Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Deze cursus is al gegeven

Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Start
22/06/2018 23:00
Einde
22/06/2018 00:00

Tijdens de nieuwe editie van de studiedag ‘Op de sofa’ besteden we aandacht aan patiënten die qua diagnostiek en behandeling soms net een beetje afwijken van de gemiddelde patiënt. Zoals bijvoorbeeld de oudere patiënt met stemmingsklachten of patiënten met een laag IQ.

Ook staan we stil bij de behandeling van patiënten met suïcidale gedachten, mensen die last hebben van paniekaanvallen, kinderen met ADHD en perfectionisten die door deze karaktereigenschap symptomen van dwang-, en eetstoornissen, depressies en sociale fobieën in stand houden.

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste huisarts en praktijkondersteuner GGZ,

Op jaarbasis heeft bijna 20% van de volwassenen in Nederland last van psychische problematiek. Ook als er achter de klachten (nog) geen stoornis ligt, is het belangrijk om adequaat hulp te bieden, zodat de problemen niet erger worden.

Tijdens de nieuwe editie van de studiedag ‘Op de sofa’ besteden we aandacht aan patiënten die qua diagnostiek en behandeling soms net een beetje afwijken van de gemiddelde patiënt. Zoals bijvoorbeeld de oudere patiënt met stemmingsklachten of patiënten met een laag IQ.

Ook staan we stil bij de behandeling van patiënten met suïcidale gedachten, mensen die last hebben van paniekaanvallen, kinderen met ADHD en perfectionisten die door deze karaktereigenschap symptomen van dwang-, en eetstoornissen, depressies en sociale fobieën in stand houden.

Als u uw therapeutisch arsenaal op het gebied van psychische hulpverlening verder wilt verbeteren, dan bent u van harte welkom op vrijdag 22 juni 2018 in Utrecht.

Namens de programmacommissie,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Acadamy

09.00 uur Aankomst, registratie en koffie
09.30 uur Naar de zalen (er is geen plenaire opening)
09.45 uur Start lesronde 1
11.00 uur Pauze
11.30 uur Start lesronde 2
12.45 uur Lunch
13.30 uur Start lesronde 3
14.45 uur Pauze
15.00 uur Start lesronde 4
16.15 uur Einde programma, borrel

Keuzesessies (kies 4 uit 7):

1. Help, ik ga dood! Of is het een paniekaanval?
Een paniekaanval is een acute situatie met intense angst en heftige lichamelijk sensaties. Dit zorgt voor veel stress bij de patiënt en diens naasten en legt door de acute zorgvraag ook druk op de zorgverleners in de eerste lijn. Als deze aanvallen vaker voorkomen is er sprake van een paniekstoornis. Hoe onderscheid je een paniekstoornis van een somatische aandoening of een andere angststoornis? Hoe handel je als huisarts effectief bij een paniekaanval? Welke therapievormen kunnen de patiënt helpen? Welke leefstijladviezen, zoals genoeg slapen en geen alcohol, koffie en drugs gebruiken, zijn effectief? Wat voor online cursussen kunt u de patiënt aanraden? En welke medicijnen kunnen eventueel worden ingezet? We zetten het op een rijtje in deze les.
Dr. P. (Peter) Meulenbeek, GZ-psycholoog/onderzoeker op de afdeling Kortdurende Behandeling van GGNet te Doetinchem en universitair docent Positieve Psychologie en Technologie bij de faculteit Behavioural Management and Social Sciences van de Universiteit Twente. Hij promoveerde in 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Prevention and Early Intervention in Panic Disorder: The Effectiveness of the ‘Don’t Panic’ Course. Hij heeft speciale belangstelling voor preventie en vroeginterventie bij paniekstoornis.

2. Effectief communiceren met moeilijk lerende patiënten
Kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB-ers) of een laag IQ (70-85) gaan vaak op een andere manier met psychosociale problemen om (coping). Wist u dat dit opgaat voor 16% van uw patiënten? In een normpraktijk zijn dat 347 mensen. Herkent u die voldoende? Kunt u effectief met ze communiceren, ook wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek en bijbehorende medicatie? In deze les staan we uitgebreid stil bij communiceren met en begeleiden van zulke moeilijk lerende patiënten. Hoe praat je bijvoorbeeld over gevoelige thema’s als seksualiteit of huisregels? Hoe voorkom je dat je teveel stuurt in de communicatie? Hoe maak je gebruik van visualisatie? Welke handvatten kunt u hen en de mensen in hun omgeving bieden om beter met psychosociale problematiek om te gaan?
Annemarie van de Brink (GZ-psycholoog) en Manon Boelens (POH-GGZ), allebei veel ervaring op het gebied van psychiatrie en zwakbegaafdheid of LVB.

