Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Deze cursus is al gegeven

Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Start
03/11/2017
Einde
03/11/2017 De hele dag

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste Collega,

Zorgverlening voor ouderen die verblijven in een woonsetting richt zich voor een belangrijk deel op het voorkomen en behandelen van lichamelijke klachten: wonden worden behandeld, incontinentieklachten verminderd, ondervoeding voorkomen en ga zo maar door. Psychische aandoeningen bij ouderen zoals depressiviteit, delier en persoonlijkheidsstoornissen blijven soms onopgemerkt en worden als gevolg daarvan niet of onvoldoende behandeld. Of deze problematiek zorgt juist voor onrust op de afdeling en een gevoel van onmacht in de verzorging en verpleging van de ouderen.

Als zorgprofessional speel je een sleutelrol in het signaleren en reguleren van psychische klachten en gedragsproblematiek.  Om je vaardigheden en kennis op dit gebied te versterken, organiseren wij op vrijdag 3 november a.s. een studiedag die geheel gewijd is aan het herkennen en het omgaan met psychische klachten bij ouderen. Welke stoornissen onderscheiden we binnen de ouderenpsychiatrie en de psychogeriatrie? Hoe kun je de verschillende psychische klachten herkennen? Wat kun je doen voor deze cliënten? En wanneer schakel je de hulp van een specialist in?

Bij ouderen die tegenwoordig worden opgenomen in een woonsetting is meer en meer sprake van complexe problematiek, zowel lichamelijk als geestelijk. Samenwerking tussen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), V&V en de eerstelijn komt daarom steeds meer voor omdat er behoefte aan is. Voor collega’s van deze sectoren is de studiedag dan ook een goede plek om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Je bent van harte welkom.

Namens de programmacommissie
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Programma

09.15-09.45 uur Ontvangst en registratie

09.45-10.00 uur Opening door de voorzitter

Ingrid Jans, klinisch neuropsycholoog en directeur Ouderenpsychiatrie Dijk  en Duin-Parnassia combinatie, onderdeel van de Parnassia Groep.

10.00-11.15 uur KEUZESESSIE (RONDE 1)

11.15-11.30 uur Koffiepauze

11.30-12.45 uur KEUZESESSIE (RONDE 2)

12.45-13.30 uur Lunch

13.30-14.45 uur KEUZESESSIE (RONDE 3)

14.45-15.00 uur Koffiepauze

1 5.00-16.15 uur KEUZESESSIE (RONDE 4)

16.15 uur Borrel en napraten

KEUZESESSIES

1. DELIER, DE MEEST GEMISTE DIAGNOSE
Delier is een acute verwardheid die vaak gepaard gaat met angst, hallucinaties en onrust. Herkenning van het ziektebeeld is cruciaal maar moeilijk. Nog steeds is delier de meest gemiste diagnose, met ernstige gevolgen. Zeker in verpleeghuizen. Daarom moet delier blijvend onder de aandacht worden gebracht. De les wordt o.a. aan de hand van videobeelden gegeven.
Paulien Brandt, verpleegkundig specialist GGZ, Dijk en Duin.

2. SLAAPSTOORNISSEN: ACHTERLIGGENDE PROBLEMEN EN BEHANDELROUTES?
Naarmate mensen ouder worden, verandert hun slaappatroon. Ouderen worden vaker wakker, slapen lichter, hebben tijdens hun slaap meer last van geluiden en brengen minder tijd door in hun diepe slaap. Veel ouderen hebben daarom last van slapeloosheid. Ook slaapapneu en het rusteloze benen syndroom komen vaak voor. De meeste ouderen met slaapproblemen voelen zich overdag vermoeid en slaperig. Ze zijn sneller geïrriteerd, hebben minder energie, minder concentratie en voelen zich minder veerkrachtig. Een les over oorzaken, behandelmethode (medicatie goed of slecht) en het herkennen van signalen.
Dr. Ysbrand van der Werf, bioloog-psycholoog en senior slaaponderzoeker VUmc.

