Cursusdetails

Beste Collega,

“Wees blij dat je dood mag gaan, anders had je domweg niet bestaan”, zong de Nederlandse band Klein Orkest in de jaren tachtig van de afgelopen eeuw. Dat kan wel zo zijn, maar omgaan met doodgaan is voor zowel patiënten en hun naasten als voor de betrokken zorgverleners desondanks geen gemakkelijke zaak.

De studiedag ‘En als je dan doodgaat…’op vrijdag 21 juni a.s staat daarom geheel in het teken van de laatste levensfase en de onderwerpen die daar voor jou als verpleegkundige of verzorgende bij kunnen komen kijken. Zo gaan we in op de communicatie met de patiënt en diens naasten in de laatste levensfase. Is dat een kwestie van ‘aanvoelen’, of zijn daar regels en tips voor? Daarnaast bespreken we de vraag of artsen te lang doorgaan met behandelen (wie bepaalt wat ‘te lang’ is?) en hoe zorgverleners het beste tegemoet kunnen komen aan specifieke wensen van patiënten ten aanzien van hun laatste levensfase. En hoe pas je vragen rondom ‘zingeving’ in in de palliatieve zorg? En niet te vergeten: hoe zorg je dat je jezelf als zorgverlener hierbij staande houdt?

De studiedag is natuurlijk geen eenrichtingsverkeer. We gaan samen in debat over ‘hete hangijzers’ rond het levenseinde. Daarbij discussieer je met een panel over onderwerpen als euthanasie, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, pil van Drion, etcetera.

Kortom, een studiedag die jou de gelegenheid biedt vanuit je vak het onderwerp ‘doodgaan’ van diverse kanten te bekijken.

We hopen je op 21 juni te mogen begroeten in het Carlton President Hotel in Utrecht.

Mede namens Prof. Saskia Teunissen,

Willem Korteling, cursusmanager

Programma

09.00 – 09.30 uur
Ontvangst, registratie en koffie

09.30-09.45 uur
Opening en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Prof.dr. Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg, UMCU en directeur van het Academisch Hospice Demeter in De Bilt

09.45-11.00 uur
Communicatie met mensen met een ernstige ziekte en hun naasten
De essentie in de communicatie met de mens die ernstig ziek is en zijn naasten is aansluiten bij wat voor hen belangrijk is op dit moment, maar ook in de toekomst. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld bij de persoon die niet wil praten of als je het zelf erg druk hebt? Waar begin je als er zoveel problemen spelen? En hoe kan jij als verzorgende en verpleegkundige de communicatie tussen de mens met een ernstige ziekte en zijn andere hulpverleners ondersteunen?
Drs. Ellen de Nijs, verpleegkundig specialist LUMC

11.00 – 11.30 uur
Pauze

11.30-12.15 uur
Verdriet overleven; rouwen is hard werken
Vanuit zijn rijke ervaring van meer dan 40 jaar luisteren naar mensen met verdriet, reikt Manu Keirse suggesties aan om verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn. Meer kennis hierover maakt dat je je comfortabeler voelt wanneer je verdriet ter sprake brengt.
Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde, specialist in België en Nederland over rouwverwerking en de laatste levensfase

12.15-13.00 uur
Zorgen voor de zorgverlener
Hoe kun je je collega steunen na een ingrijpende ervaring? Wat kun je dan beter niet doen? En wat kun je het beste doen (en laten) om overeind te blijven als je er zelf mee te maken krijgt?
Huub Buijssen, psychogerontoloog en psycholoog

13.00 – 13.45 uur
Lunch

13.45-14.30 uur
‘Artsen doen te veel in de laatste levensfase’
In december 2018 stond op de voorpagina van een groot Nederlands dagblad dat artsen te veel doen in de laatste levensfase van patiënten. Deze stelling was gebaseerd op onderzoek bij patiënten met een beperkte levensverwachting. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat patiënten tot aan het overlijden preventieve medicijnen gebruiken en dat zij in de laatste dagen voor overlijden allerlei interventies moeten ondergaan waarvan de meerwaarde zeer twijfelachtig is. Is er sprake van overbehandeling? Hoe kunnen zorgverleners eventuele overbehandeling tegengaan?
Dr. Eric Geijteman, arts-onderzoeker Palliatieve Zorg, Erasmus MC

14.30-15.15 uur
DEBAT: beslissingen rond het levenseinde
Panelleden:
– Gon Uyttewaal, verpleegkundig specialist palliatieve zorg in Hospice Demeter in de Bilt
– Dr. Eric Geijteman, arts-onderzoeker Palliatieve Zorg, Erasmus MC
– Laetitia Schillemans, gespecialiseerd vepleegkundige oncologie en palliatieve zorg
– Drs. Erica van Maanen, huisarts/kaderarts palliatieve zorg

15.15 – 15.30 uur
Pauze

15.30-16.15 uur
Sterven op je eigen manier
Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Sander de Hosson laat zien hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. In deze presentatie gaat hij in op de zorg in de laatste levensfase, vanuit het standpunt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Ook bespreekt hij het ongekende belang van compassie en de effecten die alle gebeurtenissen op je zelf kunnen hebben.
Dr. Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis in Assen met als specialisatie longkanker en palliatieve zorg. Hij is auteur van het boek ‘Slotcouplet’.

16.15-17.00 uur
Wat is van waarde? Zingeving in de palliatieve fase
De palliatieve fase legt dat wat voor mensen van belang is onder een vergrootglas. Hoe komen we erachter wat voor de patiënt en diens naasten van waarde is? Hoe ga je in gesprek over wat mensen ten diepste raakt? Versta je de kunst om met lege handen te staan bij dat wat niet op te lossen valt? In vogelvlucht verkennen we de zin en betekenis in de palliatieve zorg.
Dr. Annemieke Kuin, humanistisch geestelijk verzorger, Dijklander Ziekenhuis

17.00 uur
Napraten en drankje

VOOR WIE IS DE DAG BEDOELD?
Deze studiedag is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, palliatieve verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd voor  5 uur bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Geaccrediteerd door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten.

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €225,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. Betaling kan online of d.m.v. een factuur. Dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Folder
Aanmeldformulier
Datum

21 juni 2019

Locatie

Carlton President Hotel

Kosten

€ 225,-

Vragen?

Stel ze aan Willeke Kristensen.
Tel: 033-4345730
E-mail: wkristensen@marktwo.nl

Deel met uw collega’s