Cursusdetails

INLEIDING

Het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie is en blijft een leuk en belangrijk onderdeel van je werk. Naast het correct (laten) innemen van geneesmiddelen, speelt de motivatie van de patiënt ook een grote rol. Hoe beter en eerlijker de voorlichting, hoe beter de gedeelde keuze en het te verwachten effect.

Maar wat als blijkt dat de zorgverzekeraar bepaalt dat een ander merkgeneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt? Kan de patiënt hier bijwerkingen van ervaren? Bij sommigepatiëntgroepen, bijvoorbeeld bij kinderen, doen zich problemen voor bij substitueren. Wat zijn de mogelijkheden om het andere merkgeneesmiddel toch voor te kunnen schrijven? En voor wie is deze zgn. medische noodzaak weggelegd?

Soms blijkt een effectief geneesmiddel niet meer te worden vergoed vanwege de hoge kosten. Maar wat mag een geneesmiddel dan kosten, en wie bepaalt dat? Wat is de rol van de farmaceutische industrie? Wat kan de regering doen?

De gemiddelde leeftijd van mensen wordt hoger. Dit betekent dat de kans dat patiënten meerdere chronische aandoeningen hebben, steeds groter wordt. Misschien moet het geneesmiddelengebruik wel verminderd worden? En wat is jouw rol daarin?

Je leest het al: genoeg onderwerpen om deze studiedag interessant en leerzaam te maken. Daar gaat het enthousiaste sprekersteam samen met jullie voor zorgen. Hiernaast tref je het programma waarin je ’s middags zelf kiest op welke thema’s je een verdiepingsles wilt volgen.

Heel graag tot ziens op vrijdag 14 juni aanstaande.

Namens de programmacommissie:
Inge Kleiss, Project manager Mark Two Academy

HOE ZIET DE DAG ERUIT?

9.00 – 9.30 uur
Ontvangst, registratie en koffie

9.30 – 9.40 uur
Opening en huishoudelijke mededelingen

9.40 – 10.20 uur
Het voorschrijven bij kinderen
Dr. Lonneke van Onzenoort-Bokken, kinderarts, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

Hoe weet je nu of een geneesmiddel mag worden voorgeschreven aan kinderen? Mag dat als het geneesmiddel niet voor gebruik bij kinderen is geregistreerd? Kun je de volwassendosering extrapoleren naar een dosering voor kinderen? Zijn er handboeken waarin de antwoorden staan en wat is de betrouwbaarheid hiervan?

10.20 – 11.00 uur
Polyfarmacie en medicatieveiligheid
Prof. dr. Kees Kramers, internist, hoogleraar medicatieveiligheid, Radboud MC, Nijmegen
Onze patiënten worden steeds ouder, hebben meer aandoeningen en gebruiken dus veel pillen. Dat heeft zijn keerzijde in de vorm van bijwerkingen, interacties, therapie, ontrouw en problemen bij de overdracht. Pillen stoppen lijkt voor de hand liggend, maar waar begin je en wie heeft de regie?

11.00 – 11.20 uur Pauze

11.20 – 12.00 uur
Het medicatieoverzicht en de rol van de patiënt

Victor Huiskes, apotheker, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Het actief betrekken van patiënten bij de behandeling krijgt steeds meer aandacht. Eigen regie over het medicatiedossier is hier een onderdeel van. Maar op welke wijze kun je dit realiseren? En wat vinden de patiënten er zelf van?

12.00 – 12.40 uur
Help; de kosten rijzen de pan uit! Hoe zuinig schrijf jij voor?
Dr. Lonneke van Onzenoort-Bokken, Wetenschappelijke Advies Raad, Zorginstituut Nederland
Wat mag een geneesmiddel kosten en wie bepaalt dat er een vergoeding plaats gaat vinden? Wat is de rol van de minister hier in? Tijdens deze presentatie word je wegwijs gemaakt in de wereld van vergoedingen, preferentiebeleid en medische noodzaak, toegespitst op jouw rol hierin m.b.t. zuinig en toegepast voorschrijven.

