Cursusdetails

Beste collega,

Op vrijdag 27 januari 2023 praten we je tijdens de studiedag ‘PARKINSON 2023’ bij over de stand van zaken rond deze complexe ziekte. Wat weten we anno 2023 over de oorzaken, naar welke nieuwe behandelopties kijken we uit en hoe kunnen we de kwaliteit van zorg voor mensen met Parkinson nog verder verbeteren? Op deze en andere indringende vragen geven onze docenten tijdens deze studiedag een antwoord. Parkinson is een chronische, progressieve neurologische ziekte die mede gezien de ouder wordende bevolking steeds meer mensen zal treffen. Ook jongere mensen. In 2019 waren er bijna 36.000 patiënten met de ziekte van Parkinson en ruim 21.000 personen met een vorm van parkinsonisme onder behandeling van een neuroloog.

Tot op heden is er helaas nog geen therapie beschikbaar die de ziekte kan remmen of stoppen. Parkinson kent vele symptomen en verschillende fasen van de ziekte waarbij zorgverleners thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis betrokken zijn. Daarbij is continue afstemming en zorg op maat belangrijk. Tijdens de studiedag komen de belangrijkste verschijnselen van de ziekte aan bod en bespreken we de huidige medicamenteuze en niet-medicamenteuze (o.a. paramedische) behandelingen. Er is ook speciale aandacht voor de vele niet-motorische verschijnselen die bij de
ziekte kunnen optreden zoals cognitieve problemen en psychotische verschijnselen, die vaak grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Een blik vooruit geeft een overzicht van aangrijpingspunten voor mogelijke nieuwe therapieën. Aan de andere kant kijken we hoe we de beste persoonsgerichte zorg kunnen bieden in de gevorderde fase van de ziekte, in het bijzonder als patiënten in een verpleeghuis verblijven. We leren ook hoe we in gesprek kunnen gaan over de ziekte van Parkinson en het levenseinde.

Hans Bosboom,
neuroloog en dagvoorzitter

Programma

09.30 – 10.00 uur  Registratie, koffie

10.00 – 10.05 uur  Welkom opening en korte toelichting op het programma
door de dagvoorzitter Hans Bosboom, neuroloog OLVG

10.05 – 10.50 uur  Parkinson! Wat weten we anno 2023?
Hans Bosboom, neuroloog OLVG

10.50 – 11.35 uur Neuropsychiatrische symptomen bij Parkinson; wat doet de ziekte geestelijk met de patiënt en zijn/haar omgeving?
Prof. dr. Odile van den Heuvel, psychiater, Amsterdam UMC

11.35 – 11.45 uur  Tijd voor enkele vragen

11.45 – 12.15 uur  PAUZE

12.15 – 13.00 uur  Nieuwe gezichtspunten, nieuwe therapieën
Dareia Roos, neuroloog, Amsterdam UMC

13.00 – 13.45 uur  LUNCH

13.45 – 14.30 uur Andere behandelopties: fysiotherapie, ergotherapie en logopedie
Karin Dankoor, revalidatiearts Klimmendaal, Arnhem

14.30 – 15.00 uur Arts in gesprek met parkinsonpatiënt

15.00 – 15.15 uur  KORTE PAUZE

15.15 – 16.00 uur  Parkinson en het verpleeghuis
Nico Weerkamp, neuroloog, Excellent Klinieken

16.00 – 17.00 uur  Praten over je levenseinde
Marieke Groot, Lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg, Hogeschool Rotterdam

17.00 – 17.15 uur Tijd voor enkele vragen

17.15 uur               Drankje en napraten (optioneel)

Wanneer en waar?
Vrijdag 27 januari 2023, Carlton President Hotel, Floraweg 25 in Utrecht.

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor Parkinsonverpleegkundigen, neurologie-verpleegkundigen, revalidatieverpleegkundigen, ouderen/geriatrie-verpleegkundigen, verpleegkundigen ouderenzorg, verzorgenden, thuiszorg, wijkverpleegkundigen alsmede voor verpleegkundig specialisten die met parkinsonpatiënten werken.

Hoeveel accreditatiepunten krijg ik voor deze studiedag?
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en VSR.

Wat kost deze studiedag?
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 255. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch, certificaat en cursusmateriaal. Op alle inschrijvingen zijn onze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan op www.marktwo.nl.

Stel dat ik moet afzeggen?
Tot 4 weken voor de cursusdatum kun je annuleren. Wij brengen dan € 50 annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Natuurlijk kan een collega altijd jouw plaats innemen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat; tel. 033-4345730. Je kunt ook mailen; info@marktwo.nl.

Folder
Datum

Vrijdag 27 januari 2023

Locatie

Carlton President Hotel, Utrecht

Kosten

€ 255,-

Vragen?
Deel met uw collega’s