Kinderen op de sofa
Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Kinderen op de sofa
Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Start
05/04/2019 23:00
Einde
05/04/2019 00:00

Vijf jaar geleden startte Mark Two Academy met een nieuw nascholingsconcept ‘Op de sofa van de
huisarts en de POH-GGZ’ over eerstelijns psychologische zorg. Het bleek een schot in de roos. Honderden collega’s (waaronder uzelf wellicht) hebben in de afgelopen jaren een of meerdere programma’s bijgewoond en gelukkig waren en blijven de waarderingen hoog. Om dit jubileum te vieren organiseren wij op vrijdag 14 december 2018 een ‘The Best Of’ editie. Voor deze bijzondere gelegenheid hebben we de onderwerpen die het meest werden gekozen en de sprekers die het hoogst werden geëvalueerd opnieuw op het programma staan.

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste huisarts en praktijkondersteuner GGZ,

Als kinderen last krijgen van psychosociale problemen, kunnen ze daar lang last van blijven houden. Zeker wanneer deze problemen niet goed, of niet op tijd behandeld worden, bepalen ze vaak de verdere levensloop van een kind. Psychische klachten veroorzaken meer moeilijkheden bij het behalen van een diploma en het vinden van een goede baan. Bovendien staat hij of zij somberder in het leven dan leeftijdsgenoten die niet te maken hebben gehad met deze problematiek.

Het is dus ontzettend belangrijk om psychosociale problemen bij kinderen op tijd te herkennen en een goed behandelplan op te zetten om zo de invloed van deze problemen op het verdere leven van het kind zo klein mogelijk te houden. Hierin speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol! Maar omdat kinderen hun problemen heel anders uiten dan volwassenen en de behandeling van een kind met deze
problemen vaak verschilt van die van volwassenen met psychische klachten, vergt dit wel de nodige kennis en expertise van degene die het kind behandelt.

Om deze reden organiseren wij op vrijdag 5 april 2019 een nieuwe editie van ‘Op de sofa van de huisarts en POH-GGZ’, die geheel in het teken staat van psychosociale problemen bij kinderen. We gaan het hebben over depressieve jongeren, over kinderen met faalangst, over spanningsklachten en onhandelbaar gedrag. Ook de begeleiding van kinderen met ADHD in de huisartspraktijk komt aan bod.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Steven Korteling
cursusmanager Mark Two Academy

09.00 uur Aankomst, registratie en koffie
09.30 uur Naar de zalen (er is geen plenaire opening)
09.45 uur Start lesronde 1
11.00 uur Pauze
11.30 uur Start lesronde 2
12.45 uur Lunch
13.30 uur Start lesronde 3
14.45 uur Pauze
15.00 uur Start lesronde 4
16.15 uur Einde programma, borrel

Keuzesessies (kies 4 uit 7):

1. Sombere jongeren: dip of depressie?
Maar liefst 1 op de 15 kinderen krijgt een depressie. Waar komt dat door? Waarom zijn veel jongeren ongelukkig? Hoe weet u of klachten, zoals een langdurig rotgevoel, onzekerheid, concentratieproblemen of extreme moeheid, horen bij een bepaalde leeftijdsfase, of bij een depressie? Welke gevallen kunt u behandelen in de huisartspraktijk en wanneer verwijst u door naar een jeugdpsycholoog of -psychiater? Deze les gaat over het signaleren, bespreekbaar maken en behandelen van depressies bij jongeren.
Yvonne Stikkelbroek is universitair docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met een depressie

2. Spanningsklachten: achtergronden en aanpak
Soms heeft een kind buikpijn of hoofdpijn zonder dat daar direct een lichamelijke oorzaak voor te vinden is. Zulke klachten kunnen een signaal zijn van problemen in de psychosociale sfeer. We gaan kijken naar de mogelijke achtergronden hiervan, zoals bijvoorbeeld stress thuis of prestatiedruk op school, en bespreken de aanpak van spanningsklachten bij kinderen in de eerste lijn waarbij het vooral belangrijk is dat de klachten als zodanig erkend worden (ook door de ouders).
Bart van Ewijk, kinderarts-pulmonoloog, Tergooi Ziekenhuis