3. Kinderen met ADHD: Rust, Regelmaat en… Ritalin?
Medicijnen voorschrijven aan kinderen met ADHD is nooit uw eerste keus. Maar soms is het toch nodig, wanneer gedragsmatige interventies de problemen thuis of op school niet genoeg verminderen. Er is veel maatschappelijke aandacht voor ADHD, vooral omdat er zorgen zijn over mogelijke overdiagnostiek en overbehandeling van ADHD bij kinderen met impulsief en hyperactief gedrag en over de mogelijke schade (op lange termijn) van medicatie. Anderzijds zijn er ook zorgen dat huisartsen ADHD niet (tijdig) herkennen, waardoor kinderen onnodig lijden en hun functioneren negatief wordt beïnvloed. In deze les praten we u bij over de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD.
Reino Stoffelsen, kinder-en jeugdpsychiater, de Bascule/VUmc. Mede auteur van de NHG Standaard ADHD bij kinderen

4. Herkennen van stemmingsklachten bij ouderen
Oudere mensen krijgen te maken met allerlei veranderingen: lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten, soms verminderen hun sociale contacten en er kunnen cognitieve problemen ontstaan. Dit kan psychische problemen veroorzaken, zoals somberheid, depressiviteit, prikkelbaarheid en angstklachten. Bij ouderen worden die echter vaak niet als zodanig herkend. Dat komt omdat stemmingsklachten zich bij hen minder duidelijk manifesteren. In plaats daarvan hebben ouderen vooral last van moeheid, pijn, gewichtsverlies of gebrek aan eetlust. Bij onbegrepen lichamelijke klachten moet u daarom alert zijn op een mogelijke depressie. Deze les gaat over het diagnosticeren en behandelen van stemmingsklachten bij ouderen.

5. Compassie als therapeutisch gereedschap
Patiënten slagen er in therapie vaak wel in om met het ‘verstand’ nieuwe denkpatronen en helpende gedachten te ontwikkelen. Maar lang niet iedereen voelt zich daar beter door. Integendeel: wie prima snapt wat er nodig is om te veranderen, en dat desondanks niet doet, kan daarvan juist dieper in de put raken. Deze mensen vinden dat ze niet snel genoeg vooruit gaan, schamen zich voor hun problemen of geven zichzelf hiervan de schuld. Voor deze groep kan Compassion Focused Therapy (CFT) een oplossing zijn. Bij deze variant van cognitieve- en gedragstherapie kiest de therapeut bewust voor een compassievolle benadering en moedigt de patiënt aan om mededogen en acceptatie in te zetten in de manier waarop hij naar zichzelf kijkt. Hierdoor groeit het vertrouwen in het eigen kunnen om met pijnlijke emoties om te gaan. In deze les maakt u kennis met CFT, als mogelijk nieuw instrument in uw therapeutische toolbox.
Roeland Schaddelee, GZ-psycholoog / cognitief gedragstherapeut, Psychologiepraktijk Denken en Zijn

6. Leg de lat maar wat lager!
Wie te fanatiek probeert om aan een ideaalbeeld te voldoen, snijdt zichzelf in de vingers. Dat geldt al helemaal voor mensen met psychische problemen. Perfectionisme blijkt onder meer een belangrijke factor bij het in standhouden van symptomen van dwang-, en eetstoornissen, depressies en sociale fobieën. Daarnaast voorspelt perfectionisme slechtere therapieresultaten en hangt het samen met een hogere mate aan co-morbiditeit. Het is dus belangrijk dat u deze karaktereigenschap van uw patiënt herkent: juist de patiënt die zich zo nauwgezet aan uw adviezen houdt, moet de lat een beetje lager leggen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? In deze les bespreken we een aantal technieken om hinderlijk perfectionisme aan te pakken, om mensen te helpen flexibeler te worden en starre gewoontes te doorbreken, opdat hun psychische klachten verminderen.

7. Suïcidepreventie: bouwen aan hoop
Mensen die acuut suïcidaal gedrag vertonen verwijs je door naar de (acute) GGZ. Maar hoe ga je om met patiënten met een latente doodswens, zoals gedachten aan de dood zonder (gedetailleerde) plannen? Wat kun je hen, binnen de grenzen van je eigen verantwoordelijkheid, bieden op het gebied van suïcidepreventie? Is er een manier om suïcidaal gedrag te voorkomen? Hoe optimaliseer je het contact met cliënten wanneer zij een einde aan hun leven willen maken? Hoe voer je oplossingsgerichte gesprekken met hen? Kortom: hoe bouw je als behandelaar aan hoop? Daar gaat deze les over.
René den Haan, GZ psycholoog en trainer. Auteur van het boek ‘Suïcide preventie bouwen aan hoop

Doelgroep
Huisarts
Praktijkondersteuner GGZ
Andere zorgprofessionals die zich (in de eerste lijn) bezig houden met psychologische zorg Wordt aangevraagd voor 5 uur bij:

Accreditatie (5 punten)
– KNMG (cluster 1) voor huisartsen
– Landelijke Vereniging POH-GGZ
– Verpleegkundig Specialisten Register (cluster GGZ)
– Kwaliteitsregister V&V voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Kosten
Cursustarief huisarts: €230,-
Cursustarief POH-GGZ: €210,-
Cursustarief overige beroepen: €210,-

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaatst laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aanmeldformulier
Datum

22 juni 2018

Locatie
Kosten

Huisarts: € 230,–
POH-GGZ/Overig: € 210,-

Vragen?
Deel met uw collega’s