Cursusdetails

We hebben er al zo’n zin in: elkaar weer echt kunnen ontmoeten en spreken in de het Corderius College in Amersfoort! De school inrichten, de schooltassen vullen, de cateraar maakt een heerlijke lunch en de sprekers installeren zich in hun lokalen om jullie welkom te heten. Vanzelfsprekend houden we ons aan de dan geldende RIVM regels.

Je ziet in het programma 6 actuele thema’s waaruit je die 4 lessen kiest die het beste aansluiten op jouw individuele kennisbehoefte. En zoals je van ons gewend bent, de goedgehumeurde sprekers bieden de lesstof praktisch, interactief en casusgestuurd aan en stemmen de inhoud af op jouw dagelijkse praktijkvoering.

Ben je nog niet bekend met “Terug naar de Schoolbanken?” Dan hopen we op 11 september kennis te maken. Je bent van harte welkom, samen met je collega’s!

Het hele jaar vieren wij dat deze “Terug naar de Schoolbanken’ studiedagen, 10 jaar (!) bestaan. Aan het einde van de dag staat er natuurlijk iets leuks voor je klaar!

HOE ZIET DE DAG ER UIT?

09.00 uur   Aankomst en registratie
09.30 uur   Naar de lokalen
09.45 uur   Start lesronde 1
11.00 uur   Pauze
11.20 uur   Start lesronde 2
12.35 uur   Lunch
13.20 uur   Start lesronde 3
14.35 uur   Pauze
15.00 uur   Start lesronde 4
16.15 uur    Einde programma

KIES DE 4 ONDERWERPEN DIE JE HET MEEST AANSPREKEN
EN GEEF DIE KEUZE BIJ INSCHRIJVING AAN

1. Beroertealarm! Over snelle herkenning en eerste adviezen.
Je kunt het eigenlijk niet genoeg oefenen; welke triagevragen stel je om een mogelijke
beroerte te herkennen? Bekende symptomen zijn een scheve mond en uitval van spraak,
maar lang niet altijd is het beeld zo duidelijk. Ongeveer 30% (!) van de beroertes wordt
nog steeds gemist in de dag-praktijk, dus gaan we oefenen; doe je mee?

2. Vrouw en hormonen; een harmonieus duo?
Hoe zit het ook alweer met de regulatie van de natuurlijke cyclus van de vrouw, waar grijpen
de diverse hormonen in en wat te doen als dit klachten geeft? Van pijnlijke menstruatie in
de pubertijd tot doorbraakbloedingen, we nemen het met je door. Natuurlijk bespreken we
ook de feiten en fabels over HRT (Hormone Replacement Therapy) in de overgang.
Een fijne kennis-boost dus.

3. Herziene NHG standaard hartfalen; what is in it for me?
Eens in de zoveel jaren worden NHG standaarden onder de loupe genomen en waar nodig
aangepast; de NHG standaard hartfalen is recent herzien. Wat moet jij daarvan weten;
welke afspraken rond diagnose en behandeling in de eerstelijnszorg zijn gewijzigd?
Die veranderingen worden met je besproken zodat je jouw adviezen rond acuut en
chronisch hartfalen daarop aan kunt passen.

4. Enkel Arm Index meten.
Bij het vermoeden of uitsluiten van perifeer arterieel vaatlijden geeft het meten van de
enkel-arm index uitsluitsel. Je meet daarbij namelijk de bloeddruk in de benen en de armen.
De resultaten vergelijk je met elkaar: is de bloeddruk in het been lager dan in de arm? Dan is
er sprake van een (mogelijk ernstige) doorbloedingsstoornis. Ook delen we informatie over
de valkuilen, zoals vals-negatieve uitslagen bij diabetes. Na het kort opfrissen van de theorie
oefenen we met de doppler of met volautomatische apparatuur. Een super praktische les.

5. Prostaatpraat; belt een man naar de praktijk…
Als patiënten (M) zich melden met plasklachten dan denk je misschien in eerste instantie
aan een prostaatvergroting. Of zou er toch meer aan de hand zijn? Weliswaar overlijden
meer mannen met een prostaatcarcinoom dan aan een prostaatcarcinoom, maar
vanzelfsprekend is vroegdiagnostiek het allerbeste. Welke stappen daarvoor worden gezet
in de huisartsenpraktijk wordt in deze les a.d.h.v. casuïstiek stap voor stap met je besproken.

6. Rouw en verlies?
Er is veel waarover je kunt rouwen en waarvan je verlies kunt ervaren; verlies van partner
of kind aan de dood, verlies van gezondheid, verlies van werk of liefde. Ga er maar aan
staan! Er is geen stappenplan wat kan worden afgevinkt…
Onze gespecialiseerde spreker geeft je inzicht in de dynamiek van verlies en behandelt
hoe jij je patiënten hierin kan bijstaan en steunen. Wat kun je doen? En wat beter laten..?
Een les die je niet kunt missen.

Medisch
Doktersassistentes in de eerstelijns zorg.

Waar en wanneer? 
Deze editie vindt plaats op zaterdag 11 september 2021. Locatie; Corderius College Amersfoort*.

* We gaan ervan uit dat we jullie gevaccineerd en al volgens de dan geldende regels weer in school mogen ontvangen en ontmoeten,
mocht dat anders zijn, bieden we een alternatief.

Accreditatie
Wij vragen voor 5 uur accreditatie aan bij het kwaliteitsregister van de NVDA; de Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering
Doktersassistenten.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €215,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

Annuleren
Bij annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij €25,- aan administratiekosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

11 september 2021

Locatie

Corderius College, Amersfoort

Kosten

€ 215,-

Vragen?

Stel ze aan Inge Kleiss
033-4345730
ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega’s