Cursusdetails

Beste doktersassistent,

Een aantal van jullie wacht er misschien al op en voor sommigen is deze studiedag nieuw!
Feit is dat we hierbij aankondigen dat de volgende studiedag “Terug naar de Schoolbanken’ op zaterdag 21 september 2019 plaats zal vinden.

Het concept is onveranderd; kies uit de 7 nieuwe lesthema’s er 4 die het meest aansluiten op jouw interesse en kennisbehoefte. De lessen zijn altijd heel interactief, de sprekers goedgehumeurd en vanzelfsprekend op de hoogte van de gang van zaken in de eerstelijns praktijk. Zij gaan heel graag met jullie in gesprek!

Tijdens de pauzes ontmoet en spreek je elkaar en zorgt de cateraar voor een goede lunch en lekkere hapjes en drankjes. Aan het eind van de dag staat er altijd een kleinigheidje voor je klaar. Want nascholen mag ook leuk zijn vinden wij!

Wij vragen accreditatie aan die tot nu toe wordt verkregen.

De belangstelling voor deze dagen is groot, we registreren de inschrijvingen dus op volgorde van binnenkomst. En als het nodig is kunnen we terecht op nog een extra schoollocatie in Amersfoort zodat het nergens te druk is op locatie!

Zien we je (terug) in de herfst van 2019?

Inge Kleiss – cursusmanager
Mark Two Academy

09.00 Aankomst, registratie en koffie
09.45 Start lesronde 1
11.00 Pauze
11.20 Start lesronde 2
12.35 Lunch
13.20 Start lesronde 3
14.35 Pauze
15.00 Start lesronde 4
16.15 Einde programma, borrel

Lessen (kies 4 uit 7):

1. Scheldend aan je balie; effectief reageren op agressie
“Nee ik wil die opiaten NU en dat ga JIJ voor me regelen!” Je ziet het rood aangelopen gezicht er al bijna bij… verbaal en soms zelfs fysiek grensoverschrijdend gedrag komt in de huisartsenpraktijk (te) veel voor en ook daarbij ben jij het eerste aanspreekpunt! Naast een goede gesprekstechniek om agressie op te vangen en om te buigen oefenen we nog meer de-escalerende maatregelen en acties om geweld en agressie in de kiem te smoren. Doe je mee? Nou, kom maar op dan!

2. Oogklachten; ik zie ik zie wat jij niet ziet
Kijk in deze les mee naar allerlei oogaandoeningen en weet welke vragen je stellen moet: Is het oog alleen rood of ook ontstoken? Jeukt het? Ziet de patiënt wazig? Is het opgezet? Waaraan herken je staar, of glaucoom? Leer over de alarmsignalen die je niet mag missen, over wanneer je de patiënt wel of niet naar het spreekuur laten komen en over de adviezen die je zelf kunt geven. Ook wordt je bijgepraat over de huidige behandelopties. Volg deze les en zie meer.

3. Overspanning en burn-out; herken de signalen
De NHG standaard van 2018 geeft de huisarts maar ook jou houvast bij het beoordelen van klachten die passen bij een overspannenheid of zelfs een burn-out. Niet alleen somberheid of angst, maar ook slaapproblemen en het overprikkeld raken bij dagelijkse werkzaamheden en informatieverwerking zijn
indicatoren die kunnen wijzen op overspannen zijn of raken. We bespreken diagnose stelling en eerstelijns behandeladviezen anno 2019.

4. Een acuut ziek kind; juiste inschatting van levensbelang
Doe het maar eens; aan de telefoon een vitaal bedreigd kind herkennen! De theorie uit de triagewijzer is altijd makkelijker dan de praktijk met een ouder (soms in paniek) aan telefoon of balie. We geven je tijdens deze les de handvatten die je nodig hebt om de triage optimaal te doen zodat je de juiste mate van urgentie kunt vaststellen. De ABCDE systematiek is daarbij uitgangspunt. Hiermee kun je echt niet genoeg oefenen, dus volg deze les!

5. Telefonisch triageren bij taalbarrières
De telefonische triage kan in de praktijk moeizaam verlopen. Taalbarrières, gebrek aan kennis over ziekte en het menselijk lichaam en/of laaggeletterdheid leveren soms een onvolledige anamnese op. Migranten hebben op grond van ervaringen in het land van herkomst soms andere verwachtingen (spoedconsult, ziekenhuisonderzoek) ten aanzien van de zorg. In deze les oefenen we hoe je aan ‘verwachting-management’ kunt doen!

6. Zo benauwd! Oorzaak hart of longen…?
Benauwdheid kent vele oorzaken; daarom is ook hierbij het stellen van de juiste vragen essentieel! Wat bedoelt de patiënt precies als hij zegt benauwd te zijn; is er tekort aan lucht ? Kortademigheid? Of voelt hij een drukkend gevoel op de borst Hoe gaat het inademen, en het uitademen? Bestaan de klachten kort of lang? We gaan met diverse casussen aan de slag om te achterhalen of de oorzaak bij het hart of bij de longen ligt. Kennis is kracht, doe dus maar mee.

7. Reumatoïde Artritis; in gesprek met de reumatoloog
Reumatoïde artritis is een veelvoorkomende ziekte waarbij gewrichten ontstoken zijn. Handen, polsen, enkels en/of voeten zijn pijnlijk, dik en stijf – buigen of strekken gaat moeilijk. Ook grotere gewrichten zoals knieën of ellebogen kunnen ontstoken zijn. De reumatoloog bespreekt welke rol jij in de advisering en het stellen van de juiste vragen kunt spelen. Naast het motiveren om te blijven bewegen komen ook enteuze behandeling met NSAID’s en DMARD’s aan de orde. Een heel interessante les, mis ‘m niet.

Medisch
Doktersassistentes

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij de Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €215,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

Annuleren
Bij annulering tot 2 weken voor de bijeenkomst brengen wij €25,- aan administratiekosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan wel een collega in uw plaats laten deelnemen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

21 september 2019

Datum
Locatie

Corderius College, Amersfoort

Kosten

€ 215,-

Vragen?

Stel ze aan Inge Kleiss
033-4345730
ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega's