Nascholing Beter omgaan met de BIG 6 in de psychiatrie – van de makers van ‘Op de sofa’

Start
25/03/2022
Einde
25/03/2022 De hele dag

Op vrijdag 20 maart 2020 organiseren we weer een nieuwe editie van de studiedag op de sofa van de huisarts en de poh-ggz. Een dag waarin de behandeling van eerstelijns psychologische zorg centraal staat.

We focussen ons dit keer op behandelmethoden en gesprekstechnieken die je bij verschillende psychische problemen in de praktijk kunt toepassen. Zoals Competitive Memory Training (COMET) bij mensen met een negatief zelfbeeld of Emotionally Focused Therapy (EFT) bij stellen met relatieproblemen. Ook laten we je kennismaken met exposure therapie bij patiënten met angstklachten en oplossingsgerichte gesprekstechnieken bij sombere ouderen. En voor degenen die tijdens een consult wel eens denken ‘stel je niet aan’, organiseren we een les over provocatieve therapie.

Kortom; het wordt een hele praktijkgerichte editie van op de sofa!

Categorieën: ,

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

In Nederland kennen we een goed functionerend zorgsysteem voor patiënten met psychische klachten. Dat heeft te maken met de nauwe samenwerking tussen huisarts, POH-GGZ, psychiaters en verpleegkundig specialisten GGZ. Communicatie over en weer zowel als inhoudelijke kennis over psychiatrische ziektebeelden, is essentieel om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Met de studiedag ‘Beter omgaan met de BIG 6 in de psychiatrie’ op vrijdag 25 maart 2022 beogen we aan beide aspecten aandacht te besteden door toonaangevende experts in het land aan het woord te laten over het ziektebeeld waarin zij gespecialiseerd zijn. Steeds is er aandacht voor vragen van deelnemers en aspecten die de communicatie kunnen bevorderen, zoals hoe een psychiater te werk gaat inzake diagnostiek en behandeling en wat een POH-GGZ graag teruggekoppeld hoort na een consult door de psychiater. De inzet van deze nascholing is ook om de ziektebeelden beter te herkennen en te weten wanneer en waar naar toe te verwijzen. Wat kunnen de huisarts en de POH-GGZ ter overbrugging betekenen?

Dagvoorzitters dr. Jurjen Luykx, psychiater, Lidewij Wind, huisarts PsyHAG en Simone Korteling, POH-GGZ.

CORONA Wij volgen de regels van de Rijksoverheid wat inhoudt dat de deelnemers gevraagd wordt om een QR-code (vaccinatiebewijs via CoronaCheck-app), herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Kijk op voor meer informatie op onze website. Zonder coronatoegangsbewijs is toegang tot de locatie helaas niet mogelijk!

09.00 – 09.30 uur   Aankomst, coronacheck, registratie, koffie

09.30 – 09.45 uur    Opening en korte toelichting op het programma door de dagvoorzitters dr. Jurjen Luykx, psychiater en opleider psychiatrie bij GGNet en psychiater-onderzoeker in het UMCU, MUMC+ en BrainClinics Foundation, Lidewij Wind, huisarts PsyHAG en Simone Korteling, POH-GGZ in een huisartsenpraktijk in Utrecht

09.45 – 10.30 uur    College over Depressie
Een depressie kan iedereen overkomen en kent vele gedaanten. In dit college bespreekt prof. dr. Christiaan Vinkers, psychiater in Amsterdam UMC, het belang van het goed herkennen van een depressie in de eerstelijn, het overleg met psychiaters voor beleid, en de overbrugging bij een matig-ernstige depressie. Daarnaast bespreekt hij de co-morbiditeit, de diagnostiek en behandeling in de tweedelijn en de terugkoppeling daarna naar huisarts en POH-GGZ. Een belangrijk onderwerp is ook de samenwerkring tussen eerste en tweedelijn bij het afbouwen van de medicatie.

10.30 – 11.15 uur    College over Bipolaire stoornissen
Bipolaire (stemmings)stoornissen zijn in de huisartsenpraktijk relatief zeldzaam. Bij een vermoeden vaneen bipolaire stoornis is verwijzing naar de specia-listische GGZ in alle gevallen geïndiceerd. Als er langere tijd een stabiel evenwicht is bereikt, kunnen huisarts en POH-GGZ de onderhoudsbehandeling overnemen. Prof. Ralph Kupka, psychiater in Amsterdam UMC en GGZ in Geest legt uit hoe dat werkt. Korte lijnen met de specialistische GGZ blijven wel nodig, aangezien een recidief altijd op de loer ligt. Dit laatste geldt in het bijzonder voor vrouwen met een bipolaire stoornis in de postpartum periode.

