Cursusdetails

Voorkómen is beter dan genezen, luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Dat geldt zeker in de ouderenzorg. Immers, op oudere leeftijd is ‘ziek zijn’ vaak veel ingrijpender en duurt het herstel veel langer dan op jonge leeftijd.

Uit een recente peiling van V&VN blijkt dat verzorgenden en verpleegkundigen het belang van preventie bij ouderen massaal onderschrijven. Omdat preventieve zorg niet alleen onnodig leed kan voorkomen, maar ook onnodige kosten (bijvoorbeeld van een ziekenhuisopname). Toch komen de meeste verzorgenden en verpleegkundigen in de dagelijkse praktijk veel te weinig toe aan het leveren van preventieve zorg. De voornaamste reden is ‘tijdsdruk’ gevolgd door ‘onvoldoende deskundigheid binnen de organisatie’.

Aan dat eerste kunnen wij (helaas) niets doen, aan het tweede wel. Daarom organiseren wij op vrijdag 25 september 2020 het Preventie Congres waarbij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van ouderenpreventie aan de orde komt.

Tenslotte: preventie levert meer op dat het besparen van onnodig leed bij de patiënt en minder kosten voor de gezondheidszorg. Het levert jou (en je collega’s) ook wat op. Goede preventieve zorg maakt immers dat je minder tijd kwijt bent aan het behandelen van klachten die het gevolg zijn van het gebrek aan preventie. Kortom, dit congres is de investering dubbel en dwars waard.

Wij zetten in op preventieve ouderenzorg. Doe je mee?

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

09.00 uur
Aankomst, registratie koffie en thee

09.30 uur
Welkom en toelichting op het programma

09.45 uur
Meer bewegen
Voldoende lichaamsbeweging is niet alleen goed voor de conditie. Het vermindert ook de kans op het ontstaan van (chronische) aandoeningen en fysieke beperkingen. Dat geldt niet alleen voor jonge mensen, maar ook voor ouderen. We beginnen de dag daarom met een les over beweegprogramma’s voor ouderen. Variërend van senioren fitness tot speciale programma’s voor ouderen met een chronische aandoening of voor mensen die vereenzaamd zijn. Hiermee krijg je je cliënten weer in beweging!
Liesbeth Preller specialist bij het kenniscentrum Sport & Bewegen gericht op het in beweging krijgen van ouderen en mensen met een chronische aandoening.

10.30 uur
Decubituspreventie
Decubitus is een bekend fenomeen bij mensen die langdurig bed- of stoel gebonden zijn. Deze doorligwonden zijn pijnlijk, lastig te genezen en de verzorging ervan kost veel tijd. Kortom, decubitus maakt het leven van de oudere – en de zorgverlener – er niet prettiger op. Het goede nieuws is dat met de juiste maatregelen de kans op decubitus fors te verlagen is. Fris in deze les je kennis op over het voorkómen van decubitus. Zo bespaar je ouderen de ellende van decubitus en bespaar je jezelf de tijd die het behandelen van decubitus kost.
Mirjam Kempkes, wondconsulent en commissielid van WCS Kenniscentrum Wondzorg

11.15 uur
Pauze

11.30 uur
Valpreventie
Vallen betekent bij ouderen vaak een langdurige (of zelfs permanente) achteruitgang in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. Op die leeftijd is een val vaak een uiting van iets anders: bijvoorbeeld een mobiliteitsstoornis, medicatiebijwerkingen, gestoorde cognitie, hart- en vaatziekten, slechtziendheid of een slechte inrichting van de omgeving. In deze les leren we je de mogelijke oorzaken van het vallen in kaart te brengen. Aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn ‘Valpreventie bij ouderen’ bespreken we met welke praktische maatregelen je het risico op vallen kunt verminderen. Zodat de cliënt langer van zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan genieten.
Nathalie van der Velde, hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder Valpreventie, Amsterdam UMC (locatie AMC)

12.15 uur
Lunch

13.00 uur
Zorg ook voor jezelf!
Om te voorkomen dat jijzelf klachten krijgt van alle zorgtaken die je moet doen, organiseren wij ook een keuze les waarin jij centraal staat. Want wie niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan dat ook niet voor een ander. Welke les kies jij? Geef je keuze aan op het inschrijfformulier.

1. Fysieke belasting: ergonomisch werken
2. Psychische belasting: omgaan met werkdruk en stress

13.45 uur
Eenzaamheid
Het overlijden van een dierbare, een scheiding, een verhuizing: allemaal zaken die kunnen bijdragen aan een afname van sociale contacten. Vooral ouderen hebben moeite om vervolgens een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. Dit leidt tot eenzaamheid. Van de alleenstaanden ouder dan 75 jaar lijdt maar liefst 1 op de 10 aan ‘intense’ eenzaamheid, wijzen de statistieken uit. Dat is niet alleen diep triest, het gaat ook gepaard met een verhoogd risico op een lichamelijke verwaarlozing, depressie en tot vervroegd overlijden. We bespreken in deze les de verschillende acties die je kunt ondernemen om eenzame patiënten uit hun isolement te krijgen, hen te helpen nieuwe sociale contact te leggen en zo hun leven weer meer betekenis te geven.
Theo van Tilburg is professor in de sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gespecialiseerd in eenzaamheid bij ouderen

14.30 uur
Korte pauze

14.45 uur
Mondzorg
Een vieze tong, een droge mond, ruiken uit de mond, kiespijn of een slecht zittende gebitsprothese. Problemen in de mond kunnen grote gevolgen hebben voor ouderen. Het kan leiden tot ondervoeding, en brengt ook een verhoogd risico op ontregelde bloedsuikerspiegels en longontsteking. Medicijngebruik en systemische ziekten zijn complicerende factoren, die niet te veranderen zijn. Maar veel mondproblemen kan je verhelpen of voorkomen met de juiste mondzorg. We laten je zien hoe dat in z’n werk gaat.
Ineke Lefferts-Fransen, mondhygiënist gespecialiseerd in mondzorg bij (kwetsbare) ouderen

15.30 uur
Infectiepreventie
Ouderen zijn gevoeliger voor infecties. Goede hygiëne – bij zowel de zorgprofessionals als bij ouderen zelf – is daarom (letterlijk) van levensbelang. In deze les leggen we uit wat goede hygiëne precies inhoudt en hoe je de kans op infecties zo klein mogelijk houdt. Wat kun jij zelf doen? Hoe kan de zorginstelling bijdragen aan optimale hygiëne? En is er toch een infectie ontstaan, hoe voorkom je dan verdere verspreiding ervan?
Patrick van de Poel, deskundige infectiepreventie in zorginstellingen en ziekenhuizen, HIP Hygiëne en Infectiepreventie

16.15 uur
Einde programma

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres zijn €215 (p.p.).
Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kan dan nog wel een collega in jouw plaatst laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat via info@marktwo.nl

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

25 september 2020

Locatie

Hotel Postilion Bunnik/Utrecht

Kosten

€215,- p.p.

Groepstarief

Wij hanteren een groepskorting vanaf 4 personen. Informeer naar de voorwaarden via info@marktwo.nl

Vragen?

033 4345730
info@marktwo.nl

Deel met uw collega’s