Ergotherapie & Sensorische Informatie
VERZET NAAR 11 SEPTEMBER 2020

Deze cursus is al gegeven

Ergotherapie & Sensorische Informatie
VERZET NAAR 11 SEPTEMBER 2020

Start
03/04/2020 23:00
Einde
03/04/2020 00:00

Dementie is een ingrijpende ziekte voor de persoon die het betreft en voor zijn naasten. Het gaat gepaard mettoenemende dagelijkse beperkingen. Toch kan functieverlies bij mensen met dementie worden vertraagd of ten dele worden hersteld door in te spelen op oude routines en op het resterende vermogen tot leren. Dit kan positief bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Ergotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van kennis op dit gebied aan collegazorgverleners en mantelzorgers. Dit vraagt echter wel bijzondere expertise van jouals professional.Daarom organiseren wij op organiseren wij op donderdag 15 november 2018 een speciale editie van onze jaarlijkse nascholing ‘ergotherapie bij ouderen’ waarin het lerend vermogen van mensen met dementie centraal staat. Onder leiding van Frans Hoogeveen en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Categorie:

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Door de actuele situatie rond het corona virus zijn wij genoodzaakt om de studiedag ‘Ergotherapie & SI’ op vrijdag 3 april a.s. te verzetten. De nieuwe datum is vastgesteld op VRIJDAG 11 september 2020.

09.00 uur Registratie met koffie en thee

09.30 uur Welkom en toelichting op het programma

09.40 uur Hoe werken onze zintuigen eigenlijk?
Zintuigen voorzien ons constant van informatie. Voor de meeste van ons gaat dat automatisch. We kijken, ruiken, voelen iets en handelen vervolgens op een doelgerichte manier. Staat het stoplicht op rood, dan wachten we met oversteken, ruiken we dat iets aanbrandt dan zetten we de pan van het vuur. Maar als de informatie die binnenkomt via onze zintuigen niet meer goed wordt doorgegeven aan onze hersenen, dan worden simpele alledaagse handelingen ineens heel lastig. De impact van problemen in de sensorische informatieverwerking op het leven van mensen kan heel groot zijn. Om je daarvan bewust te maken zul je aan de hand van ervaringsoefeningen zelf ervaren hoe jouw zintuigen, jouw handelen kunnen beïnvloeden. Ervaar het zelf!

10.40 uur Alertheid en regulatie
Binnen de sensorische informatieverwerking is er veel aandacht voor de alertheid. We zien namelijk in de dagelijkse praktijk dat mensen met problemen in de sensorische informatieverwerking veel moeite hebben met hun alertheid en het reguleren daarvan. Maar wat is nu alertheid? En welke rol speelt de informatieverwerking bij het reguleren van deze alertheid? Alle informatie die via onze zintuigen binnenkomt heeft namelijk invloed op onze alertheid, maar omgekeerd heeft onze alertheid ook invloed op de manier hoe wij de zintuiginformatie binnen krijgen. Leer welke fases van alertheid er zijn en hoe je die kunt beïnvloeden.

11.40 uur Pauze
12.00 uur Keuzesessie 
13.00 uur Lunch
13.45 uur Keuzesessie 
14.45 uur Pauze
15.15 uur Keuzesessie 
16.15 uur Einde programma

Keuzesessies: kies 1 uit 3
Bij inschrijving kun je aangeven welke keuzesessie je wil volgen. Je volgt dus maar 1 van de 3 keuzesessies zodat we echt de diepte in kunnen binnen het gekozen onderwerp.

1) SI bij ouderen, mensen met dementie en andere vormen van NAH
Wanneer we ouder worden, gaan onze zintuigen in kwaliteit achteruit. We zien minder goed, we horen minder goed en de verwerkingssnelheid neemt af. Het doelgericht bewegen wordt daardoor ook anders. Wanneer sprake is van dementie, dan is de prikkelverwerking weer anders. Dan valt de remming vanuit de cognitie (deels)weg en kan er sprake zijn van ongeremd gedrag. Ook kun je zien dat mensen gaan overstemmen, wanneer bepaalde prikkels te veel worden (het zelfregulerend vermogen wordt minder). Bijvoorbeeld roepgedrag kan ingezet worden om andere geluiden buiten te sluiten, geluiden die de mensen niet meer aankunnen of kunnen plaatsen. Tijdens deze sessie leer je de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen binnen de begeleiding van oudere cliënten en mensen met dementie, maar ook wat er gebeurt bij de groep mensen met andere niet aangeboren hersenschade (NAH). Je leert betekenis geven aan gedrag en gerichte adviezen te geven aan teamleden, omtrent de verwerking van zintuigprikkels in hun werk binnen de ouderenzorg. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels op het gedrag, op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is.

2) SI bij kinderen
Eén van de belangrijkste theoretische concepten van de sensorische informatieverwerking is dat herseninteracties aanpassingen en neuroplasticiteit bevorderen. Dit houdt in dat het zenuwstelsel het vermogen heeft om te veranderen als reactie op input en uitdagingen uit de omgeving. Bij kinderen is de interventie dan ook gebaseerd, op het op speelse wijze uitlokken tot het doen van activiteiten waarbij het kind de juiste sensorische input en uitdagingen krijgt. We gaan in op het proces van sensorische informatieverwerking bij kinderen en bekijken aan de hand van een klinisch redeneringsplan, hoe je dit middels een interventie kan stimuleren. Tevens is er aandacht voor het meenemen van de omgeving van het kind en de verschillende contexten waarin het functioneert.

3) SI bij mensen met een verstandelijke beperking (VG sector)
Deze sessie is bedoeld voor ergotherapeuten werkzaam met cliënten in de VG (Verstandelijk Gehandicapten) sector. Je krijgt inzicht hoe je Sensorische Informatieverwerking kunt toepassen bij het observeren, analyseren en interpreteren van cliënten met een verstandelijke beperking. Vervolgens gaan we in op hoe je deze informatie kan vertalen naar de mogelijkheden binnen het begeleiden van deze cliënten, eventuele signaleringsplannen en mogelijke interventies die zowel gericht kunnen zijn op de cliënt, maar ook op de directe omgeving en/of de context waar binnen deze client functioneert.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Stichting ADAP (ergotherapeuten) voor 5 uur.

Sprekers

  • Esther Fleurbaay kinderfysiotherapeut en eigenaar/ docent bij estaSI Trainingen. Zij is opgeleid in de Ayres Sensory Integration en gespecialiseerd in SI bij kinderen. Tevens is zij country lead voor Nederland in het wereldwijde project en onderzoek voor de ontwikkeling van een nieuwe test voor kinderen van 3 – 12 jaar: de EASI. Momenteel leidt zij het proces van testen van Nederlandse kinderen voor het verzamelen van normatieve data.
  • Cor Reusen is opgeleid door Els Rengenhart en heeft zich later gespecialiseerd in de Ayres Sensory Integration. Hij is al ruim 30 jaar w erkzaam in de VG sector.
  • Erik Storck is SI therapeut gespecialiseerd in de ouderenzorg en bij mensen met NAH.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 230,-.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

Vrijdag 3 april 2020

Locatie

Postillion Bunnik

Kosten

€ 230,-

Vragen?
Deel met uw collega’s