Ergotherapie bij Ouderen 2017
Doelgroep: Ergotherapeuten

Deze cursus is al gegeven

Ergotherapie bij Ouderen 2017
Doelgroep: Ergotherapeuten

Start
17/11/2017
Einde
17/11/2017 De hele dag

Categorie:

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

Ouderdom komt voor velen met gebreken en beperkingen. Denk aan vermoeidheid, stramheid, verwardheid en vergeetachtigheid. Dat zijn nare klachten die ertoe kunnen leiden dat ouderen in een sociaal isolement terechtkomen. En ze ondermijnen ook nog eens de zelfredzaamheid.

Tijdens de jaarlijkse nascholing Ergotherapie bij Ouderen gaan we in op de vraag hoe jij kunt bijdragen aan een waardige oude dag waarbij cliënten zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven. Zowel in de thuissituatie als binnen de zorginstelling.

Dat doen we in verschillende keuzesessies. Bijvoorbeeld tijdens de les over functiebehoud en het bevorderen van herstel na een (ziekenhuis)opname. Of in de sessie over “Smart Homes”, waarin je informatie krijgt over de nieuwste technologische mogelijkheden om het leven van ouderen in en rond hun huis te verbeteren. En kom je veel bij ouderen met dementie, kies dan voor de lessen ‘Wonen in een dementievriendelijk (te)huis’ en ‘Ook mensen met dementie kunnen nog leren!’. Er valt weer genoeg te kiezen!

Je bent van harte welkom.

Namens programma-adviseur,
Netta van ’t Leven, ergotherapeut en docent Ergotherapie aan de Hogeschool van Rotterdam

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Programma

09.00 uur Aankomst, registratie en koffie/thee
09.30 uur Opening dagvoorzitter Netta van ’t Leven
09.45 uur Keuzesessie (ronde 1)
11.00 uur Pauze
11.30 uur Keuzesessie (ronde 2)
12.45 uur Lunch
13.30 uur Keuzesessie (ronde 3)
14.45 uur Pauze
15.00 uur Keuzesessie (ronde 4)
16.15 uur Einde programma, borrel.

Keuzesessies (kies 4 uit 8)

1. Smart Homes & Zorgdomotica
Om ouderen zelfstandig in hun eigen huis te kunnen laten wonen, moet dat huis soms met ze mee veranderen. Daar kun jij als ergotherapeut met kennis van Smart Homes aan bijdragen. Zorgdomotica, zoals dit ook wel genoemd wordt, maakt het leven in en rond het huis van ouderen zo comfortabel en veilig mogelijk. In deze les passeert een scala aan innovatieve en toegankelijke oplossingen de revue, waarmee je de persoonlijke woon- en leefomgeving van ouderen kunt (laten) optimaliseren. Welke technische aanpassingen bestaan er en welke van die diensten zijn er al op de Nederlandse markt? Bestaan er ook domotica-oplossingen voor ouderen met dementie? En hoe kan een Smart Home een bewoner helpen die slecht ter been is? Heb jij een concrete vraag over het toepassen van zorgdomotica bij een specifieke cliënt? Vermeld die op het inschrijfformulier, dan zorgen wij ervoor dat die wordt beantwoord tijdens de les.

2. Weer helemaal de oude!
Na een operatie of ziekenhuisopname lukt het ouderen vaak niet of alleen met grote moeite om hun vitaliteit en zelfstandig functioneren weer op het oude niveau te krijgen. Door twee weken bedrust na een operatie kan de conditie van oudere cliënten al ernstig verslechteren. Advies van een ergotherapeut kan dan ook essentieel zijn voor herstel en functiebehoud. Je kunt zelfs voorafgaand aan een opname proactief en preventief een behandeling beginnen. Maar hoe precies? In deze les kijken we naar de mogelijkheden op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen in en om het huis. Maar ook naar interventies die net buiten het domein van de ergotherapeut vallen, zoals het belang van gezonde voeding en voldoende beweging. Een multidisciplinaire aanpak om ervoor te zorgen dat het herstelproces zo gunstig mogelijk verloopt en de cliënt zo vitaal mogelijk met ontslag gaat? Of dit nu een overstap naar vervolgzorg betreft (zoals Geriatrische Revalidatie Zorg of Eerstelijnsverblijf hoog complex) ofwel het direct terugkeren naar eigen huis.

3. Cognitieve strategietraining na CVA
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 41.000 mensen (voornamelijk ouderen) een hersenbloeding of herseninfarct. Dit gaat vaak gepaard met een verstoring van cognitieve processen waardoor cliënten zich bijvoorbeeld moeilijker kunnen concentreren, sneller last hebben van drukte, minder kunnen onthouden, niet goed kunnen plannen of trager gaan denken. Met cognitieve strategietraining kunt u de cliënt op gestructureerde wijze leren zo goed mogelijk om te gaan met cognitieve beperkingen. Maak kennis met dit specifieke onderdeel uit de cognitieve revalidatie, dat zich niet zozeer richt op het verminderen van de cognitieve stoornis zelf, maar meer op de beperkingen ten gevolge van de cognitieve stoornis.

