Themadag Rouw en Verlies
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Deze cursus is al gegeven

Themadag Rouw en Verlies
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ

Start
13/04/2018 23:00
Einde
13/04/2018 23:30

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste huisarts en praktijkondersteuner GGZ,

De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Maar soms wordt u in de huisartspraktijk geconfronteerd met patiënten die door een ingrijpend verlies zijn ontwricht. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen, tot verminderd dagelijks functioneren.

Op vrijdag 13 april 2018 wijden wij een hele dag aan het thema rouw en verlies. Hoe gaan mensen om met verdriet? Wat kunt u doen als verdriet het leven van de patiënt blijft overheersen? Wanneer is er sprake van pathologische rouw? Wat zijn de verschillen met een depressie? Is het zinvol om in sommige gevallen (tijdelijke) medicatie voor te schrijven of zijn er andere interventies mogelijk?

We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht.

Namens programma-adviseur,
Manu Keirse, klinische psycholoog en rouwspecialist

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Programma

09.00 uur Registratie, koffie en thee
09.30 uur Opening Manu Keirse

09.45 uur Geen rouw zonder hechting
Waarom doet rouwen zo’n pijn? Waarom lijden we er zo onder? Om patiënten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat u antwoord kunt geven op deze vragen. Daarom staat in deze eerste voordracht niet het rouwproces centraal, maar het hechtingsproces wat daaraan vooraf gaat. Er bestaat immers geen rouw zonder hechting.
Spreker: Riet Fiddelaers-Jaspers

10.30 uur Taken van rouwarbeid
Verdriet is een hoogst individueel proces dat lang kan duren en het leven van mensen danig kan ontwrichten. In deze voordracht wordt uitgelegd hoe u patiënten kunt helpen om te gaan met verdriet. Dat vraagt om rouwarbeid en die rouwarbeid bestaat uit vier taken waarin u patiënten kunt ondersteunen, maar ook kunt hinderen.
Spreker: Manu Keirse

11.30 uur Pauze

11.50 uur Wie troost de kinderen
Kinderen die geconfronteerd worden met de dood van een broertje of zusje, een opa of oma of een van de ouders, uiten hun gevoelens van rouw vaak op een andere manier dan volwassenen doen. Zij vertonen bijvoorbeeld moeilijk en agressief gedrag of onderdrukken juist het verdriet waardoor er ogenschijnlijk niks aan de hand lijkt. Om onverwerkt trauma en verdriet op latere leeftijd te voorkomen is het belangrijk de u signalen van rouw bij kinderen herkent en daar, samen met de ouders van het kind, tijdig aandacht aan besteedt.
Spreker: Riet Fiddelaers-Jaspers

12.40 uur Lunch

13.30 uur Bijzondere aandacht voor mensen met complexe rouw (casuïstiek)
Aan de hand van casuïstiek behandelen we een aantal specifieke rouwsituaties, die soms net een andere aanpak vragen. Bijvoorbeeld rouw bij het verlies van een kind. Rouw na zelfdoding of moord van een geliefde. Of rouwbeleving die het gevolg is van verlies van gezondheid. Wat zijn bijzondere aandachtspunten bij deze patiënten? Inbreng van eigen casuïstiek wordt zeer gewaardeerd.
Spreker: Jos de Keijser

14.30 uur Pauze

14.50 uur Als verdriet je leven blijft overheersen
De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Toch kan ingrijpend verlies iemand onderuithalen en ontwrichten. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen, tot verminderd dagelijks functioneren. Wat kunt u doen als het verdriet het leven van de patiënt blijft overheersen? Wanneer is er sprake van pathologische rouw? Wat zijn de verschillen met een depressie? Is het zinvol om (tijdelijke) medicatie voor te schrijven of zijn er andere interventies mogelijk?
Spreker: Manu Keirse

15.40 uur De palliatieve fase: voorbereiden op een onvermijdelijk verlies.
Hoe kunt u mensen voorbereiden op afscheid, verlies en verdriet bij bijvoorbeeld een ziekte met fatale afloop? Deze voordracht gaat over uw rol in de palliatieve fase, waarin intensieve persoonlijke zorg gericht op de patiënt en zijn familie centraal staat. In plaats van te zeggen ‘we kunnen niets meer voor u betekenen’ laten we zien wat u kunt doen om de patiënt en zijn familie optimale ondersteuning te bieden in deze periode.
Spreker: Manu Keirse

16.30 uur Einde programma, borrel

Huisarts
Praktijkondersteuner GGZ
Verpleegkundig specialist GGZ
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor 5 punten door:

– KNMG (cluster 1) voor huisartsen
– Landelijke Vereniging POH-GGZ
– Verpleegkundig Specialisten Register (cluster GGZ )
– Kwaliteitsregister V&V (Scholing GGZ en SPV)

Kosten
Cursustarief huisarts: €229,-
Cursustarief POH-GGZ: €199,-
Cursustarief overige beroepen: €199,-

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.
Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €50,- annuleringskosten in rekening. Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. U kunt dan nog wel een collega in uw plaatst laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat.

Datum

13 april 2018

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht

Kosten

Huisarts: € 229,–
POH-GGZ/Overig: € 199,-

Vragen?

Stel ze aan Ilonne Langedijk
033-4345730
ilangedijk@marktwo.nl

Deel met uw collega’s