Cursusdetails

Kinderen zijn een uitdagende doelgroep in de apotheek. Een kinderlichaam reageert namelijk anders op medicijnen dan dat van een volwassene. (Genees-)middelen worden anders verwerkt en bovendien kan het effect van een medicijn op een kinderlijf veel minder heftig, of juist heftiger zijn dan op dat van een volgroeid persoon.

Daarnaast krijgen kinderen voortdurend medicijnen voorgeschreven waarvan de effecten niet zijn onderzocht bij kinderen binnen hun leeftijdscategorie. In de praktijk gaat het hierbij vaak om ‘off-label-geneesmiddelgebruik’. Iets om rekening mee te houden dus, bij de keuze voor een bepaald geneesmiddel en bij de bepaling van de dosering.

Programma-adviseur
Saskia de Wildt is hoogleraar klinische farmacologie en directeur van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen. In deze rol is zij tevens verantwoordelijk voor het Kinderformularium, de landelijke informatiebron voor doseringen voor geneesmiddelen bij kinderen.

09.00 uur Registratie en koffie thee
09.30 uur Welkomstwoord en toelichting op het programma

09.40 uur Kinderdoseringen
Vroeger was het gebruikelijk om de dosering van medicijnen bij kinderen te bepalen door uit te gaan van een bepaald percentage van een dosering voor volwassenen. Hiervoor werd onder andere gebruik gemaakt van de schaal van Denekamp en de ‘leeftijdsformule’. Deze methode leidde echter vaak tot onderdosering van jonge kinderen, omdat hun metabolisme veel sneller werkt dan dat van volwassenen. Daarom hebben kinderen vaak juist veel meer geneesmiddel (per kg) nodig dan volgroeide mensen, voor hetzelfde effect. Bij pasgeborenen is dat juist omgekeerd. Omdat hun nieren nog niet op volle toeren werken in de eerste levensweken, en hun (geneesmiddel-) metabolisme nog niet goed ontwikkeld is, hebben baby’s vaak juist procentueel minder nodig van een bepaald geneesmiddel (per kg). Dit is lastige materie. Daarom besteden we tijdens deze openingsvoordracht aandacht aan een van de belangrijkste facetten bij het toepassen van geneesmiddelen bij kinderen: het bepalen van de juiste dosering!
Bianca van Groen, apotheker – onderzoeker – klinisch farmacoloog, Intensive Care Kinderen Sophia Kinderziekenhuis

10.30 uur Off-label voorschrijven in de kindergeneeskunde
(Jonge) kinderen krijgen voortdurend medicijnen voorgeschreven waarvan de effecten niet zijn onderzocht bij kinderen binnen hun leeftijdscategorie. In de praktijk gaat het hierbij vaak om ‘off-label-geneesmiddelgebruik’. Off-labelgebruik betekent dat het geneesmiddel voor andere situaties bij kinderen geregistreerd is dan waarvoor het wordt toegepast en/of dat er geen doseringsadvies bestaat voor kinderen. De NVK en het Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) hebben hun gezamenlijk standpunt wat betreft het off-label voorschrijven in de kindergeneeskunde eind 2018 herzien. Geneesmiddelen die off-label worden voorgeschreven moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Die bespreken we tijdens deze les. Ook wordt uitgelegd hoe je ouders het beste gerust kunt stellen, bijvoorbeeld door uit te leggen wat off-labelgebruik betekent, en door ze in te lichten over het Kinderformularium dat het off-labelgebruik bewaakt en controleert.
Tjitske van der Zanden, Projectmanager Kinderformularium (Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen -NKFK)

11.20 uur Pauze

11.40 uur Therapietrouw en toedieningsvormen
Therapietrouw bij kinderen kan soms best een probleem zijn. Je moet goed weten welke toedieningsvorm het meest geschikt is. Die keuze is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd, geestelijke ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en coördinatie. Orale toediening heeft de voorkeur, maar als dat (nog) niet gaat dan moet het geneesmiddel anders worden toegediend, bijvoorbeeld rectaal of cutaan (via de huid). Daarnaast is het belangrijk om kinderen voor te lichten over het doel en het nut van een behandeling. En als zij nog te jong zijn moet je de ouders daar natuurlijk bij betrekken. Een les vol praktische tips om therapietrouw bij kinderen te verbeteren.
Paola Mian, apotheker- klinisch farmacoloog, Medisch Spectrum Twente

