Cursusdetails

Handelingsverlegen? Word handelingsbekwaam!
Sensorische Informatieverwerking en ergotherapie

Aankleden, fietsen, werken, vergaderen, de was strijken, sporten, spelen, koken en sociale contacten onderhouden. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan. Zonder na te denken en zonder al teveel inspanning voeren we allerlei activiteiten uit.

Echter, op het moment dat de zintuigen anders dan gemiddeld reageren op informatie of wanneer die informatie in het brein niet goed verwerkt wordt, komen de problemen die dit kan geven tot uiting in het dagelijkse leven. Deze problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten, zoals verminderde vaardigheden of veranderingen in gedrag. We spreken dan van een sensorisch conflict of verstoorde prikkelverwerking.

Gelukkig kunnen we de mensen en hun directe omgeving, die deze problemen hebben, helpen en begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten of het vinden van een andere strategie om deze problemen vorm te geven. Maar dat vergt wel de nodige kennis en ervaring van jou als ergotherapeut. Daarom organiseren wij op 16 juni 2021 een nascholing over sensorische informatieverwerking en de mogelijke invloed daarvan op het handelen, activiteiten, het gedrag en de participatie van jouw cliënten. Tijdens deze dag leer je over de basisprincipes en theoretische onderbouwing van de sensorische informatieverwerking, zul je zelf ervaren wat een verstoorde informatieverwerking kan doen en hoor je hoe je basisprincipes kan inzetten binnen jouw werkveld.

De verschillende sprekers nemen je mee binnen de verschillende doelgroepen. Voor de mensen werkzaam met ouderen, dementie en NAH zal dit Erik Storck zijn, voor de mensen werkzaam in de VG sector neemt Cor Reusen jullie mee in de vertaalslag en voor mensen werkzaam met kinderen zal Esther Fleurbaay de evidentie en praktijk met jullie delen.

09.30 uur    Welkom en toelichting op het programma

09.40 uur    Hoe werken onze zintuigen eigenlijk? 

Zintuigen voorzien ons constant van informatie. Voor de meeste van ons gaat dat automatisch. We kijken, ruiken, voelen iets en handelen vervolgens op een doelgerichte manier. Staat het stoplicht op rood, dan wachten we met oversteken, ruiken we dat iets aanbrandt dan zetten we de pan van het vuur. Maar als de informatie die binnenkomt via onze zintuigen niet meer goed wordt doorgegeven aan onze hersenen, dan worden simpele alledaagse handelingen ineens heel lastig. De impact van problemen in de sensorische informatieverwerking op het leven van mensen kan heel groot zijn. Om je daarvan bewust te maken zul je naast de theoretische uitleg, aan de hand aan de hand van ervaringsoefeningen zelf ervaren hoe jouw zintuigen, jouw handelen kunnen beïnvloeden. Ervaar het dus ook zelf!

10.40 uur    Alertheid en regulatie 

Binnen de sensorische informatieverwerking is er veel aandacht voor de alertheid. We zien namelijk in de dagelijkse praktijk dat kinderen/cliënten met problemen in de sensorische informatieverwerking veel moeite hebben met hun alertheid en het reguleren daarvan. Maar wat is nu alertheid? En welke rol speelt de informatieverwerking bij het reguleren van deze alertheid? Alle informatie die via onze zintuigen binnenkomt heeft namelijk invloed op onze alertheid, maar omgekeerd heeft onze alertheid ook invloed op de manier hoe wij de zintuiginformatie binnen krijgen. Leer welke fases van alertheid er zijn, hoe deze binnen jouw werkveld te beïnvloeden zijn en ervaar hoe jouw alertheid van invloed is op de manier hoe jij met (nieuwe) zintuiginformatie omgaat.

11.30 uur    Pauze

11.50 uur    SI bij ouderen en mensen met dementie en/ of NAH 

Wanneer men ouder wordt, gaan zintuigen in kwaliteit achteruit. We zien minder goed, we horen minder goed en de verwerkingssnelheid neemt af, wat van invloed kan zijn op doelgericht bewegen. Wanneer sprake is van dementie, is de prikkelverwerking weer anders, valt de remming vanuit de cognitie (deels) weg en kan er sprake zijn van ongeremd gedrag. Ook kun je zien dat mensen gaan overstemmen, wanneer bepaalde prikkels te veel worden (het zelfregulerend vermogen wordt minder adequaat). Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: dolen, roepgedrag en agressie. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking passend binnen de begeleiding van ouderen, mensen met dementie en/ of NAH. De nadruk ligt op de verwerking van zintuigprikkels en de invloed daarvan op het gedrag en het doelgericht handelen. Wat is de betekenis van het gedrag dat mensen laten zien. Kunnen we hier invloed op uitoefenen? En zo ja, hoe doen we dat?

12.45 uur    Lunch en wandelingetje

13.30 uur    Van hulpvraag tot interventie 

Aan de hand van een klinisch redeneringsmodel, die veelvuldig gebruikt wordt binnen de Ayres Sensory Integration® (ASI), worden de verschillende stappen doorlopen van hulpvraag, tot en met de interventie en de evaluatie daarvan. Aan de hand van voorbeeld casuïstiek uit de drie verschillende doelgroepen: Kinderen, de VG sector en Ouderen, krijg je inzicht hoe je binnen jouw werkveld dit model kan inzetten. Hoe kom ik tot een duidelijke hulpvraag? Hoe doe ik mijn onderzoek? Welke interventies zijn passend? Wat is het resultaat van de ingezette interventies?

14.30 uur    Interactieve slotquiz  met “take home messages”

Wie gaat er met gebruik van kennis, onder tijdsdruk en spanning met de winst vandoor…..?

15.15 uur    Einde programma

Accreditatie
De nascholing is voor 5 punten geaccrediteerd bij Stichting ADAP (ergotherapeuten).

Sprekers

  • Esther Fleurbaay, kinderfysiotherapeut en eigenaar/ docent bij estaSI Trainingen. Zij is opgeleid in de Ayres Sensory Integration en gespecialiseerd in SI bij kinderen. Tevens is zij country lead voor Nederland in het wereldwijde project en onderzoek voor de ontwikkeling van een nieuwe test voor kinderen van 3 – 12 jaar: de EASI. Momenteel leidt zij het proces van testen van Nederlandse kinderen voor het verzamelen van normatieve data.
  • Cor Reusen is opgeleid door Els Rengenhart en heeft zich later gespecialiseerd in de Ayres Sensory Integration. Hij is al ruim 30 jaar werkzaam in de VG sector.
  • Erik Storck is SI therapeut gespecialiseerd in de ouderenzorg en bij mensen met NAH.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 190,-.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

Woensdag 16 juni 2021

Locatie

Online

Kosten

€ 190,-

Vragen?
Deel met uw collega’s