Cursusdetails

BESTE COLLEGA,

Het aantal patiënten met cardiovasculaire aandoeningen neemt gestaag verder toe en daarbij zijn er steeds meer bewezen medicamenteuze behandelopties voor specifieke patiënten(groepen). De rol van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de (chronische) behandeling van deze patiënten wordt steeds prominenter.

Tijdens de masterclass ‘Adequaat voorschrijven en optimaliseren van medicatie bij cardiologische aandoeningen’ op woensdag 15 december 2021 wordt u bij-gepraat over de meest recente inzichten en behandelrichtlijnen voor patiënten met diverse cardiologische aandoeningen. Naast aandacht voor de onderliggende pathofysiologie en klachtenpatronen, is de scholing met name gericht op het juist voorschrijven, controleren en optimaal doseren van cardiovasculaire medicatie aan de hand van casuïstiek.

De programmacommissie.

CORONA Wij volgen de regels van de Rijksoverheid wat inhoudt dat de deelnemers gevraagd wordt om een QR-code (vaccinatiebewijs via Corona-Checkapp), herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Kijk op voor meer informatie op onze website. Zonder coronatoegangsbewijs is toegang tot de locatie helaas niet mogelijk!

12.30 – 13.00 uur    Aankomst, registratie, inlooplunch

13.00 – 13.05 uur   Welkom, opening en korte toelichting op het programma

13.05 – 14.00 uur    Medicatie opties bij veel voorkomende diagnoses bij AF en/of hartfalen

Les 1 gaat over vaak voorkomende diagnoses bij patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen: (in)stabiele angina pectoris (pijn op de borst), acuut coronair syndroom en (non-) ST-elevatie myocardinfarct. We bespreken de aanbevolen medicatie opties.

14.00 – 15.00 uur    Oorzaken van hartfalen; welke vormen van cardiomyopathie komen het meest voor en waarmee behandel je? Bespreking casuïstiek.

In Les 2 gaan we dieper in op verschillende oorzaken van hartfalen, bijvoorbeeld: welke vormen van cardiomyopathie komen het meeste voor en hoe behandel je de verschillende aandoeningen medicamenteus? De les start met een casus van een patiënt met hartfalen die daarbij atriumfibrilleren ontwikkelt. Deze patiënt heeft tevens een longembolie in de voorgeschiedenis waarvoor preventieve antistollingsbehandeling is ingezet. Vragen die bij deze casus behandeld zullen worden zijn o.a.: Welke initiële medicamenteuze behandeling is van belang bij nieuw ontdekt atriumfibrilleren? Kunnen deze medicijnen ook veilig worden toegepast bij patiënten met hartfalen? Waar moet specifiek op gelet worden bij het starten van de therapie en tijdens de verdere follow up? Wat bepaalt de keuze voor een DOAC of een vitamine K antagonist? Welke uitleg en instructies geef je de patiënt over de nieuw gestarte medicatie? Hoe check je of patiënten zich aan de gebruiksvoorschriften houden en hoe ga je te werk als blijkt dat een patiënt dat niet doet of kan doen?

15.00 – 15.15 uur    Pauze

15.15 – 16.00 uur    Praktijkvragen: wat zijn frequent gebruikte medicijnen bij hartfalen? Moet antistolling worden aangepast nu er sprake is van AF?

We vervolgen Les 2 met het antwoord op de vraag: moet de antistollingsbehandeling aangepast worden nu er sprake is van atriumfibrilleren? Daarnaast besteden we tijd aan een aantal praktijk gerichte vragen zoals: wat zijn frequent gebruikte medicijnen bij hartfalen? Hoe werken ze en wat zijn (veel) voorkomende bijwerkingen? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling van hartfalen? Vaak hebben atriumfibrilleren en hartfalen een te hoge bloeddruk als onderliggende oorzaak: welke streefwaarden voor de bloeddruk houden we aan en zijn er hierin verschillen tussen de ver-schillende patiëntengroepen? Wat te doen als een patiënt last heeft van momenten van een te lage bloeddruk en hierbij ook valt en wat te doen bij conditie-achteruitgang zonder klinische tekenen van vocht vasthouden?

16.00 – 17.00 uur    Cardiale medicatie bij oudere patiënt met verhoogde kwetsbaarheid.

Les 3 gaat in het bijzonder over uw patiënt die een jaartje ouder wordt. U vermoedt dat er sprake is van verhoogde kwetsbaarheid. Hoe maak je een juiste in-schatting? Heeft cognitieve dysfunctie of een verhoogde kwetsbaarheid invloed op de toe te passen cardiale medicatie?

17.00 – 17.15 uur    Vragen en take home messages.

EINDE
Drankje en napraten.

Doelgroep
Verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn op de cardiologie: op de poli, in de kliniek, op functie afdelingen en op de OK.

Accreditatie
Accreditatie voor 4 uur wordt aangevraagd bij VSR en NAPA.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze masterclass bedragen € 75. Mark Two is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Inschrijven?
Inschrijven kan online via www.marktwo.nl.

Annuleren
Annulering dient schriftelijk (of per email) aan ons gemeld te worden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van de nascholing of het congres wordt € 25 (incl. BTW) in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 4 weken voor de cursusdatum wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. De deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een collega. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl. Onze annuleringsvoorwaarden staan op de website www.marktwo.nl

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

15 december 2021

Kosten

€ 75,-

Vragen?

Alexandra van Driessen
033-4345730
avandriessen@marktwo.nl

Deel met uw collega’s