Cursusdetails

Geachte collega,

Met plezier nodigen wij u hierbij uit voor de regionale workshop ‘Lang Leve het donororgaan!’. Wij bespreken daarin met u de beïnvloedbare risicofactoren voor transplantaatverlies, zoals die recent in het consensusrapport ‘COMMIT’1,2 zijn opgenomen.

Er is voor 2 uur accreditatie verleend door de NIV, NVVH, NVMDL en VSR.

Graag ontvangen wij u op dinsdag 29 oktober 2019 om 18.00 uur in Hotel New York te Rotterdam.
Tijdens de bijeenkomst wordt er voor een maaltijd gezorgd.

Wij verwachten dat de nascholing om 21.00 uur zal worden afgesloten. U kunt kosteloos deelnemen aan
deze nascholing.

Wij stellen uw komst en inbreng zeer op prijs.

Met een collegiale groet,

Prof. dr. Herold Metselaar, hepatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Teun van Gelder, nefroloog, Erasmus MC, Rotterdam

1) COMMIT = Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation
2) Neuberger JM, et al. Transplantation 2017;101: S1–S56

De nascholing wordt mogelijk gemaakt door Astellas.

18.00 uur Ontvangst en registratie door regionale moderator

18.30 – 19.00 uur Theoretisch kader COMMIT
“Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation”

19.00 – 19.20 uur Interactieve casusbespreking 1

19.20 – 19.40 uur Interactieve casusbespreking 2

19.40 – 20.00 uur Regionaal onderwerp/casus uit de regio

20.00 – 20.15 uur Korte break

20.15 – 20.45 uur Groepsdiscussie rond 4 voorbereide stellingen

20.45 – 21.00 uur Conclusie en afsluiting door regionale moderator

Doelgroep
Deze praktische nascholing is bedoeld voor transplantatieartsen uit de academie, transplantiechirurgen, verpleegkundig specialisten, perifeer nefrologen en perifeer hepatologen.

Accreditatie
Er is voor 2 uur accreditatie verleend door de NIV (nefrologen), NVVH (chirurgen), NVMDL en VSR (verpleegkundig specialisten).

Kosten
U kunt kosteloos deelnemen.
Wel dient u zich vooraf op te geven; in verband met het beperkte aantal zitplaatsen worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Annulering
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b. schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl.

Datum

29 oktober 2019

Locatie

Hotel New York te Rotterdam

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen.

Vragen?
Deel met uw collega’s