Nascholen in kleine kring ‘Suïcide en suïcidepreventie’
Huisarts, de poh-ggz, de spv-er en de klinisch psycholoog

Nascholen in kleine kring ‘Suïcide en suïcidepreventie’
Huisarts, de poh-ggz, de spv-er en de klinisch psycholoog

Start
28/01/2021 23:00
Einde
28/01/2021 23:30

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

Praten over zelfmoord is moeilijk. En dat is ook niet zo gek want het gaat immers over de dood. En als wij mensen ergens bang voor zijn, dan is het onze sterfelijkheid. Dat geldt niet alleen voor patiënten met een psychiatrische ziekte of voor mensen die rondlopen met gedachten om zichzelf iets aan te doen maar ook voor ons als zorgprofessionals.

Suicide preventie zit niet of nauwelijks in het huidige (post)academisch onderwijs. Daardoor hebben veel artsen en hulpverleners moeite om de juiste vragen te stellen. Er bestaan veel mythen over zelfmoord, bij voorbeeld dat je door er naar te vragen patiënten juist op een idee kan brengen en dat mensen die dood willen toch niet te helpen zijn.

In deze nascholing in kleine kring worden verschillende mythen over zelfdoding besproken en oefenen we met het stellen van de juiste vragen. Zelfs ervaren GGZ professionals hebben soms moeite om in gesprekken met cliënten die nadenken over zelfmoord passende vragen te stellen en de juiste toon te vinden. Door praktische vaardigheden aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten te koppelen helpt deze masterclass nascholing u van ‘goedbedoelend’ naar professioneel.

Dr Derek de Beurs, Programmahoofd Epidemiologie, Trimbos Instituut
Sander de Vries, Klinisch Psycholoog en medewerker 113 zelfmoordpreventie

Mark Two Academy introduceert ‘Nascholing in kleine kring’. Dat zijn interactieve themabijeenkomsten die ’s-middags worden gehouden, in de regel 4 uur duren met 2 docenten ‘voor de klas’. We kunnen maximaal 30-40 professionals per bijeenkomst laten deelnemen. Vanzelfsprekend geheel coronaproof. Er zijn steeds 2 collegesessies van 2 uur. Alle nascholingen in kleine kring worden geaccrediteerd. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze ‘masterclasses’ op meer plekken in het land.

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur Aankomst, registratie, inlooplunch

13.00 – 15.00 uur College, deel 1

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Interactieve sessie, gespreksvaardigheden

17.15 – 17.30 uur Vragen en take home messages

Einde

Doelgroep
Voor de huisarts, de poh-ggz, de spv-er en de klinisch psycholoog.

Accreditatie
Accreditatie is voor 4 uur aangevraagd bij de KNMG, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V, FGzPT.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze ‘Nascholing in kleine kring’ bedragen € 255.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

Donderdag 28 januari 2021

Locatie

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Kosten

€255,-

Vragen?
Deel met uw collega’s