12.40 – 13.20 uur
Lunchbuffet

13.20 uur
Naar de (sub) zalen

13.30 – 14.30 uur  Keuzeronde 1
14.30 – 14.40 uur  Zaalwissel
14.40 – 15.40 uur  Keuzeronde 2
15.40 – 15.45 uur  Zaalwissel
15.45 – 16.45 uur  Keuzeronde 3
16.45 uurg             Einde programma

KIES 3 UIT 5 VERDIEPINGSLESSEN

1. Hoe ‘verleid’ ik mijn patiënt?
Janet Murris, Trainer gesprekstechnieken, Zorg voor Communicatie

Hoe sluit ik aan bij de ander? Hoe adviseer ik zonder te willen overtuigen? Hoe blijf ik uit de reparatiereflex? Hoe blijf ik betrokken zonder dat de ander van alles “moet”? Allerlei vragen die we ons soms stellen. We hopen zo dat de ander doet wat goed is, maar doen wij het goed? Deze workshop kan een start zijn te zorgen voor een goed geïnformeerde patiënt die zelf zijn besluiten goed kan overwegen, zodat compliance mogelijk wordt.

2. Generiek of niet? Zoek de verschillen
drs. Xana van Jaarsveld, Adviseur Zorg – Patiëntenvereniging

Door het preferentiebeleid worden er meer en meer generieke geneesmiddelen voorgeschreven; kleur, vorm en verpakking van het middel zijn vaak anders, wat tot vragen en onrust leidt bij een aantal patiënten (zeker ook bij kinderen!) , en soms zelfs tot verminderde therapietrouw. Wat is de zin en onzin van bijwerkingen die worden gemeld bij de generieke variant? Een verdiepingsles vol antwoorden.

3. Deprescribing als reële optie
Prof. dr. Marcel Bouvy, apotheker, UMU Utrecht
We schrijven te veel geneesmiddelen bij ouderen voor die misschien niet zo zinvol zijn. Kritisch kijken naar wat de patiënt gebruikt en nog moet blijven gebruiken is essentieel. Het stoppen of doorzetten van medicatie zijn allebei beslissingen. Deprescribing, ofwel het ontvoorschrijven, moet anno 2019 zeker meegenomen worden bij een medicatiebeoordeling.

4 Het combineren van geneesmiddelen: levensgevaarlijk?!
o.v.b: Bas van de Steeg, apotheker,  Apotheek Van Poppel en Wijchen-Zuid

Het starten van geneesmiddelen kan alleen als er geen contra-indicaties voor zijn. Wat als de patiënt al geneesmiddelen gebruikt, kunnen de nieuwe geneesmiddelen wel samen met de al bestaande? Krijgt de patiënt dan last van meer bijwerkingen, of wordt het geneesmiddel ineffectief? En wat als het genetisch profiel anders is en de werking van geneesmiddelen beïnvloedt?

5. Klinisch rekenen; los maar op!
Dirk Megens, docent economie en rekenen, leraar van het jaar 2019
Je rekent waarschijnlijk dagelijks? Dat is onvermijdelijk bij het maken van oplossingen of verdunningen, of bij het controleren van de dosis van een geneesmiddel. Goed rekenen staat of valt met het kennen en toepassen van de juiste regels en formules. Tijdens deze les oefen je heel gevarieerd (en anoniem) met o.a. het berekenen van oplossingen, zowel intraveneus, intramusculair of subcutaan, infusie en transfusie.  Aarzel niet en doe mee.

VOOR WIE IS DE DAG BEDOELD?
Deze studiedag is bedoeld voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants, met voorschrijfbevoegdheid.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij NAPA en V&V.

Accreditatie is toegekend door de VSR voor 5 punten

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €230,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Betaling kan online of d.m.v. een factuur. Dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 50,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Aanmeldformulier
Datum

14 juni 2019

Locatie

Postillion Hotel Bunnik

Kosten

€ 230,-

Vragen?

Stel ze aan Inge Kleiss.
Tel: 033-4345730
E-mail: ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega’s