Verpleegkundig College ‘Gal, lever en pancreas’
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Verpleegkundig College ‘Gal, lever en pancreas’
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Start
30/11/2017
Einde
30/11/2017 De hele dag

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

De meest sexy organen zijn het waarschijnlijk niet, de lever, gal en alvleesklier. Maar in alle stilte vormen zij met z’n drieën wel het onmisbare motorblok van onze spijsvertering en energiestofwisseling.

Alle reden dus om tijdens Het Verpleegkundig College ‘Gal, lever en pancreas’ op donderdag 30 november a.s. in Cinemec De Sterrenkijker te Utrecht eens dieper in te gaan op de werking van deze organen en op de diagnostiek en behandeling van de aandoeningen die bij deze organen kunnen voorkomen. Immers, met name op het gebied van de behandeling van (virale) hepatiden hebben zich de afgelopen jaren spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan.

Natuurlijk ligt in dit Verpleegkundig College de nadruk op verpleegkundige aspecten, zoals de multidisciplinaire samenwerking en het herkennen van symptomen als ondervoeding.

We starten de bijeenkomst met een interactieve sessie waarin de werking van lever en gal gedetailleerd aan de orde komen. En we gaan in op de meest voorkomende aandoeningen.

Daarna staat een vergelijkbare sessie over de alvleesklier op het programma, gevolgd door een sessie naar keuze. Hierbij kun je extra kennis opdoen over (onder)voeding bij lever- en alvleesklierziekten of over motiverende gespreksvoering bij mensen met een lever-, gal- of alvleesklieraandoening.

We ronden Het Verpleegkundig College af met een sessie waarin we dieper ingaan op het medisch en verpleegkundig redeneren bij icterische patiënten die zich aandienen op de spoedeisende hulp.

We hopen je te mogen begroeten op 30 november a.s. in Utrecht.

Namens de programmacommissie,

Inge Kleiss
Cursusmanager Mark Two Academy

09.30 uur     Inloop en registratie

10.00 uur     Welkom en opening door dagvoorzitter Janine Steenbakkers

10.15 uur      DE LEVER; EEN VEELZIJDIG ORGAAN
In deze sessie bespreken we de anatomie en fysiologie van lever en gal. Ook is er aandacht voor diagnostiek en behandeling van verschillende leveraandoeningen. Waarbij we natuurlijk ruim stil staan bij de verbeterde mogelijkheden om virale hepatiden te behandelen of te voorkomen. Daarnaast besteden we aandacht aan leverschade door overvoeding en/of overmatig alcoholgebruik.
Dr. Eric Tjwa, maag-, darm-, leverarts Radboudumc

11.30 uur     Pauze

12.00 uur     DE ALVLEESKLIER
In deze sessie bespreken we om te beginnen de belangrijke rol die de alvleesklier speelt bij de spijsvertering, de bloedsomloop en binnen het hormonale, exocriene- en endocriene systeem. Daarna gaan we in op de belangrijkste alvleesklieraandoeningen, variërend van (chronische) ontsteking tot tumoren, de gevolgen daarvan voor de patiënt, de huidige (multidisciplinaire) behandelmogelijkheden en de rol van de verpleegkundige.
Lieke Corpelijn, verpleegkundig specialist HPB-chirurgie, Maastricht UMC+

12.45 uur      Lunch

13.30 uur      KEUZELES

KEUZE 1: VOEDING EN LEVER- EN ALVLEESKLIERAANDOENINGEN
Lever-, gal- en alvleesklieraandoeningen hebben een complex effect op de voedingstoestand bij mensen. Enerzijds vermindert de eetlust als gevolg van de symptomen van de aandoeningen, anderzijds vereisen de aandoeningen een verhoogde nutritionele inname. Dit maakt dat ondervoeding een veel voorkomende (en soms levensbedreigende) complicatie is bij patiënten met een lever-, gal- of  alvleesklieraandoening. We gaan daarom in op het herkennen van ondervoeding bij deze patiënten en op de mogelijke interventies daarbij.
Klaske Bakker, diëtist, team abdominaal Radboudumc

OF

KEUZE 2: MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
Mensen met een aandoening aan de lever, gal of alvleesklier doen er goed aan hun leefstijl aan te passen. Stoppen met alcoholgebruik, meer bewegen, gezonde(re) voeding en dagelijks innemen van medicatie. Motiverende gespreksvoering kan helpen de aan te zetten tot dergelijke veranderingen in leefstijl. We geven in deze sessie praktische tips over hoe je patiënten kunt motiveren hun leefwijze te veranderen.
Melanie van Hoeve, trainer/coach van Hoeve trainingen

14.30 uur     Pauze

15.00 uur     KLINISCH REDENEREN, DE ICTERISCHE PATIËNT

Een patiënt met icterus komt binnen via de spoedeisende hulp. Welke vragen stel je tijdens de anamnese van deze patiënt? Welk aanvullend onderzoek is van belang? En welke mogelijke diagnoses kunnen er gesteld worden, medisch en verpleegkundig?
Janine Steenbakkers, verpleegkundig specialist leverziekten, Maastricht UMC+

16.00 uur     Afronding door dagvoorzitter Janine Steenbakkers

16.15 uur     Einde programma

Medisch

  • Verpleegkundig Specialisten
  • Gespecialiseerd verpleegkundigen

Zorg en Verpleging

  • Verpleegkundigen

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de V&V en VSR.

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 225,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch, cursusmateriaal.

Betaling vindt plaats door middel van een eenmalige automatische incasso. Betaling per factuur is ook mogelijk; dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan € 50,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Datum

30 november 2017

Locatie

Cinemec te Utrecht

Kosten

€ 225,-

Vragen?

Stel ze aan Inge Kleiss.
Tel: 033-4345730
E-mail: ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega’s