Thuis met Dementie
Verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen en de thuiszorg

Thuis met Dementie
Verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen en de thuiszorg

Start
25/06/2021 23:00
Einde
25/06/2021 23:30

Hoewel het ziekteproces onomkeerbaar is, kunnen mensen met dementie nog van alles leren
om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit leren gaat niet wezenlijk anders dan bij mensen
zonder dementie, maar het vraagt wel bijzondere expertise van de professional. Je moet als
zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent
de juiste hulp bieden.

Omdat veel zorgverleners (en familieleden) niet weten dat mensen met dementie nog lerend
vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat
is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen kan veel
worden bereikt. Dat levert de persoon met dementie autonomie en eigenwaarde op en scheelt
zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

Daarom organiseren wij op vrijdag 9 november 2018 een studiedag die geheel in het teken
staat van het lerend vermogen van mensen met dementie. Onder leiding van Frans Hoogeveen
en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie
besproken. Schrijf je in voor deze studiedag en doe er je voordeel mee in de dagelijkse praktijk!

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Dat stelt zorgprofessionals voor een aantal grote uitdagingen. Hoe kom je in de thuissituatie, die vaak minder is ingericht op mensen met dementie, de dag door? Hoe breng je structuur aan, welke ondersteuning is nodig en welke activiteiten kun je ondernemen? Hoe krijg je het netwerk in beeld en hoe kun je daarmee samenwerken? Hoe kunnen we voorkomen dat er op vrijdagmiddag gehandeld moet worden vanuit een crisissituatie?

Met het ingaan van de nieuwe wet zorg en dwang (1-1-2020) laait ook de discussie op: wat is vrijwillige en wat is onvrijwillige zorg. En wat betekent deze wet voor de thuissituatie? Ook gaan we in op vaak onbesproken onderwerpen zoals het omgaan met intimiteit en seksualiteit bij mensen bij dementie en ouderen met een doodswens: ‘Zo hoeft het voor mij niet meer’!

Deze problemen, die je met name in de thuissituatie tegenkomt, staan centraal tijdens de nascholing Thuis met Dementie. Aan de hand van casuïstiek worden deze situaties met behulp van theater en ervaringsoefeningen neergezet, met veel ruimte voor interactiviteit: wat vind jij van de situatie? Wat kunnen we van elkaar leren.

Wees welkom!

Jan van der Hammen, specialist op het gebied van ouderenzorg en dementie

13.00 uur Welkom en toelichting op het programma

13.10 uur Cognitieve problemen of beginnende dementie?
Over het herkennen en bespreekbaar maken van dementie. Op basis van welke signalen ga je in gesprek en wanneer schakel je de familie of de (huis)arts in? Een veel gehoorde reactie van naasten is ‘had ik dat maar eerder geweten’. Hoe kunnen we met elkaar aan dat ‘eerder weten’ bijdragen?
dr Els Vriens, neuroloog geheugenpolikliniek

14.00 uur Thuis de dag door met dementie
Hoe kom je in de thuissituatie, die vaak minder is ingericht op mensen met dementie, de dag door? Hoe breng je structuur aan, welke ondersteuning is nodig en welke activiteiten kun je ondernemen? Hoe krijg je het netwerk in beeld en hoe kun je daarmee samenwerken? Wat mogen we van de mantelzorger verwachten? Hoe creëren we een veilige omgeving, die een beroep doet op functies die er nog wel zijn waardoor we mensen met dementie het gevoel geven dat ze van betekenis zijn.
Jan van der Hammen, specialist ouderenzorg en dementie

14.50 uur Pauze

15.10 uur Dilemma’s in de nieuwe wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet zorg en dwang van kracht. Deze geldt, in tegenstelling tot de wet BOPZ, ook in de thuissituatie. Dat betekent dat je goed op de hoogte moet zijn van wat kan en mag in de zorg voor mensen met dementie thuis. Is het bijvoorbeeld geoorloofd om de deur op slot te doen omdat cliënt anders gaat dwalen? Mag je als familie de sleutels van de auto verstoppen omdat je bang bent dat je vader anders de weg op gaat? Aan de hand van dit soort dilemma’s leggen we uit wat je moet weten over de nieuwe wet zorg en dwang.
Dorothea Touwen, ass prof Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, LUMC

16.00 uur Intimiteit en seksualiteit
Over intimiteit en seksualiteit wordt weinig gesproken met cliënten, laat staan dat er oplossingen worden geboden om hierin te voorzien. Terwijl de behoefte er wel degelijk kan zijn. Ongepast gedrag ligt dan op de loer. Het is daarom erg belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om de behoeften op het gebied van liefde, intimiteit en seksualiteit te herkennen en erin te kunnen voorzien. Persoonsgericht en respectvol, met oog voor je eigen grenzen.
Tineke Roelofs, GZ psycholoog en senior onderzoeker, Tilburg University en Lieke de Jong MA, medewerker Onderwijsontwikkeling Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Tilburg University

16.50 uur Pauze 

17.10 uur Dement en een doodswens
Als ik zo word dan hoeft het voor mij niet meer’. Een veel gehoorde uitspraak. Het afglijden naar een vergevorderd stadium van dementie is voor veel mensen met beginnende dementie een schrikbeeld. Hoe reëel is dit schrikbeeld eigenlijk in de praktijk? En als een doodswens aan de orde is, hoe ga je daarmee om als zorgverlener?
Eva Asscher, ethicus Amsterdam UMC

18.00 uur Einde programma

Doelgroep
Deze nascholing is vooral bedoeld voor thuiszorgprofessionals zoals verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, casemanagers en praktijkondersteuners.
Maar natuurlijk zijn ook zorgprofessionals die intramuraal werken en voldoende aanknopingspunten zien in het programma van harte welkom.

Accreditatie
De nascholing is voor 4 uur geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 170,-.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de cursusdatum kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Datum

Vrijdag 25 juni 2021

Locatie

Online

Kosten

€170,-

Vragen?
Deel met uw collega’s