3e Studiedag Ouderenpsychiatrie en Psychogeriatrie
Verzorgenden en Verpleegkundigen

3e Studiedag Ouderenpsychiatrie en Psychogeriatrie
Verzorgenden en Verpleegkundigen

Start
04/10/2019 23:00
Einde
04/10/2019 23:30

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega’s,

Jullie staan als collega’s in de ouderenzorg voor grote uitdagingen. Er zijn steeds meer ouderen met complexe aandoeningen, zowel lichamelijk als psychisch en vaak een combinatie van beide. Dit vraagt om kennis en handvatten in het omgaan hiermee. En kennis van nieuwe wetgeving rond onvrijwillige zorg. Tijdens deze 3e Studiedag ‘Ouderenpsychiatrie en Psychogeriatrie’, die dit jaar op vrijdag 4 oktober wordt gehouden, staat psychiatrie en het als team omgaan met gedragsproblemen binnen de ouderenzorg dan ook centraal.

De studiedag is bewust heel praktijk- en teamgericht, zodat je er direct mee aan de slag kunt. Je leert achtergronden en krijgt tips hoe veilig om te gaan met agressie, hoort over de ins en outs van de methodiek ‘GRIP op probleemgedrag’, en wordt ingewijd in VIO, een methode die middels video-opnames inzicht geeft in hoe jouw eigen gedrag van invloed is op het gedrag en/of de stemming van de persoon met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Ook komt het versterken van je eigen team aan bod: hoe zorg je voor een veilige en open sfeer, waarin mensen die met moeilijke kwesties worstelen zich gezien en gesteund voelen? Verder kun je alle vragen stellen die je hebt aangaande psychofarmaca en de nieuwe wet die voorschrijft hoe moet worden omgegaan met onvrijwillige zorg bij mensen met dementie.

Er zal geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Deskundige sprekers en workshopleiders zullen hun kennis met je delen, maar zijn ook heel benieuwd naar jouw praktijkverhalen, kennis en de dilemma’s waar je mogelijk mee worstelt. Dus stel vooral veel vragen, vertel over je praktijkervaringen, en: neem je collega’s mee. Want samen weet je meer!

Graag tot ziens op VRIJDAG 4 OKTOBER 2019 in het Postillion in Bunnik.

Met vriendelijke groet,

Mede namens dagvoorzitter en programma adviseur Ingrid Jans, klinisch neuropsycholoog en directeur ouderenpsychiatrie Parnassia Noord-Holland en Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep.

Willeke Kristensen, cursusmanager

08.45 uur   Ontvangst en registratie
09.30 uur   Opening door de voorzitter
Ingrid Jans, klinisch neuropsycholoog en directeur zouderenpsychiatrie Parnassia Noord-Holland en Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep.
10.15 uur  KEUZESESSIE (RONDE 1)
11.15 uur   Pauze
11.45 uur   KEUZESESSIE (RONDE 2)
12.45 uur   Lunch
13.30 uur   Plenair intermezzo
14.00 uur   KEUZESESSIE (RONDE 3)
15.00 uur   Pauze
15.25 uur   KEUZESESSIE (RONDE 4)
16.25 uur   Einde programma


KEUZESESSIES KIES 4 VAN DE 6*

1. ANALYSEREN VAN EN OMGAAN MET AGRESSIEF GEDRAG
Het aantal ouderen met complexe problematiek, waaronder psychiatrische aandoeningen, neemt toe, zowel in de verpleeghuizen als in de thuiszorg. Soms is er ook sprake van agressief gedrag. Agressie is vaak ingrijpend voor de patiënt, maar ook voor jou als verpleegkundige of verzorgende. Hoe kun je het beste handelen in het geval van agressie? Om agressie te kunnen hanteren, is het belangrijk dat je de patiënt leert kennen: wat is iemands levensgeschiedenis, wat zijn diens behoeften en beperkingen? Agressie is niet altijd een uiting van woede. Achter agressie kan verwarring, angst verdriet, onzekerheid of een trauma schuilgaan, maar ook pijn of een lichamelijk probleem. Als je weet wie je voor je hebt, kun je op een effectievere en veiligere manier met agressief gedrag omgaan. Een sessie met nieuwe perspectieven en veel praktische tips.