11.15 – 11.45 uur    PAUZE

11.45 – 12.30 uur    College over Psychose
Ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking, ruim een half miljoen mensen, leidt aan een psychotische stoornis, een toestand waarbij psychotische symptomen het functioneren negatief beïnvloeden. Voor de huisarts is het lastig een patiënt met een acute psychose toe te leiden naar adequate zorg. Symptomen als wanen, hallucinaties, verward denken, angst en agitatie maken het lastig contact met de patiënt te maken. In dit college gaat prof. Wim Veling, psychiater in het UMC Groningen, in op de rol van de huisarts en de POH-GGZ bij de begeleiding en terugvalpreventie voor mensen met een psychose.

12.30 – 13.15 uur    LUNCH

13.15 – 14.00 uur    College over Verslaving
Het gebruik van verslavende stoffen komt heel veel voor. Maar wanneer spreken we eigenlijk van verslaving? Wanneer moet iemand een behandeling starten? Zijn de psychologische, sociale en medicamenteuze interventies even effectief? En hoe motiveren wij diegene die niet wil stoppen? Het antwoord op deze
(en andere) vragen hoort u in het college van dr. Albert Batalla Cases, psychiater in het UMC Utrecht. Ook krijgt u een overzicht van de diagnostische en behandelmogelijkheden bij middelengerelateerde en verslavingsstoornissen.

14.00 – 14.45 uur    College over Angststoornissen
Angststoornissen kunnen leiden tot vermijdingsgedrag en een sterk verminderd functioneren in werk en gezin. De huisarts en de POH-GGZ spelen een belangrijke rol in het herkennen en bespreekbaar maken van de angstproblematiek. Behandeling (cognitieve gedragstherapie, antidepressiva) kan soms in de
huisartspraktijk plaatsvinden, maar vaak zal een doorverwijzing naar de GGZ geïndiceerd zijn. Na de acute fase spelen de huisarts en de POH-GGZ een rol bij het monitoren van terugval, en bij het (bepalen van) het beleid ten aanzien van langdurig antidepressivagebruik. Dr. Neeltje Batelaan, psychiater in Amsterdam UMC bespreekt de ins en outs.

14.45 – 15.00 uur    KORTE PAUZE

15.00 – 15.45 uur    College over Persoonlijkheidsstoornissen
In haar college gaat dr. Dorien Philipszoon, psychiater en psychotherapeut in het Zaans Medisch Centrum in op het herkennen en diagnosticeren in de eerstelijn van een persoonlijkheidsstoornis. Afhankelijk van klachten en hulpvraag kan vervolgens verwijzing geïndiceerd zijn. Philipszoon laat zien welke opties er zijn
voor verwijzing: de crisisdienst, vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut. Ook bespreekt zij waar de huisarts rekening mee moet houden bij de behandeling van een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis voor een andere aandoening.

15.45 – 16.15 uur    Slotdebat en take home messages

16.15 uur    Napraten onder het genot van een drankje (anders drankje TO GO)

Wanneer?
Vrijdag 25 maart 2022

Waar?
In het AFAS Experience Center in Leusden (bij Amersfoort). We zijn met deze nascholing te gast op het hoofdkantoor van softwarebedrijf AFAS in Leusden. U kent AFAS misschien van AFAS Circustheater, van AFAS Live en van het AFAS hoofdsponsorschap van voetbalclub AZ. AFAS realiseerde in Leusden zijn eigen laagdrempelige Silicon Valley. Een bezoek aan het AFAS Experience Center is een unieke belevenis. Het is groots, frivool en zit bomvol noviteiten. Het hoofdkantoor heeft opleidingslokalen, auditoria, restaurants, een indoorsportveld, fitness, een TV- studio en een theater waar op dit moment ’14, de musical’ speelt over het leven van Johan Cruijff.

Doelgroep
Voor huisartsen, huisartsen in opleiding, waarnemend huisartsen, praktijkondersteuners POH-GGZ en voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Accreditatie
Wij vragen 5 uur accreditatie aan bij het KNMG Cluster 1 (ABC1) en bij de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 295 voor de huisarts en € 245 voor de POH-GGZ.
De prijs is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, lunch en een certificaat. Mark Two is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Aanmelden
Aanmelden kan op onze website www.marktwo.nl.

Annuleren
Annulering moet schriftelijk (of per mail) aan ons gemeld worden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van de nascholing of het congres wordt € 50 (incl BTW) in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 4 weken voor de cursusdatum wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. De deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een collega. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl.
Onze annuleringsvoorwaarden staan op de website www.marktwo.nl.

Corona
Het AFAS Experience Center volgt de coronaregels van de Rijksoverheid wat inhoudt dat bezoekers gevraagd wordt om een QR-code (vaccinatiebewijs via CoronaCheck-app), herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Zonder coronatoegangsbewijs is toegang tot het AFAS Experience Center helaas niet mogelijk.

Contact met Mark Two Academy
Als je vragen hebt mail dan naar info@marktwo.nl. Als je door ons gebeld wil worden schrijf dat dan inclusief je telefoonnummer in je email bericht.

Folder
Datum

25 maart 2022

Locatie

AFAS Experience Center

Kosten

€245 voor de POH GGZ
€295 voor de Huisartsen

Vragen?

Sandra Vendel
s.vendel@marktwo.nl 

Deel met uw collega’s