12.30 uur Lunch

13.20 uur Vlekjes en plekjes bij kinderen
Als een kind plotseling last krijgt van rode vlekjes of bultjes die misschien nog wel jeuken ook, kan er van alles aan de hand zijn. In deze les bespreken we welke praktische adviezen we ouders in dit geval kunnen geven. We hebben het over hulpmiddelen bij krentenbaard, waterpokken en de 5e of de 6e ziekte. Wat zijn de zelfzorgmiddelen waarmee ouders hun kind kunnen verlossen van jeuk? Hoe kunnen geïnfecteerde krabwondjes voorkomen worden? Hoe weten we of de rode plekken of bulten een bijwerking zijn van (of een allergie voor) een geneesmiddel, zoals bijvoorbeeld penicilline of een andere antibiotica en hoe herkennen we zorgwekkendere vlekjes op tijd? In deze les geven we veel praktische tips aan de hand van herkenbare plaatjes. Ook bespreken we welke besmettelijke kinderziektes met rode vlekjes gevaarlijk kunnen zijn voor het kind zelf, of voor anderen, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, of mensen met een verminderd immuunsysteem.
Paola Mian, apotheker- klinisch farmacoloog, Medisch Spectrum Twente

14.10 uur Psychofarmaca bij kinderen
Psychiatrische problemen of ontwikkelingsstoornissen bij kinderen worden door betere diagnostiek steeds eerder vastgesteld. Daardoor krijgen steeds meer kinderen op jonge leeftijd te maken met psychofarmaca, zoals Ritalin of Concerta bij AD(H)D, of SSRI’s bij depressiviteit. Ook worden er steeds vaker middelen voorgeschreven voor aandoeningen die niet in de bijsluiter staan (off-label). Zo wordt bijvoorbeeld Aripiprasol, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als antipsychosemiddel, tegenwoordig ook wel eens ingezet bij kinderen met autisme. Het gebruik van psychofarmaca bij kinderen is relatief nieuw en nog minder onderzocht dan bij volwassenen. Wat is er wel over
bekend? Werken ze eigenlijk wel, en zo ja: hoe? Wat zijn de bijwerkingen die ze kunnen hebben? En moeten we nou juist wel, of niet willen dat kinderen deze medicijnen innemen?
Dr. Nina Grootendorst, Psychiater i.o.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Antibiotica bij kinderen
Als een kind antibiotica voorgeschreven krijgt is het altijd goed om even door te vragen naar de reden van het voorschrijven. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt namelijk dat één op de vier kinderen met koorts van de huisarts antibioticareceptje krijgt zonder legitieme medische reden. De reden voor het recept is dan vaak bezorgdheid van ouders of de onzekerheid van huisartsen. Aan de andere kant zijn ouders met kinderen die medisch gezien terecht (vaak of lang) antibiotica moeten gebruiken, vaak ongerust over de mogelijke negatieve  effecten van deze middelen op de gezondheid van hun kind. Tijdens deze les bespreken we het gebruik van antibiotica bij kinderen. In welke gevallen is het beter om nog even te overleggen met de ouders, de apotheker en/of huisarts? Hoe kun je met ouders hun zorgen over langdurig antibioticagebruik van hun kind het beste bespreken? We praten je ook bij over mogelijke bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en het ontstaan van resistentie. En natuurlijk hebben we het ook over hoe je ouders het beste kunt adviseren over kindvriendelijke toedieningsvormen van de vaak vies smakende antibioticadrankjes.|
Gijs Elshout (o.v.), huisarts gepromoveerd op het onderwerp antibiotica bij kinderen

16.20 uur Einde programma

Doelgroep
Apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij SANA Keurmerk.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €215,-.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kan dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder

Datum

13 september 2019

Locatie

Postillion Utrecht

Kosten

€ 215,-

Vragen?
Deel met uw collega’s