bedragen € 235 voor verpleegkundigen en verzorgenden en € 295 voor artsen en psychologen. Voor zorgprofessionals in opleiding bedraagt de cursusprijs € 195. Het bedrag is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, lunch en een certificaat.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan op www.marktwo.nl.

Stel dat ik moet afzeggen?
Tot vier weken voor de bijeenkomst, kun je uitsluitend per e-mail je inschrijving annuleren. Wij brengen dan € 50 annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kan dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat, via info@marktwo.nl.

Contact met Mark Two Academy
Als je vragen hebt over het programma mail dan naar info@marktwo.nl. Bellen kan ook: 033-4345730. Als je door ons gebeld wilt worden, schrijf dat dan inclusief je telefoonnummer in je emailbericht.

Op alle inschrijvingen zijn onze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

Vrijdag 30 september 2022

Locatie

AFAS Experience Center Leusden

Kosten

Verpleegkundigen € 235,-
Verzorgenden € 235,-
VS/PA € 235,-
Artsen € 295,-
Psychologen € 295,-
Zorgprofessionals i.o. € 195,-

Vragen?
Deel met uw collega’s