Omgevingszorg 2.0
Verzorgenden en Verpleegkundigen

Omgevingszorg 2.0
Verzorgenden en Verpleegkundigen

Start
06/09/2019 23:00
Einde
06/09/2019 23:30

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

In 2010 introduceerde sociaal geriater Anneke van der Plaats het begrip ‘omgevingszorg’: een visie met de nadruk op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. De omgevingszorg leert ons hoe de inrichting van de (leef-) omgeving het gedrag van mensen met dementie beïnvloedt, en hoe we hier rekening mee kunnen houden zodat we deze mensen een geborgen en veilig gevoel (terug) kunnen geven.

Nu, bijna 10 jaar na de introductie van de omgevingszorg, gaan we een stap dieper: Hoe kunnen we de omgeving gebruiken om mensen met dementie te stimuleren? Jan van der Hammen en Barbara Oppelaar van het bedrijf Ervarea hebben de principes van de omgevingszorg gecombineerd met onder andere improvisatietechnieken en ontwikkelden de training ‘De uitdagende omgeving’ voor mensen met dementie. Een training waarin u anders leert kijken naar en denken over alledaagse dingen in de omgeving van mensen met dementie. Van der Hammen en Oppelaar maken deze principes praktisch toepasbaar en laten ons zien hoe we door middel van kleine aanpassingen in de omgeving, grote veranderingen in het gedrag teweeg kunt brengen.

Over Ervarea
De kracht van Ervarea ligt in het op een interactieve en speelse manier aanbieden van scholing en visievraagstukken. De kennis over de werking van het brein gaat leven door de herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag en de interactieve manier waarop dit gebracht wordt. Met een dosis humor en het denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het out of de box denken ons verder helpt in de omgang met mensen met dementie.

Jan van der Hammen (oprichter van Ervarea) is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en is in 1980 in de ouderenzorg gaan werken. Hij heeft lange tijd als manager in de psychogeriatrie en later in het kleinschalig wonen gewerkt. Naast zijn werk is hij in 1990 begonnen met het maken van thematheater. En sinds 2004 geeft hij veel onderwijs op het gebied van ouderenzorg en dementie omdat hij ontdekte dat de inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg en het middel theater, zeer goed op elkaar aansloten. Ook begeleidt hij zorginstellingen in het opzetten van kleinschalig wonen en dementiezorg.

Barbara Oppelaar (oprichter van Ervarea) werkte lange tijd als adviseur en projectleider bij gemeentes en adviesbureaus. Door de kennismaking met improvisatietheater kreeg het werk in deze technische omgevingen een hele nieuwe dimensie. Het vinden van een sleutel voor het toepassen van de vaardigheden uit het improtheater in teams en bij mensen met een ouder wordend en beschadigd brein heeft een logische carrièreswitch tot gevolg gehad. Al jaren werkt zij nu als trainer, adviseur en acteur. Barbara brengt energie. Zij analyseert en verbindt met oog voor het individu en het geheel.

12.00 uur Registratie en inlooplunch

12.30 uur De omgeving beïnvloedt het gedrag
Mensen met dementie reageren vaak intuïtief en impulsief op prikkels uit hun omgeving. Als die prikkels gunstig zijn dan reageren mensen daar positief op. Het omgekeerde geldt ook: in een omgeving met ongunstige prikkels zien we veel onbegrip en frustratie. Hoe komt dat? Welke factoren beïnvloeden dit? We herhalen kort en krachtig de basisprincipes van de omgevingszorg van Anneke van der Plaats, zodat we beter begrijpen hoe omgevingsgerelateerde onbegrip en frustratie bij mensen met dementie ontstaat.

13.00 uur Spreek oude routines en hersenfuncties aan, want die zijn nog wel intact
Bij mensen met dementie gaan ingewikkelde hersenfuncties zoals denken en plannen het snelst verloren. Een beroep doen op het ‘denkende brein’ heeft vaak geen zin meer. Sterker nog: vragen stellen aan iemand met dementie leidt meestal tot verwarring, stress en angst. Het is veel effectiever om aanspraak te doen op oude routines en hersenfuncties uit het emotionele brein, zoals bijvoorbeeld sorteren en ordenen. Dat kunnen mensen met dementie meestal nog wel en stimuleert hun zelfvertrouwen.

14.00 uur Pauze

14.30 uur Aanbieden in plaats van vragen
Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’ Maar wanneer je zonder iets te vragen gewoon een pan aardappels op tafel zet met het mesje erbij, is de kans groot dat diezelfde persoon op een gegeven moment begint te schillen. Vragen zijn vaak lastig te verwerken voor mensen met dementie omdat je een beroep doet op het denkende brein. Het
aanbieden van activiteiten werkt veel beter. We leggen uit waarom dat zo is en bespreken veel mooie voorbeelden die u de volgende werkdag meteen in praktijk kunt brengen.

16.00 uur Pauze

16.15 uur Wij zijn een deel van de omgeving!
In de omgeving van mensen met dementie moeten we niet alleen kijken naar externe omgevingsfactoren zoals spullen, maar ook naar onze eigen houding als zorgprofessional. Ons gedrag en de manier waarop wij mensen met dementie benaderen, maakt deel uit van hun omgeving en kan hun reacties positief of negatief beïnvloeden. Daarom sluiten we de dag af met een kritische blik naar ons eigen verbale en non-verbale gedrag in de omgeving van mensen met dementie. Hoe kunnen wij onze rol als zorgverlener maximaal benutten?

17.15 uur Einde programma, napraten en borrel

Over Ervarea
De kracht van Ervarea ligt in het op een interactieve en speelse manier aanbieden van scholing en visievraagstukken. De kennis over de werking van het brein gaat leven door de herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag en de interactieve manier waarop dit gebracht wordt. Met een dosis humor en het denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het out of de box denken ons verder helpt in de omgang met mensen met dementie.

Jan van der Hammen (oprichter van Ervarea) is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en is in 1980 in de ouderenzorg gaan werken. Hij heeft lange tijd als manager in de psychogeriatrie en later in het kleinschalig wonen gewerkt. Naast zijn werk is hij in 1990 begonnen met het maken van thematheater. En sinds 2004 geeft hij veel onderwijs op het gebied van ouderenzorg en dementie omdat hij ontdekte dat de inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg en het middel theater, zeer goed op elkaar aansloten. Ook begeleidt hij zorginstellingen in het opzetten van kleinschalig wonen en dementiezorg.

Barbara Oppelaar (oprichter van Ervarea) werkte lange tijd als adviseur en projectleider bij gemeentes en adviesbureaus. Door de kennismaking met improvisatietheater kreeg het werk in deze technische omgevingen een hele nieuwe dimensie. Het vinden van een sleutel voor het toepassen van de vaardigheden uit het improtheater in teams en bij mensen met een ouder wordend en beschadigd brein heeft een logische carrièreswitch tot gevolg gehad. Al jaren werkt zij nu als trainer, adviseur en acteur. Barbara brengt energie. Zij analyseert en verbindt met oog voor het individu en het geheel.

Doelgroep
Verzorgenden, verpleegkundigen en andere dementie zorgprofessionals

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 4 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 199,-.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

6 september 2019

Locatie

Carlton President Hotel te Utrecht

Kosten

€ 199,-

Vragen?

033 4345730
info@marktwo.nl

Deel met uw collega’s