Cursusdetails

Onder de naam Nursing Skills introduceert Mark Two Academy een nieuwe nascholingsreeks voor verzorgenden & verpleegkundigen. Een reeks waarbij hetoefenen en verbeteren van vaardigheden centraal staat. De belangrijkste ‘skills’ die je nodig hebt binnen jouw mooie vak komen aan bod.

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepelen, gaan wij ervan uit dat we in november weer fysiek kunnen nascholen. Mocht dit in november onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan wordt de datum van dit wondpracticum verschoven naar een moment dat het wel kan.
De eerste editie van Nursing Skills is een Wondpracticum. Je kunt kiezen uit 8 verschillende workshop op het gebied van wondzorg. Volg bijvoorbeeld een ‘knip en plakworkshop’ moeilijk verbindbare plaatsen, leer nog beter zwachtelen met drukmeters, oefen met negatieve druktherapie en verbeter je diagnostische vaardigheden bij patiënten met een diabetische voet.

In elke workshop liggen oefenmaterialen voor je klaar en onze praktijkdocenten lopen rond om instructies te geven, vragen te stellen en te beantwoorden. Kortom, het belooft een hele interactieve en praktische dag te worden!

Je bent van harte welkom op vrijdag 5 november 2021 in het Postillion Hotel
in Utrecht.

Programma-adviseur en praktijkdocent
Mirjam Kempkes, wondconsulent Cordaan.

Programma

09.00 uur   Aankomst, registratie en koffie
09.30 uur   Naar de workshopzalen
09.45 uur   Start lesronde 1
11.00 uur    Pauze
11.30 uur    Start lesronde 2
12.45 uur    Lunch
13.45 uur    Start lesronde 3
15.00 uur   Pauze
15.15 uur    Start lesronde 4
16.30 uur   Einde programma, borrel

WORKSHOPS: KIES 4 VAN DE 8 ONDERWERPEN


1. Knippen en plakken: moeilijk verbindbare plaatsen
In deze workshop oefenen we op elkaar en verbinden ook de moeilijk te verbinden plaatsen, zoals tussen tenen
en vingers. Er liggen scharen en verschillende verbandmaterialen voor je klaar en onze praktijkdocenten lopen
rond om instructies te geven, vragen te stellen en te beantwoorden. Weet jij welk materiaal je gebruikt op welk
type wond? En wat het verschil is tussen een alginaat en een hydrofiber? Zou jij gerust een hydrocolloïd op een
geïnfecteerde wond aanbrengen? Test je kennis en je handigheid en doe mee!

Mirjam Kempkes, Wondconsulent, Cordaan Thuiszorg

2. De Enkel Arm Index
De Enkel Arm Index (EAI) is een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of iemand een verminderde doorbloeding
heeft in de slagaderen van de benen. Deze les gaat in op het belang van de EAI-meting en de vraag wanneer er
contra-indicaties zijn voor het toepassen van compressietherapie bij mensen met een (dreigend) ulcus cruris. In
deze praktische les laten we zien hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Michael van Kempen, Verpleegkundig Specialist, Julius Gezondheidscentrum en Jacobine Melis, Eigenaar Ontplooi, docent/trainer en verpleegkundig zzp-er


3. Infectiepreventie: handhygiëne en andere maatregelen
Deze les gaat over het belang van handhygiëne en andere maatregelen die je kunt nemen om wondinfecties
bij de patiënt te voorkomen. Hoe moeten we omgaan met steriele handschoenen en hoe niet? Moeten we de
handen nu reinigen, desinfecteren of allebei? Of hangt dit van de situatie af? Je leert hoe je met eenvoudige
maatregelen een maximaal effect krijgt, wat de relatie is tussen de juiste frequentie en de juiste techniek en hoe
je compliance en aanspreekcultuur bevordert bij jezelf en je collega’s. Een workshop die je, gezien de actualiteit,
eigenlijk niet mag overslaan.

