Themadag Rouw en Verlies
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Themadag Rouw en Verlies
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Cursusdetails

Beste huisarts en praktijkondersteuner GGZ,

De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Maar soms wordt u in de huisartspraktijk geconfronteerd met patiënten die door een ingrijpend verlies zijn ontwricht. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen, tot verminderd dagelijks functioneren.

Op vrijdag 13 april 2018 wijden wij een hele dag aan het thema rouw en verlies. Welke fases doorloopt iemand die rouwt? Wat zijn tekenen van stagnatie in het verdriet? Wanneer is er sprake van pathologische rouw? Wat zijn de verschillen met een depressie? En wat kunt u betekenen voor de rouwende patiënt? Is het zinvol om in sommige gevallen (tijdelijke) medicatie voor te schrijven of zijn er andere interventies mogelijk?

We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht.

Namens programma-adviseur,
Manu Keirse, klinische psycholoog en rouwspecialist

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Programma

09.15 uur Registratie, koffie en thee

10.15 uur
Geen rouw zonder hechting
Waarom doet rouwen zo’n pijn? Waarom lijden we er zo onder? Om patiënten goed te kunnen begeleiden is het
belangrijk dat u antwoord kunt geven op deze vragen. Daarom staat in deze eerste voordracht niet het rouwproces
centraal, maar het hechtingsproces wat daaraan vooraf gaat. Er bestaat immers geen rouw zonder hechting.

10.15 uur
De fases van rouwverwerking
Omdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier. Toch zijn er wel fases vast te stellen
die (vrijwel) iedereen die rouwt, doorloopt. Tijdens deze voordracht gaan we het hebben over de ontkenning, de
boosheid, de fase waarin patiënten ‘het gevecht’ met het verdriet proberen aan te gaan, over de depressieve
episodes die kunnen ontstaan uit een gevoel van machteloosheid en over de uiteindelijke aanvaarding van het
verlies. Ook laten we zien welke ondersteuning u kunt bieden tijdens de verschillende fases.

11.15 uur Pauze

11.40 uur
Als rouwverwerking stagneert
De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen
herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Toch kan ingrijpend verlies iemand
onderuithalen en ontwrichten. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen,
tot verminderd dagelijks functioneren. Wat zijn tekenen van stagnatie in het verdriet? Wanneer is er sprake van
pathologische rouw? Wat zijn de verschillen met een depressie? En wat kunt u betekenen voor de patiënt als
rouwverwerking stagneert? Is het zinvol om in dat geval (tijdelijke) medicatie voor te schrijven of zijn er andere
interventies mogelijk?

12.30 uur Lunch

13.15 uur
Bijzondere aandacht voor bijzondere gevallen (casuïstiek)
Aan de hand van casuïstiek behandelen we een aantal specifieke rouwsituaties, die soms net een andere aanpak
vragen. Bijvoorbeeld rouw bij het verlies van een kind. Rouw na zelfdoding of moord van een geliefde.
Of rouwbeleving die het gevolg is van verlies van gezondheid. Wat zijn bijzondere aandachtspunten bij deze
patiënten? Inbreng van eigen casuïstiek wordt zeer gewaardeerd.

14.15 uur Pauze

14.30 uur
Wie troost de kinderen?
Kinderen die geconfronteerd worden met de dood van een broertje of zusje, een opa of oma of een van de ouders,
uiten hun gevoelens van rouw vaak op een andere manier dan volwassenen doen. Zij vertonen bijvoorbeeld
moeilijk en agressief gedrag of onderdrukken juist het verdriet waardoor er ogenschijnlijk niks aan de hand lijkt.
Om onverwerkt trauma en verdriet op latere leeftijd te voorkomen is het belangrijk de u signalen van rouw bij
kinderen herkent en daar, samen met de ouders van het kind, tijdig aandacht aan besteedt.

15.15 uur
De palliatieve fase: voorbereiden op een onvermijdelijk verlies.
Hoe kunt u mensen voorbereiden op afscheid, verlies en verdriet bij bijvoorbeeld een ziekte met fatale afloop?
Deze voordracht gaat over uw rol in de palliatieve fase, waarin intensieve persoonlijke zorg gericht op de patiënt
en zijn familie centraal staat. In plaats van te zeggen ‘we kunnen niets meer voor u betekenen’ laten we zien wat
u kunt doen om de patiënt en zijn familie optimale ondersteuning te bieden in deze periode.

16.00 uur Einde programma, borrel

Huisarts
Praktijkondersteuner GGZ
Verpleegkundig specialist GGZ
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor 5 uur bij:

– KNMG (cluster 1) voor huisartsen.
– Landelijke Vereniging POH-GGZ
– Verpleegkundig Specialisten Register (cluster GGZ)
– Kwaliteitsregister V&V

Kosten
Cursustarief huisarts: €229,-
Cursustarief POH-GGZ: €199,-
Cursustarief overige beroepen: €199,-

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaatst laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat.

Datum

13 april 2018

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht

Kosten

Huisarts: € 229,–
POH-GGZ/Overig: € 199,-

Vragen?

Stel ze aan Ilonne Langedijk
033-4345730
ilangedijk@marktwo.nl

Deel met uw collega’s