3.  PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
Dooft persoonlijkheidsproblematiek uit bij ouderen, zoals zo vaak gezegd wordt? Het omgekeerde is soms waar! Ook in de ouderenzorg komen we vaak mensen tegen die kampen met een persoonlijkheidsstoornis (PS). Een PS houdt in dat iemands opvattingen en gedragspatronen zeer star zijn – of juist grillig en onvoorspelbaar – en dit veroorzaakt allerlei problemen in de zorgrelatie. De uiting van PS kan veranderen naarmate mensen ouder worden. Een aantal symptomen is zelfs kenmerkend voor ouderen. Leer tijdens deze sessie meer over het herkennen en de omgang met persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.
Dr. Arjan Videler,  manager behandeling, psychotherapeut en onderzoeker bij PersonaCura, expertisecentrum voor persoonlijkheid en gedrag bij senioren, onderdeel van GGz Breburg

4.  ‘IK WIL DOOD’; WAT ZIJN SERIEUS TE NEMEN SIGNALEN?
Hoe vaak hoor je van een cliënt dat hij/zij ‘het niet meer ziet zitten’ of dat hij/zij ‘geen zin meer heeft’. Andere herkenbare uitspraken: ‘het hoeft voor mij niet meer’, ‘ik wil dood, ik ben klaar met mijn leven’ enz. Het zijn herkenbare uitspraken bij somberheid, depressie, eenzaamheid, sociale problemen maar ook bij een hoge leeftijd. En die uitspraken kunnen je danig in verlegenheid brengen. Hoe ga je daar mee om, wanneer zijn dit uitspraken passend bij suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag, of zijn het uitspraken passend bij voltooid leven?
Rosalien Wilting, klinisch psycholoog-psychotherapeut, manager GGzE Select – Ouderenpsychiatrie, locatie De Grijze Generaal, Eindhoven

5. OMGAAN MET GEDRAGSPROBLEMEN: BELEVINGSGERICHTE ZORG EN/OF DIRECTIEVE BENADERING?
Zorg op maat en het creëren van veiligheid en een afdelingsklimaat. Vaak wordt uitgegaan van belevingsgerichte zorg. Dat is een goed model. Echter, wanneer sprake is van gedragsproblemen, is een meer directieve attitude vaak effectiever. Belangrijk voor de veiligheid van cliënten en van verzorgenden. We laten je dat zien aan de hand van praktijkvoorbeelden. Belangrijkste leerpunt: hoe lever je zorg op maat bij verschillende karakters en gedragsproblemen en hoe zorg je voor veiligheid.
Karin Milosavljevich, verpleegkundig specialist GGZ, Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep

6. OVER HET BELANG VAN DAG-STRUCTUUR EN ZINGEVING
Hoe kunnen psychische problemen van bewoners worden voorkomen of worden verbeterd door het bieden van dagstructuur en het aandacht hebben voor zingeving.

Monique Veldt, activiteitenbegeleider in de kliniek Ouderenpsychiatrie van Dijk en Duin Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger Dijk en Duin

7. SOMBER OF DEPRESSIEF: STEMMINGSKLACHTEN BIJ OUDEREN
Ouderen zullen zelf niet snel toegeven dat ze last hebben van depressieve klachten. Ze zullen eerder zeggen dat ze vermoeid zijn en daardoor hun klachten niet serieus erkennen. Het is belangrijk om alert te zijn op depressieve klachten, omdat het veel voorkomt en veel invloed heeft op iemands kwaliteit van leven. Een oudere met depressie kan zichzelf volledig terugtrekken en verwaarlozen, wat het heel lastig maakt voor jou als zorgverlener om tot diegene door te dringen. Wat kun je doen bij depressieve klachten? En wanneer schakel je hulp in?
Marjet Polman, psychiater Ouderenpsychiatrie, Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep

Medisch: Praktijkondersteuner GGZ
Zorg en Verpleging: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Accreditatie
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij:
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
• Kwaliteitsregister LV POH-GGZ
• Verpleegkundig Specialisten Register

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 225,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch, cursusmateriaal.

Betaling vindt plaats door middel van een eenmalige automatische incasso. Betaling per factuur is ook mogelijk; dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 50,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Datum

3 november 2017

Locatie

Carlton President Hotel te Utrecht

Kosten

€ 225,-

Vragen?

Stel ze aan Steven Korteling
033-435730
skorteling@marktwo.nl

Deel met uw collega’s