Patrick van der Poel, Hygiëneadvies & Infectie Preventie (HIP)


4. Zwachtelen met drukmeters
De gouden standaard bij de behandeling van een veneuze ulcus cruris is compressietherapie. Met zwachtelen is het
oedeem te verminderen, waardoor de wond kan genezen. Een zwachtelworkshop mag tijdens dit wondpracticum
natuurlijk niet ontbreken. In deze les kun je zelf oefenen. De docent loopt rond om instructies te geven, vragen te
stellen en te beantwoorden. Weet jij wanneer je een ulcus cruris beslist niet mag zwachtelen? Welke adviezen
geef je de patiënt? Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de zorgverleners met te weinig druk
zwachtelt. Daar gaan we tijdens deze workshop verbetering in brengen. Doe je mee?

Annemiek Mooij, Verpleegkundig Specialist, Feelance


5. Debridement
Debridement is het verwijderen van necrotisch weefsel, fibrineus beslag en ander wondvuil. Dit is een belangrijk
aspect van de wondzorg omdat schone wonden sneller en beter genezen. In deze les laten we verschillende vormen
van debridement zien: autolytisch, biologisch (maden), chirurgisch, mechanisch en chemisch debridement.
Waarin verschillen ze en wie mag dit uitvoeren?

Dennis de Bie, Verpleegkundig Specialist, UMC Utrecht


6. Huidafwijkingen beoordelen: ik zie ik zie wat jij niet ziet!
Tijdens deze les gaan we aan de hand van plaatjes met elkaar huidafwijkingen beoordelen. Dat doen we middels
het PROVOKE systeem dat gebruikt wordt als model om huidafwijkingen (efflorescentie) op een systematische
manier te beschrijven.

Anja Hulzinga, Verpleegkundig Specialist, AGZ at AllerZorg & Ziekenhuis op Wielen


7. Voetonderzoek bij diabeten
Ofschoon de voetzorg bij diabetes sterk is verbeterd, komt de diabetische voet nog steeds op ruime schaal voor.
In deze les bespreken we de achtergrond van deze beruchte complicatie van diabetes. Wat is een diabetische
voet is precies? Hoe herken je de verschillende vormen van neuropathie? En welke diagnostische hulpmiddelen
zijn er? Naast het antwoord op deze vragen, bieden we je praktische en overzichtelijke aanbevelingen voor de
behandeling van de diabetische voet.

Franciska Rieke, Verpleegkundig Specialist, OLVG & Jolanda Alblas


8. Toepassen van negatieve druktherapie
Met negatieve druk- of vacuüm-therapie kun je met sub-atmosferische druk de doorbloeding van een wond en
het granulatieweefsel stimuleren. Ook wordt het wondvocht afgezogen via gaas- of schuimverband. Dit versnelt
de genezing. Het is heel belangrijk dat de druk gelijk verdeeld wordt over de hele wond. Maar dat is lastig want
er zijn veel verschillende systemen en die werken allemaal een beetje anders. Tijdens deze les laten we van de
verschillende pompen zien hoe ze werken en ook kun je zelf oefenen met een pomp aanbrengen en het maken
van bruggen bij moeilijk te verbinden plaatsen.

Jeannine van Echtelt, Wondverpleegkundige, Wond Expert Team Cordaan & Jolanda Alblas, Physician Assistant, BovenIJ Ziekenhuis

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor (wond)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden.

Accreditatie
Accreditatie is verleend voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit wondpracticum bedragen €245,-. Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Inschrijven?
Inschrijven kan online via www.marktwo.nl.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledigeregistratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. Zie voor de volledige annuleringsregeling de website van Mark Two Academy; www.marktwo.nl

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

   

Folder
Datum

5 november 2021

Kosten

€ 245,-

Vragen?

Monique de Brabander
033-4345730
mdebrabander@marktwo.nl

Deel met uw collega’s