Op de sofa
Huisarts en POH-GGZ

Op de sofa
Huisarts en POH-GGZ

Start
27/09/2019 23:00
Einde
27/09/2019 00:00

Eind vorig jaar (november 2018) verscheen de eerste NHG Standaard Overspanning en burn-out
omdat er binnen de huisartspraktijk behoefte was aan handvatten bij de diagnostiek en behandelingvan deze patiënten. Begin dit jaar (april 2019) was er ook een update van de NHG Standaard Depressie.Reden voor ons om beide onderwerpen aan bod te laten komen tijdens de nieuwe editie van denascholing ‘op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ op vrijdag 27 september 2019. We nemen de standaarden met u door en bespreken de belangrijkste aandachtspunten op het gebied vandiagnostiek en behandeling in de eerste lijn.
Maar er is meer. Lees ons programma op www.marktwo.nl

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste huisarts en praktijkondersteuner GGZ,

Eind vorig jaar (november 2018) verscheen de eerste NHG Standaard Overspanning en burn-out omdat er binnen de huisartspraktijk behoefte was aan handvatten bij de diagnostiek en behandeling van deze patiënten. Begin dit jaar (april 2019) was er ook een update van de NHG Standaard Depressie.

Reden voor ons om beide onderwerpen aan bod te laten komen tijdens de nieuwe editie van de nascholing ‘op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ op vrijdag 27 september 2019. We nemen de standaarden met u door en bespreken de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van diagnostiek en behandeling in de eerste lijn.

Maar er is meer. U kunt bijvoorbeeld ook een les volgen over patiënten met problemen rond de seksuele identiteit. Of een les over kinderen van ouders met psychische problemen, zogenaamde KOPP kinderen. En ziet u regelmatig patiënten die een bepaalde onrust en ontevredenheid ervaren in hun leven? Ga dan naar de les over het dertigersdilemma waarin we uitleggen hoe patiënten deze onrustige fase in hun leven kunnen accepteren en zonder psychische klachten door kunnen komen.

U bent van harte welkom.

Namens de programmacommissie,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

09.00 uur Aankomst, registratie en koffie
09.30 uur Naar de zalen (er is geen plenaire opening)
09.45 uur Start lesronde 1
11.00 uur Pauze
11.30 uur Start lesronde 2
12.45 uur Lunch
13.30 uur Start lesronde 3
14.45 uur Pauze
15.00 uur Start lesronde 4
16.15 uur Einde programma, borrel

Keuzesessies (kies 4 uit 6):

1. Update NHG standaard Depressie
Afgelopen jaar (april 2019) verscheen een update van de NHG standaard Depressie. Tijdens deze les bespreken we de belangrijkste wijzigingen, zoals de nieuwe adviezen over SSRI-gebruik bij jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en de adviezen over het afbouwen van antidepressiva. Daarnaast gaan we aan de hand van de NHG standaard in op diagnostiek, behandeling en beleid bij patiënten met depressieve stoornissen en depressieve klachten.

2. Uit de kast komen: problemen rond de seksuele identiteit
Homoseksualiteit of biseksualiteit zijn niet vreemd. Maar bij sommige mensen ontstaan er problemen rond de seksuele identiteit. Zij hebben twijfels of kunnen hun eigen homo- of biseksualiteit niet goed accepteren. Of zij vinden het moeilijk uit te komen voor hun gerichtheid, bijvoorbeeld vanwege hun religieuze of kerkelijke achtergrond. Problemen met de seksuele identiteit zijn meestal ingrijpend. Vaak bestaan er sterke gevoelens van verwarring. Maar ook gevoelens van stress, angst, depressie en/ of middelengebruik kunnen een gevolg zijn. Tijdens deze les leggen we uit hoe u patiënten die hiermee worstelen kunt leren omgaan met deze gevoelens.
Peter Leusink, huisarts en seksuoloog

3. Overspanning en burn-out
Eind vorig jaar (november 2018) verscheen de eerste NHG standaard Overspanning en burn-out omdat er binnen de huisartspraktijk behoefte was aan handvatten bij de diagnostiek en behandeling. Tijdens deze les nemen we deze standaard, die geschreven is voor de huisarts én POH-GGZ, met u door. Hoe ontstaan de klachten? Wanneer spreken we van overspanning en wanneer van burn-out? Waarom hebben zoveel mensen last van deze klachten? Welke therapieën kunnen worden ingezet bij deze patiënten? En welke daarvan zijn bewezen effectief?
Lidewij Wind, kaderhuisarts GGZ

4. Dertigersdilemma: zoektocht naar zingeving
Veel dertigers ervaren een bepaalde onrust en ontevredenheid in hun leven. Grote beslissingen moeten worden genomen: samenwonen, trouwen, of toch maar niet? Wel of geen kinderen en wanneer? Carrière maken, voor jezelf beginnen, vrijwilligerswerk in het buitenland, of toch eerst die wereldreis? Daarnaast heerst het beeld dat het ideale leven maakbaar is en ervaren dertigers op steeds jongere leeftijd al de druk van de grote, existentiële vragen. Zit ik wel op het juiste spoor? Wat is het nut van mijn leven eigenlijk? Is dit het nu? Tijdens deze les laten we zien welke tips en adviezen u dertigers kunt geven om deze onrustige fase in hun leven te accepteren en zonder psychische klachten door te komen.
Nienke Wijnants, psycholoog en loopbaanadviseur. Ze werd bekend met Het dertigersdilemma, haar veelgeprezen bestseller over de loopbaan- en levensvragen van 30-ers

5. Suïcidaliteitsrisico: wat zijn serieus te nemen signalen?
Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen. Het voorkómen van zelfdoding staat hoog op de gezondheidszorgagenda. Huisarts en POH-GGZ kunnen als eerste hulpverleners hierbij een belangrijke rol spelen. Maar omgaan met suïcidaal gedrag vergt wel de nodige kennis. Daarom praten wij u tijdens deze les bij over het herkennen van suïcidaliteit, het inschatten van suïciderisico en het op gang weten te brengen van gepaste zorg. Ook het belang van frequent patiëntcontact en het bij de zorg betrekken van naasten zijn onderwerpen die aan bod komen.
Henk Hiemstra, POH-GGZ en Suïcidepreventietrainer bij stichting 113

6. KOPP-zorg: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
In Nederland zijn meer dan 500.000 kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblematiek, zogenaamde KOPP/KVO kinderen. De problemen van de ouders leggen een grote druk op het gezin en kunnen de ontwikkeling van kinderen negatief beïnvloeden. Toch is de aandacht van zorgverleners vaak alleen gericht op het herstel van de ouder. In deze les komt aan de orde wat de rol van de huisarts en de POH-GGZ kan zijn in het ondersteunen van KOPP-kinderen. Dat begint met preventie en/of het tijdig signaleren van problemen bij het kind, het gericht begeleiden van kind en ouders door hen te ondersteunen bij het omgaan met deze problemen en indien nodig het doorverwijzen naar de regionale GGZ voor specialistische ondersteuning speciaal voor het kind.

Doelgroep
Huisarts
Praktijkondersteuner GGZ
Andere zorgprofessionals die zich (in de eerste lijn) bezig houden met psychologische zorg 

Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij:
KNMG (cluster 1) voor huisartsen.
Landelijke Vereniging POH-GGZ
Verpleegkundig Specialisten Register (cluster GGZ)
Kwaliteitsregister V&V voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €215,- per persoon.

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaatst laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

27 september 2019

Locatie
Kosten

De kosten voor deelname bedragen €215,- per persoon.

Vragen?
Deel met uw collega’s