Thuis met Dementie
VERZET NAAR 2 OKTOBER

Deze cursus is al gegeven

Thuis met Dementie
VERZET NAAR 2 OKTOBER

Start
19/06/2020 23:00
Einde
19/06/2020 23:30

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Door de actuele situatie rond het corona virus zijn wij genoodzaakt om de studiedag ‘Thuis met dementie’ op vrijdag 19 juni a.s. te verzetten. De nieuwe datum is vastgesteld op VRIJDAG 2 oktober 2020.

12.30 uur Registratie en inlooplunch
13.00 uur Welkom en toelichting op het programma

13.10 uur Cognitieve problemen of beginnende dementie?
Over het herkennen en bespreekbaar maken van dementie. Op basis van welke signalen ga je in gesprek en wanneer schakel je de familie of de (huis)arts in? Een veel gehoorde reactie van naasten is ‘had ik dat maar eerder geweten’. Hoe kunnen we met elkaar aan dat ‘eerder weten’ bijdragen? 

14.00 uur Thuis de dag door met dementie
Hoe kom je in de thuissituatie, die vaak minder is ingericht op mensen met dementie, de dag door? Hoe breng je structuur aan, welke ondersteuning is nodig en welke activiteiten kun je ondernemen? Hoe krijg je het netwerk in beeld en hoe kun je daarmee samenwerken? Wat mogen we van de mantelzorger verwachten? Hoe creëren we een veilige omgeving, die een beroep doet op functies die er nog wel zijn waardoor we mensen met dementie het gevoel geven dat ze van betekenis zijn.

14.50 uur Pauze

15.10 uur Dilemma’s in de nieuwe wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet zorg en dwang van kracht. Deze geldt, in tegenstelling tot de wet BOPZ, ook in de thuissituatie. Dat betekent dat je goed op de hoogte moet zijn van wat kan en mag in de zorg voor mensen met dementie thuis. Is het bijvoorbeeld geoorloofd om de deur op slot te doen omdat cliënt anders gaat dwalen? Mag je als familie de sleutels van de auto verstoppen omdat je bang bent dat je vader anders de weg op gaat? Aan de hand van dit soort dilemma’s leggen we uit wat je moet weten over de nieuwe wet zorg en dwang.

16.00 uur Intimiteit en seksualiteit
Over intimiteit en seksualiteit wordt weinig gesproken met cliënten, laat staan dat er oplossingen worden geboden om hierin te voorzien. Terwijl de behoefte er wel degelijk kan zijn. Ongepast gedrag ligt dan op de loer. Het is daarom erg belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om de behoeften op het gebied van liefde, intimiteit en seksualiteit te herkennen en erin te kunnen voorzien. Persoonsgericht en respectvol, met oog voor je eigen grenzen.

16.50 uur Pauze 

17.10 uur Dement en een doodswens
‘Als ik zo word dan hoeft het voor mij niet meer’. Een veel gehoorde uitspraak. Het afglijden naar een vergevorderd stadium van dementie is voor veel mensen met beginnende dementie een schrikbeeld. Hoe reëel is dit schrikbeeld eigenlijk in de praktijk? En als een doodswens aan de orde is, hoe ga je daarmee om als zorgverlener? 

18.00 uur Einde programma

Doelgroep
Deze nascholing is vooral bedoeld voor thuiszorgprofessionals zoals verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, casemanagers en praktijkondersteuners. Maar natuurlijk zijn ook zorgprofessionals die intramuraal werken en voldoende aanknopingspunten zien in het programma zijn van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 4 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €210,-.
Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

Vrijdag 19 juni 2020

Locatie

Figi theater Zeist

Kosten

€210,-

Vragen?
Deel met uw collega’s