3. Omgaan met onzekerheid en faalangst
We leren van jongs af aan dat ons leven maakbaar is en dat we al onze dromen waar kunnen maken, als we maar de juiste keuzes maken. Kinderen groeien op met het idee dat het de normaalste zaak van de wereld is om de leukste proberen te zijn, of de knapste. Of de snelste. Want dat zorgt voor ‘likes’. Het is helemaal niet vreemd dat deze prestatiedruk kinderen onzekerder maakt dan ooit. Deze les gaat over kinderen die denken dat ze nooit voldoende presteren, nooit het niveau van hun leeftijdsgenootjes halen en last hebben van angst wanneer ze een prestatie moeten leveren, omdat ze altijd denken dat ze zullen falen. We kijken naar de oorsprong van gevoelens van onzekerheid en faalangst en bespreken de mogelijkheden die er zijn om het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van deze patiëntjes een duw in de goede richting te geven.
Pia Crul, faalangstspecialist, schrijver, trainer en opleider methode LEFGASTEN, Leiden

4. Begeleiding van kinderen met ADHD in de huisartspraktijk
Kinderen met enkelvoudige ADHD kunnen vaak prima begeleid worden door de huisarts en POH-GGZ. Een traject in de gespecialiseerde GGZ is voor deze kinderen minder noodzakelijk (mits de diagnose op zorgvuldige wijze is vastgesteld). Behandeling in de huisartsenpraktijk is voor ouders en kinderen prettiger en laagdrempeliger. Dat vergt echter wel de nodige kennis en expertise. Daarom praten we u in deze les bij over de diagnostiek van ADHD bij kinderen en jongeren, het moment waarop de start van medicatie geïndiceerd is, het instellen en controleren van medicatie en het herkennen van signalen wanneer een kinderarts of kinderpsychiater bij de behandeling betrokken moet worden.
Gigi van de Loo-Neus, kinder- en jeugdpsychiater

5. Onhandelbaar gedrag: normaal of abnormaal?
Elk kind uit zijn boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Maar wanneer een kind echt onhandelbaar wordt, zijn ouders vaak radeloos. Ook heeft dit gedrag van kinderen grote impact op de rest van het gezin en de omgeving daarbuiten zoals de school. In het eerste deel van deze les wordt uitgelegd welk ‘lastig’ gedrag hoort bij de gezonde ontwikkelingsfasen van bijvoorbeeld een peuter, kleuter of puber. Ook bespreken we de opvoedingsadviezen die daarbij horen. Het tweede deel van de les gaat over (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen, zoals antisociaal of vijandig gedrag. Ook gaan we in op de interventie- en behandelmogelijkheden die er dan zijn.
drs. Marielle Beckers, orthopedagoog en eigenaar Buro Bloei te Amsterdam. Auteur van het boekje ‘Kom van die bank af’ overheen belang van bewegen voor pubers

6. Game- en internetverslaving
Dagenlang gamen, chatten of de hele dag op social media kijken. Sommige kinderen verliezen zichzelf in een virtuele wereld dat zij nauwelijks nog slapen, geen sociale contacten meer onderhouden (behalve online) en ontwenningsverschijnselen krijgen als zij te lang off line zijn. Wat drijft hen tot deze psychologische vorm verslaving? Welke impact heeft het op het kind en zijn omgeving? Wanneer spreken we daadwerkelijk van een internetverslaving? En wat verstaan we nog onder normaal internetgebruik? Deze les gaat over het herkennen van game- en internetverslaving bij jongeren. Ook wordt uitgelegd hoe het onderliggende verslavingsmechanisme werkt en welke behandelmogelijkheden er zijn.
Regina van den Eijnden, Universitair hoofddocent Utrecht

7. Rouw en verdriet bij kinderen
Kinderen die geconfronteerd worden met de dood van een broertje of zusje, een opa of oma of een van de ouders, uiten hun gevoelens van rouw vaak op een andere manier dan volwassenen doen. Zij vertonen bijvoorbeeld moeilijk en agressief gedrag of onderdrukken juist het verdriet waardoor er ogenschijnlijk niks aan de hand lijkt. Om onverwerkt trauma en verdriet op latere leeftijd te voorkomen is het belangrijk de u signalen van rouw bij kinderen herkent en daar, samen met de ouders van het kind, tijdig aandacht aan besteedt.
Manu Keirse, is klinisch psycholoog klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat

Doelgroep
Huisarts
Praktijkondersteuner GGZ
Andere zorgprofessionals die zich (in de eerste lijn) bezig houden met psychologische zorg 

Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij:
– KNMG (cluster 1) voor huisartsen
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De studiedag is geaccrediteerd met 5 punten voor:

– Landelijke Vereniging POH-GGZ
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Kosten
Cursustarief huisarts: €215,-

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaatst laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Aanmeldformulier
Datum

5 april 2019

Locatie
Kosten

€ 215,-

Vragen?
Deel met uw collega’s