Cursusdetails

Prostaatcarcinoom Consult 2021 – Een interactieve verdieping

Binnen de urologische oncologie is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker. De patiënten en naasten krijgen vanaf het horen van de diagnose tot aan het maken van een behandelkeuze enorm veel informatie.

De ziekte is in een vroeg stadium vaak goed te behandelen. In een meer gevorderd stadium zijn er veel (nieuwe) andere behandelmogelijkheden die kunnen zorgen voor langdurige palliatie. Dit maakt dat er veel discussie- en keuzemomenten zijn. Voor verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologieverpleegkundigen, urologen, internisten, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, radiologen, psychologen en seksuologen ligt er een taak om samen met de patiënt en zijn naasten het gehele behandeltraject te begeleiden.

Tijdens deze nascholing zullen wij stilstaan bij de actuele kennis over de verschillende stadia van de ziekte, op basis van de actuele richtlijnen en bewijsvoering.
Nieuw in deze editie is dat wij van de deelnemers nog meer interactie vragen. Samen zullen we in kleinere groepen in discussie gaan over thema’s als seksualiteit en de verschillende beeldvormende technieken.

De belangrijkste uitkomsten van de discussies zullen plenair worden nabesproken.

Het belooft een leerzame en interactieve nascholing te worden.
Er is plaats voor maximaal 30 personen, dus meld je snel aan!
De inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt.

Namens de programmacommissie,

Carl Wijburg | uroloog | Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Peter Nieboer | medisch oncoloog | Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Christian Hammer | radiotherapeut | UMCG Groningen
Erik van Muilekom | verpleegkundig specialist | Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam


P.S. We ontvangen jullie volgens de dan geldende COVID maatregelen op de locaties.

GU Oncology Forum bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door Astellas Pharma.

14.00 uur Inloop en registratie

14.30 uur Introductie en opening programma

14.40 uur BLOK 1: Lokaal / locoregionaal prostaatcarcinoom

15.20 uur THEMA 1: Seksuele problematiek Casus: discussie in kleine groepen*

15.35 uur Bespreken uitkomsten discussie

15.55 uur Presentatie thema 1: Seksuele problematiek

16.35 uur Pauze

16.50 uur BLOK 2: Recidief / gemetastaseerd / castratieresistent prostaatcarcinoom

17.30 uur THEMA 2: Beeldvorming en oligometastasen Casus: discussie in kleine groepen*

17.50 uur Buffet

18.30 uur Bespreken uitkomsten discussie

18:50 uur Presentatie thema 2: Beeldvorming en oligometastasen

19:30 uur Einde programma

* Er wordt aan de deelnemers gevraagd in groepjes van 5 (afhankelijk van het aantal deelnemers) te zitten en deze te bespreken. Twee belangrijke punten hierin zijn; • Wat zou je doen? • Wat zegt de richtlijn hierover?

Medisch
Verpleegkundig specialisten
Physician assistants
Gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam binnen de oncologie en urologie.

Accreditatie
Accreditatie is voor 4 punten verleend door VSR, V&VN en NAPA.

Kosten
Deelname aan deze nascholing kost 75 euro.

Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroeps onderwijs vrijgesteld van BTW.

Annulering
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b. schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl. Bij annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor de bijeenkomst bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

7 oktober 2021

Locatie

Hotel Princeville te Breda

Kosten

€ 75,-

Vragen?

Neem dan contact op met
Marlies Koster Tel: 033-4345730
of e-mail: mkoster@marktwo.nl

Deel met uw collega’s