Lerend vermogen van mensen met dementie
Doelgroep: Verzorgenden en Verpleegkundigen

Lerend vermogen van mensen met dementie
Doelgroep: Verzorgenden en Verpleegkundigen

Start
09/11/2018
Einde
09/11/2018 De hele dag

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Programma

09.15 uur
Registratie deelnemers

09.45 uur
Welkom en toelichting op het programma door Frans Hoogeveen

10.00 uur
Het geheugen op leeftijd
Dementie komt met ingrijpende veranderingen in het geheugen. Maar al ver voor die tijd doen zich in het ouder wordende geheugen leeftijdsafhankelijke veranderingen voor. Het prospectief geheugen kan beginnen te haperen en soms doen zich woordvindingsproblemen voor. Behalve deze klachten laten zich ook nieuwe – en positievere – verschijnselen observeren in het geheugen op leeftijd. Een voorbeeld is het reminiscentie-effect, het verschijnsel dat mensen die tegen de zestig lopen de ervaring hebben dat hun herinneringen steeds vaker teruggaan naar de periode dat ze zo tussen de vijftien en vijfentwintig waren. Hun geheugen leidt hen terug naar een periode die ze ervaren als ‘mijn tijd’. Het versterkt de neiging om de balans van het eigen leven op te maken. Wanneer die balans negatief uitvalt of als door de vergelijking met ‘vroeger’ de kwaliteit van het huidige leven als negatief wordt ervaren, kan dit een sombere stemming in de hand werken. Aan de andere kant kan het plezier aan het ophalen van herinneringen ingezet worden bij ‘reminiscentie-therapie’. Wat betekent  dit voor de omgang met ouderen? En wat betekent het voor jezelf? Douwe Draaisma zal laten zien dat een ouder wordend geheugen niet alleen maar een gestage achteruitgang betekent, maar ook tot nieuwe en verrijkende ervaringen kan leiden.

11.00 uur
Wat gebeurt er met het geheugen als dementie toeslaat?
Dementie is een progressieve hersenziekte die, onder meer, het geheugen aantast. Het is een proces van achteruitgang dat in tempo per persoon en per vorm van dementie verschilt. Tijdens deze voordracht worden de verschillende stadia van dementie besproken. Van milde beperkingen tot de fase waarin iemand continue verzorging nodig heeft en door geheugenverlies en taalverlies communicatie heel moeilijk is geworden. Het goede nieuws is dat in elk stadium bepaalde geheugenfuncties en bepaalde vormen van leren nog aan te spreken zijn. Dat laat Frans Hoogeveen zien aan de hand van filmpjes en voorbeelden.

12.00 uur
Lunch

13.00 uur
Leren bij dementie
Omdat veel zorgverleners en familieleden niet weten dat mensen met dementie nog lerend vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk. Frans Hoogeveen, Manja Trouw en Tessa Karsten bespreken drie vormen van leren bij mensen met dementie. Doe er je voordeel mee!

1. Associatieleren (klassiek conditioneren)
Bij associatieleren gaat het om gebruikmaken van nog aanwezige associaties, bijvoorbeeld die van een specifiek muziekstuk met positieve gevoelens. Door gebruik te maken van klassieke conditionering kunnen ook nieuwe associaties worden geleerd. Zo kan een positief emotionele reactie op een preferente geur worden gekoppeld aan een nieuwe situatie.

2. Emotieleren
Bij emotieleren gaat het om gebruikmaken van het feit dat gebeurtenissen die met veel emotie gepaard gaan beter worden onthouden. Dat geldt voor mensen zonder en mensen met dementie. Met behulp van deze leervorm hebben bewoners van verpleeghuizen hun eigen kamer weer leren vinden, weten bezoekers van een zorgboerderij hun eigen overall en laarzen weer te vinden en verdwalen mensen met dementie minder tijdens een wandeling buiten.

3. Foutloos leren
Bij foutloos leren gaat het erom dat je fouten tijdens het leerproces voorkomt. Fouten zijn stoorzenders in leerprocessen, zeker als hersenen beschadigd zijn, zoals bij dementie. Het is de kunst om iemand stap voor stap door het leerproces te loodsen, zonder fouten te maken. Herhaling en het inslijpen van handelingen zijn daarbij van groot belang.

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Goede communicatie zorgt voor goede resultaten
Communicatie met mensen met dementie is bij alle leervormen essentieel. Mensen met dementie hebben meer dan anderen te maken met emoties als faalangst en achterdocht. In de communicatie zijn zaken als een veilige omgeving scheppen, vertrouwen uitstralen, motiveren en verleiden van groot belang. Ook consequent zijn is een belangrijk aandachtspunt. Een goede communicatie en afstemming tussen zorgverleners onderling is net zo belangrijk. Hugo van Waarde laat zien hoe dat moet.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers

Frans Hoogeveen is ouderenpsycholoog, met als specialisatie psychogeriatrie. Hij werkt voor Florence, is actief in de klinische praktijk en daarnaast zelfstandig gevestigd als adviseur, trainer en projectleider in de dementiezorg. Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van DENKBEELD, vakblad over dementie. Van 2009 tot 2017 was hij lector Psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool. Hij is auteur van vele artikelen en boeken op het terrein van de psychogeriatrie, zoals het boek (Op)nieuw geleerd oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie.

Douwe Draaisma is een Nederlands psycholoog die gespecialiseerd is in de aard en mechanismen van het menselijk geheugen. Hij is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Draaisma is de auteur van een aantal zeer succesvolle boeken die veelvuldig zijn vertaald. Met zijn Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt won hij meerdere prijzen.

Manja Trouw is ergotherapeut bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Zij is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met dementie, onder andere op het gebied van het lerend vermogen bij dementie.

Tessa Karsten is ergotherapeut bij De Zorgcirkel. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met dementie, onder andere op het gebied van het lerend vermogen bij dementie. Hugo van Waarde is verpleegkundige en verpleegwetenschapper. Hij is zelfstandig werkzaam als adviseur en trainer in de zorg voor mensen met dementie.

Hugo van Waarde is verpleegkundige en verpleegwetenschapper. Hij is zelfstandig werkzaam als adviseur en trainer in de zorg voor mensen met dementie.

Doelgroep
Verzorgenden, verpleegkundigen en andere dementie zorgprofessionals

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij:
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 210,-.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aanmeldformulier
Datum

9 november 2018

Locatie

Van der Valk Hotel te Utrecht

Kosten

€ 210,-

Vragen?
Deel met uw collega’s