4. Waarom doet u dat nou? (omgaan met onbegrepen gedrag)
Ouderen laten soms onbegrepen gedrag zien: een mevrouw die regelmatig kwaad op haar omgeving reageert, een meneer die tijdens de maaltijd ook van het bord van zijn buurvrouw eet of iemand die zomaar van zich af kan slaan. Tijdens deze les gaan we op zoek naar de oorzaak van het (onbegrepen) gedrag. Heeft het te maken met iemands persoonlijkheid of wellicht met een traumatische gebeurtenis in het verleden? Wordt het gedrag veroorzaakt door dementie, door lichamelijk ongemak of pijn, of omgevingsprikkels? Komt het voort uit behoefte aan andere activiteiten, meer sociale contacten of juist aan meer rustmomenten? Als je de oorzaak van het gedrag weet te achterhalen, kun je ofwel gericht de oorzaak wegnemen ofwel op zoek gaan naar betekenisvolle activiteiten die op een positieve manier het gedrag beïnvloeden.

5. Wonen in een dementievriendelijk (te)huis
Waar is toch de keuken? En is dit de gang waar mijn kamer is? Ouderen met dementie, verdwalen soms zonder dat ze de deur uit gaan. Een dementievriendelijk ontworpen en ingerichte woonomgeving helpt hen zich prettiger te voelen en zelfstandiger te functioneren. Dat kan door het verven van muren in verschillende kleuren, zodat keukens, huiskamers en eetkamers als zodanig herkenbaar zijn omdat ze verschillen in sfeer en karakter. Of door te kiezen voor meubels en apparaten die mensen kennen van vroeger. We bespreken acht belangrijke omgevingsfactoren voor de woonplek van mensen met dementie, thuis én intramuraal. En er is volop ruimte voor eigen inbreng van jou als deelnemers, want misschien ken jij ook nog wel een handigheidje waarmee collega’s het thuisleven van mensen met dementie kunnen veraangenamen. Zo leren we van elkaar.

6. Ergotherapie bij slechtziendheid en blindheid
Slechtziendheid en blindheid komt veel voor onder ouderen en kan een grote impact hebben op de zelfredzaamheid van een cliënt. Een kopje koffie zetten, telefoneren, lezen, computeren, vrijetijdsbesteding, wandelen: het wordt allemaal moeilijker als je niet of slechts kan zien. Tijdens deze les bespreken we allerlei praktische oplossingen om hiermee om te gaan. Want die zijn er gelukkig. Van technische hulpmiddelen tot slimme woontips voor slechtziende en blinde ouderen. Doe er je voordeel mee!

7. Ergotherapie in de palliatieve en terminale fase
Ook in de palliatieve en terminale fase kan jij als ergotherapeut betekenisvol zijn. Het ligt voor de hand dat je zorgt voor zoveel mogelijk comfort en zo weinig mogelijk ongemak, bijvoorbeeld door het geven van advies over prettige lig- en zithoudingen en decubituspreventie. Als hiervoor hulpmiddelen nodig zijn kun je begeleiden bij de (spoed)aanvraag daarvan. Maar ook door stervenden te helpen om hun teruglopende energie te reserveren voor de momenten en activiteiten die ze het belangrijkst vinden. In deze les leggen we uit wat je allemaal kunt doen om de laatste levensfase van oudere cliënten, en niet te vergeten hun mantelzorgers, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

8. Ook mensen met dementie kunnen nog leren!
Mensen met dementie kunnen nog dingen aan- en afleren. Dit geldt zowel voor mensen met beginnende dementie, als mensen met dementie in een meer gevorderd stadium. Het leren van nieuwe dingen kan ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van mensen met dementie verbetert, omdat ze (meer) betekenisvolle activiteiten kunnen uitvoeren, langer zelfstandig kunnen functioneren, actiever worden en hun autonomie behouden. Aan de hand van video’s en praktijkvoorbeelden laten we zien hoe jij dit leerproces kunt begeleiden en stimuleren.

Paramedici: Ergotherapeuten

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor 5 punten door de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP) voor ergotherapeuten.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €225,- per persoon. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Datum

17 november 2017

Locatie

Postillion Hotel Utrecht (Bunnik)

Kosten

€ 225,-

Vragen?

Stel ze aan Steven Korteling
033-435730
skorteling@marktwo.nl

Deel met uw collega’s