2. ZORG ZONDER OF MET DWANG, HOE DOE JE DAT?
Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wet is bedoeld om de rechten van mensen met dementie beter te borgen, in het verpleeghuis maar ook in de thuissituatie. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Maar wat mag en moet je doen als onvrijwillige zorg onvermijdelijk is? En wat wordt precies verstaan onder onvrijwillige zorg en onder welke voorwaarden mag dit worden toegepast? Van jullie als zorgprofessionals wordt verwacht dat je op de hoogte bent van de nieuwe werkwijze volgens de Wet zorg en dwang. De wet vereist bovendien de nodige kennis en ervaring over omgaan met probleemgedrag bij dementie om onvrijwillige zorg te voorkomen. Waar kun je hierover informatie vinden? Welke deskundigen kun je raadplegen? Na deze workshop ben je voorbereid op de komst van die nieuwe wetgeving.

3. GRIP OP PROBLEEMGEDRAG
Patiënten met dementie kunnen verward zijn, onrustig zijn, roepen, claimgedrag vertonen, geagiteerd of agressief zijn. Dit is zowel voor de patiënt als voor jou als verpleegkundige of verzorgende niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan en om te doen verminderen. ‘GRIP op probleemgedrag’ is een effectief gebleken methodiek die het gehele team kan ondersteunen in de zorg voor en behandeling van patiënten met onbegrepen en moeilijk gedrag. Binnen GRIP als methodiek onderzoekt het zorgteam eerst gezamenlijk de oorzaken van het probleemgedrag. Vervolgens leidt een vierstappenplan – signaleren, analyseren, behandelen en evalueren – naar mogelijke interventies. In deze sessie wordt duidelijk hoe dit proces in zijn werk gaat, wie erbij betrokken zijn, en welke kennis hiervoor nodig is. En ook hoe je GRIP binnen je eigen afdeling zouden kunnen implementeren.

4. PSYCHOFARMACA: WAT IS BELANGRIJK OM TE WETEN?
Ruim de helft van de verpleeghuisbewoners krijgt psychofarmaca, maar wat slikken ze dan precies? Psychofarmaca worden wel in verschillende groepen ingedeeld: middelen die gegeven worden bij een psychose, depressie, angst, epilepsie of slaapproblemen. In de ouderenzorg worden deze middelen ook regelmatig ingezet als sprake is van probleemgedrag bij dementie. Onder de nieuwe wetgeving (zie sessie 2) valt psychofarmaca onder onvrijwillige zorg als de patiënt wilsonbekwaam is. Wil je weten hoe deze middelen werken en waar je op moet letten als patiënten dit krijgen voorgeschreven? Wat je ervan kunt verwachten, wat de bijwerkingen zijn, en welke aandachtspunten er zijn bij het afbouwen? En welke alternatieven er zijn? Alle vragen zijn welkom

5. VIDEO INTERVENTIE OUDERENZORG (VIO): COMPETENTER EN DOOR VIDEO-OPNAMES
Video Interventie Ouderenzorg richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden aan (teams van) professionele zorgverleners en mantelzorgers. Doel is het beter om kunnen gaan met ouderen met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. VIO geeft de zorgverleners inzicht in hoe hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag en/of de stemming van de persoon met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Ook helpt VIO bij het inzicht krijgen in de gevolgen van het ziektebeeld van de cliënt voor het gedrag en/of de stemming. De interventie bestaat uit een aantal fases waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames en videofeedback. Een workshop met concrete voorbeelden en tips.

6. ZO VERSTERK JE JE TEAM *VERDIEPINGSSESSIE: 2 UUR.
Indien u deze sessie wilt volgen, kunt u in totaal 3 sessies kiezen.
Samenwerken klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het vaak niet. Teams worstelen regelmatig met ingewikkelde situaties op de afdeling of in de thuissituatie van de patiënt. En vooral als er sprake is van gedragsproblemen bij de patiënten voor wie je zorgt, is het van groot belang om je veilige te voelen binnen jouw eigen team, je vrij te voelen om vragen te stellen en samen handvatten te kunnen creëren om samen de patiënt weer op de rails te krijgen. Hoe
kom je de positieve kracht van je team op het spoor, en hoe kun je die inzetten om met gedragsproblemen om te gaan? In deze uitgebreide en interactieve sessie gaan we daar, samen met jou en misschien e collega’s, naar op zoek. Meld je samen aan!

Doelgroep
Deze nascholing is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de intra- en extramurale ouderenzorg.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 235,-.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

4 oktober 2019

Locatie

Postillion Utrecht Bunnik

Kosten

€ 235,-

Vragen?

033 4345730
info@marktwo.nl

Deel met uw collega’s