Cursusdetails

Geachte collega,

Met plezier nodigen wij u hierbij uit voor de regionale workshop ‘Lang Leve het donororgaan!’. Wij bespreken daarin met u de beïnvloedbare risicofactoren voor transplantaatverlies, zoals die recent in het consensusrapport ‘COMMIT’1,2 zijn opgenomen.

Er wordt accreditatie aangevraagd voor 2 uur bij de NIV, NVVH, NVMDL en VSR.

Graag ontvangen wij u op donderdag 20 juni 2019 om 18.00 uur in het Theaterhotel De Oranjerie te Roermond.
Tijdens de bijeenkomst wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wij verwachten dat de nascholing om 21.00 uur zal worden afgesloten. U kunt kosteloos deelnemen aan
deze nascholing.

Wij stellen uw komst en inbreng zeer op prijs.

Met een collegiale groet,

Dr. Maarten Christiaans, internist-nefroloog, MUMC+, Maastricht
Prof. dr. Herold Metselaar, hepatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Teun van Gelder, nefroloog, Erasmus MC, Rotterdam

1) COMMIT = Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation
2) Neuberger JM, et al. Transplantation 2017;101: S1–S56

De nascholing wordt mogelijk gemaakt door Astellas.

18.00 uur Ontvangst en registratie door regionale moderator

18.30 – 19.00 uur Theoretisch kader COMMIT
“Consensus on Managing Modifiable Risk in Transplantation”

19.00 – 19.20 uur Interactieve casusbespreking 1

19.20 – 19.40 uur Interactieve casusbespreking 2

19.40 – 20.00 uur Regionaal onderwerp/casus uit de regio

20.00 – 20.15 uur Korte break

20.15 – 20.45 uur Groepsdiscussie rond 4 voorbereide stellingen

20.45 – 21.00 uur Conclusie en afsluiting door regionale moderator

Doelgroep
Deze praktische nascholing is bedoeld voor transplantatieartsen uit de academie, transplantiechirurgen, verpleegkundig specialisten, perifeer nefrologen en perifeer hepatologen.

Accreditatie
Er wordt voor 2 uur accreditatie aangevraagd bij de NIV (nefrologen), NVVH (chirurgen), NVMDL en VSR (verpleegkundig specialisten).

Kosten
U kunt kosteloos deelnemen.
Wel dient u zich vooraf op te geven; in verband met het beperkte aantal zitplaatsen worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Annulering
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b. schriftelijk doen? Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl.

Datum

20 juni 2019

Locatie

Theaterhotel De Oranjerie te Roermond

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen.

Vragen?
Deel met uw collega’s