Cursusdetails

Een patiënt zei eens: ‘Eczeem is als het dragen van een jas die ruw aanvoelt, de verkeerde kleur heeft, stug is in plaats van soepel en door niemand mooi gevonden wordt’.

Dit citaat maakt duidelijk dat (atopisch) eczeem meer is dan een lichamelijke aandoening. Het is een aandoening die ook ingrijpende gevolgen heeft op het sociale leven. Patiënten worden niet alleen gekweld door jeuk en pijn, maar ook door onzekerheid en frustraties vanwege het wisselend beloop van de aandoening.

Alle reden dus om je nader te verdiepen in zowel de lichamelijke als psychische zorg voor patiënten met atopisch eczeem. Je duikt niet alleen in de details ten aanzien van de genetische en fysiologische basis van het ontstaan van de klachten, je krijgt ook de gelegenheid je te verdiepen in de psychosociale kant van eczeem. Daarnaast is er natuurlijk veel praktische informatie: hoe werken de verschillende medicijnen en welke patiënt komt op welk moment in
aanmerking voor welk geneesmiddel?

Tot slot verkennen we met elkaar hoe het optimale zorgpad voor patiënten met atopisch eczeem eruit zou moeten zien.

Kortom: geen saaie lezingen, maar wel veel interactieve presentaties waarin ruim voldoende tijd is ingeruimd voor jouw inbreng. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de vertaalslag gemaakt vanuit de theorie naar jouw dagelijkse praktijk.

HOE ZIET HET PROGRAMMA ER UIT?

13.00 uur
Ontvangst en registratie – Inloop – Sandwichlunch

13.30 uur
Opening en welkom door voorzitter Marlies Tol, physician assistant dermatologie, Flevoziekenhuis

13.45 uur
Atopie; eerst de theorie!
Atopie, een genetisch bepaalde gevoeligheid voor het ontwikkelen van allergie, vormt de basis van atopisch eczeem. Maar hoe werkt dat eigenlijk precies? Wat is de rol van IgE, T helper type 2 cellen en eosinofiele cellen daarbij? En wat betekent deze kennis voor de behandeling van atopisch eczeem? Ik maak je wegwijs in begrijpelijke taal.
Dr. Edward Knol, biomedisch wetenschapper en immunoloog, UMC Utrecht

14.30 uur
Een goede anamnese: is ’t een allergie of nie(t)?
Een goed begin is het halve werk: speelt er naast het eczeem ook een (voedsel) allergie? Wanneer is vervolgonderzoek nodig? Hoe te dealen met ongeruste (en soms veeleisende) ouders? En wordt er bij de anamnese standaard naar de psychische gezondheid gevraagd?
Prof. dr. Thomas Rustemeyer, dermatoloog/allergoloog, Amsterdam UMC, locatie VU

15.15 uur
Pauze

15.45 uur
Psycho-dermatologie; wat moet jij daarover weten?
De klachten van atopisch eczeem strekken zich verder uit dan alleen de huid. Ongeveer één op de drie patiënten kampt als gevolg van zijn/haar huidaandoening ook met (ernstige) psychische klachten. Wat zijn de psychische gevolgen van huidaandoeningen, hoe maak en houd je ze bespreekbaar en hoe zijn deze te beperken?
Dr. Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

16.30 uur
Medicamenteuze keuzes; zie door de bomen het bos weer! DEEL 1
Hoe werkt een geneesmiddel en waarom werkt het bij de ene patiënt wel en bij de andere niet? Verder wordt een overzicht geschetst van de systemische medicatie bij volwassenen en kinderen.
Dr. Floor Garritsen, dermatoloog, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam (m.i.v. 1-7-2019)

17.00 uur
Korte break – Drankje en snack

17.20 uur
Medicamenteuze keuzes; zie door de bomen het bos weer! DEEL 2
We blikken vooruit naar de nieuwe lokale therapieën; komt er een biological ‘for all’? Hoe zit hetmet het bijwerkingenprofiel? Wat staat tot je beschikking als keuzehulp bij de medicatiekeuze?
Dr. Inge Haeck, dermatoloog, RdGG

18.15 uur
Buffet

19.00 uur
Meten is weten: De Eczeemquiz!
Hou je smartphone bij de hand en quizzen maar! Onder leiding van Florine Raymakers, verpleegkundig specialist dermatologie, UMC Utrecht

19.15 uur
Zorgpad eczeem; ‘Sharing best practise’ om het pad te versoepelen
Welke ervaring is opgedaan bij psoriasis; welke lering kan daaruit worden getrokken? Wat zijn nut en noodzaak van PROMS?
Dr. Anne-Moon van Tuyll, dermatoloog, HAGA Ziekenhuis en dr. Inge Haeck, dermatoloog, RdGG

20.00 uur
Einde masterclass

PROGRAMMA-ADVISEURS
Om tot het programma van deze masterclass te komen hebben de volgende collega’s meegedacht:
• Marlies Tol, physician assistant dermatologie, Flevoziekenhuis
• Florine Schussler-Raymakers, verpleegkundig specialist dermatologie, UMC Utrecht
• Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC

VOOR WIE IS DE DAG BEDOELD?
Het programma wordt afgestemd op de physician assistant dermatologie en verpleegkundig specialist dermatologie.

ACCREDITATIE
De studiedag is geaccrediteerd met 5 punten door Accreditatiebureau Kwaliteitregister V&V en Register Zorgprofessionals en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en met 4 punten door NAPA (physician assistant).

WAT KOST HET?
De eigen bijdrage is €20; in dit bedrag zijn inloopbuffet, consumpties, maaltijd en cursusmateriaal inbegrepen.
Betaling kan online of d.m.v. een factuur. Dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

STEL DAT IK AF MOET ZEGGEN
Annuleren kan.  Stuur a.u.b. wel even een e-mail naar info@marktwo.nl.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Aanmeldformulier
Datum

26 september 2019

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht

Kosten

€ 20,-

Vragen?

Stel ze aan Inge Kleiss.
Tel: 033-4345730
E-mail: ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega’s