Röntgenraadsels in de tandartspraktijk
Doelgroep: Tandheelkunde

Röntgenraadsels in de tandartspraktijk
Doelgroep: Tandheelkunde

Start
25/01/2019 23:00
Einde
25/01/2019 23:30

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Röntgenopnamen worden frequent gebruikt in de tandheelkunde. Ze bieden informatie over de tandheelkundige gezondheidssituatie van de patiënt die op een andere wijze niet verkregen kan worden.

De indicatiestelling en het beoordelen van het beeldmateriaal vergen echter wel de nodige routine. Bent u toe aan een kennisupdate of wilt u uw diagnostische vaardigheden verder verbeteren, dan nodigen we u van harte uit voor deze nascholing die geheel in het teken staat van radiodiagnostiek in de tandartspraktijk.

Tegen welke vragen loopt u aan als u een röntgenfoto wilt maken? Wat wilt u met dit onderzoek bereiken? Welke vragen moet het beeld oplossen? Is dit dan wel het juiste onderzoek? Moet u vooraf nog iets checken bij de patiënt? Weegt het te verwachten doel op tegen de stralingsbelasting? Op deze en andere vragen krijgt u een duidelijk antwoord.

Deskundigheid vereist
Iedere tandarts dient door scholing aantoonbaar aan de Eindtermen Stralingshygiëne voor de Tandheelkunde te voldoen om bevoegd te zijn röntgendiagnostiek te indiceren of te maken. Deze nascholing draagt bij aan het bijhouden van kennis over de tandheelkundige radiologie en stralingsbescherming als bedoelt in de Richtlijn Tandheelkundige radiologie en het Besluit Stralingbescherming.

U bent van harte welkom.

Programmavoorzitter en spreker
Prof. dr. Paul van der Stelt, emeritus hoogleraar orale en maxillofaciale radiologie (ACTA). Van 1984 tot 1985 onderzoeker op Fullbright beurs aan de National Institutes of Health, USA. Tot 2013 was hij voorzitter van de sectie orale en maxillofaciale radiologie van de VU, later ACTA. Hij maakte deel uit van de projectgroep van de Praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT en heeft de ministeries van SZW en VWS geadviseerd over de wetgeving rond radiologie, in het bijzonder de herziening van het Besluit Stralingsbescherming waar het tandheelkundige aspecten betrof.

12.30 uur Registratie en lunch

13.00 uur Wat zegt het klinisch beeld?
Volgens de richtlijn mogen röntgenopnamen alleen worden gemaakt als daar een medische reden voor is, en het voordeel opweegt tegen de stralingsbelasting voor de patiënt. Dat betekent dat vrijwel altijd eerst een klinisch onderzoek moet plaatsvinden. Aan de hand van casuïstiek lopen we dit beslisproces met u door. Wat zegt het klinisch beeld? Welke vragen moet het onderzoek gaan oplossen? En welke informatie over de patiënt heeft u nodig om een goede indicatie te kunnen stellen?

13.45 uur Wanneer kiest u welke techniek?
Tijdens deze voordracht bespreken we de verschillende radiologische mogelijkheden die u heeft om mond- en tandheelkundige problemen in beeld te brengen. Van intraorale-, panorama-, CBCT-opnamen tot röntgenschedelprofielfoto’s, solo- of bitewing foto’s. Wanneer kiest u voor welke techniek? En met welke praktische aspecten moet u rekening houden bij het gebruik van de verschillende technieken?

14.30 uur Pauze

15.00 uur Röntgenraadsels: casuïstiek a vue!
Röntgendiagnostiek wordt in het algemeen niet als lastig ervaren, in de praktijk blijkt echter dat veel diagnoses worden gemist. Zelfs röntgenologische cariësdiagnostiek blijft iedere keer weer een uitdaging waarbij uit onderzoek bekend is dat van de aanwezige dentinecariës slechts zo’n 60% correct wordt gediagnostiseerd. De juiste diagnostische beslissing bij apicale problematiek, fracturen en minder frequent voorkomende radiolucente en radio-opake botafwijkingen is nog veel lastiger. Aan de hand van casuïstiek gaan we een aantal van deze röntgenraadsels oplossen. Wat is anatomie, wat is pathologie en hoe onderscheiden we die van artefacten in het beeld? En
welke diagnoses mag u absoluut niet missen.

16.30 uur Pauze

16.45 uur Röntgendiagnostiek en veiligheid
Om medewerkers en patiënten te beschermen zijn diverse straling-reducerende maatregelen mogelijk en deels ook verplicht. Beter bekend als het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe. We besteden tijdens dit onderdeel aandacht aan de risico’s van röntgenstraling en hoe u daar op verantwoorde wijze mee kunt omgaan in de praktijk. Aan bod komen de effectieve dosis van de verschillende type opnames. De veiligheidsmaatregelen – waaronder dosisbeperkende maatregelen – die u kunt nemen om stralingsrisico’s tot een minimum te beperken? Ook is er aandacht voor het inperken van risico’s bij kwetsbare patiënten zoals kinderen en zwangere vrouwen en bij medewerkers en andere aanwezigen in een röntgenkamer?

17.15 uur Nieuwe richtlijn Tandheelkundige Radiologie
De KNMT heeft de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd (juli 2018). Dat betekent dat tandartsen vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk. Om u daarbij te helpen nemen we tijdens deze les een checklist met actiepunten.

17.45 uur Einde programma, borrel

Sprekers

Prof. dr. Paul van der Stelt, emeritus hoogleraar orale en maxillofaciale radiologie (ACTA). Van 1984 tot 1985 onderzoeker op Fullbright beurs aan de National Institutes of Health, USA. Tot 2013 was hij voorzitter van de sectie orale en maxillofaciale radiologie van de VU, later ACTA. Hij maakte deel uit van de projectgroep van de Praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT en heeft de ministeries van SZW en VWS geadviseerd over de wetgeving rond radiologie, in het bijzonder de herziening van het Besluit stralingsbescherming waar het tandheelkundige aspecten betrof.

Dr. Kostas Syriopoulos is tandarts – radioloog. Hij heeft zijn diploma Tandheelkunde behaald aan het Universiteit van Athene. Daarna volgde aanvullende opleidingen en trainingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie en stralingsbescherming: MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen), PhD Tandheelkundige Radiologie (VU, Amsterdam) en Stralingsdeskundige Niveau 3 (TU Delft). Voor 15 jaar werkte hij als universitair docent bij de afdeling Tandheelkundige Radiologie (ACTA, Amsterdam). Sinds 2015 is hij werkzaam bij MKA- Beeldvorming en Pathologie, UZ Leuven.

Dr. Wil van der Sanden, tandarts en universitair docent Radboudumc. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘ Clinical practice guidelines in dental care’. Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

Doelgroep
Deze cursus is primair bedoeld voor tandartsen en mondhygiënisten. Ook tandartsassistenten die opnamen maken zijn welkom.

Accreditatie
Er worden opleidingspunten aangevraagd bij het KRT, het KRM en het Q-keurmerk.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen €250,- (p.p.)
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroeps onderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

25 januari 2019

Locatie

Pathé Ede (Hightech bioscoop met perfect beeld en geluid)

Kosten

€250,- p.p.

Vragen?
Deel met uw collega’s