Verpleegkundig College Infectiepreventie
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Verpleegkundig College Infectiepreventie
Doelgroep: Verpleegkundigen en Verzorgenden

Start
24/11/2017
Einde
24/11/2017 De hele dag

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Beste collega,

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groot probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Op mondiaal niveau worden afspraken gemaakt om antibioticagebruik in de gezondheidszorg en de veeteelt terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Maar stel dat we het tij niet meer kunnen keren. Als geen enkel antibioticum meer werkt! Als een blaasinfectie onbehandelbaar wordt en een knieoperatie, waarbij een infectie ontstaat, levensbedreigend. Wat dan?

Dit doemscenario vormt het uitgangspunt van het nieuwe Verpleegkundig College over Infectiepreventie. We focussen ons op maatregelen die jij kunt nemen om de groei en verspreiding van bacteriën te voorkomen. En gelukkig zijn die er!

Namens programmavoorzitter,
Patrick van de Poel, deskundige Infectiepreventie, HIP Hygiëne advies & Infectie Preventie

Met vriendelijke groet,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

09.00 uur: Aankomst, registratie en koffie/thee
09.30 uur: Opening dagvoorzitter Patrick van de Poel

09.45 uur: Ziek worden van bacteriën: hoe kan dat?
Je lichaam zit vol met bacteriën. Gelukkig zijn deze niet allemaal gevaarlijk voor je gezondheid. Sterker nog, op de huid leven residente bacteriën die je tegen infecties beschermen en in de darmen leven de bacteriën die helpen bij het verteren van ons voedsel. Toch kunnen ook ‘gezonde’ bacteriën mensen ziek maken, als ze maar voldoende kunnen groeien en er teveel op de verkeerde plek van het lichaam terecht komen. Hoe kan dat? We starten de dag met een les microbiologie om de wondere wereld van bacteriën beter te begrijpen.
Corine Kooyman, Deskundige Infectiepreventie en docent vaardigheden op MBO Zorg

10.15 uur: Help, een zorginfectie!
Zorginfecties, ook wel nosocomiale infecties geheten, zijn de infecties die patiënten oplopen in een zorginstelling. Het zijn de slechtste visitekaartjes die je als zorginstelling kunt uitdelen. Ze zorgen voor extra complicaties, langere opnames en hogere zorgkosten. In dit onderdeel behandelen we de oorzaken van zorginfecties en hun mogelijke gevolgen. Wat voor soort zorginfecties zijn er? En wat is de invloed van de hightech gezondheidszorg? Zijn zorginfecties nu eenmaal het risico van het vak, en moeten we ze maar accepteren? Of kun je ze (gedeeltelijk) vermijden? En hoe dan?
Corine Kooyman, Deskundige Infectiepreventie en docent vaardigheden op MBO Zorg

10.45 uur: Zo doorbreek je de infectieketen
Om een infectie op te lopen zijn niet alleen een gevoelige gastheer (de patiënt) en een beschikbare bacterie nodig. Er moet ook een hele keten van gebeurtenissen plaatsvinden. Als verpleegkundige heb je de taak om de schakels in die keten zo goed mogelijk te saboteren. Dat is makkelijker als je begrijpt hoe het kan dat die kleine eencellige wezentjes zonder hersenen en zonder ledematen ons telkens te slim af zijn. Waarom is de ene persoon gevoeliger voor infecties dan de ander? Hoe is die infectieketen opgebouwd en welke schakel is de zwakste? In dit onderdeel leer je hoe jij als zorgprofessional bacteriën de baas wordt.
Charlotte Michels, Deskundige Infectiepreventie CareB4

11.15 uur: Pauze

11.45 uur: Micro-organismen: van bedreiging naar preventie
Geef ze genoeg water en een klein beetje eten en bacteriën vermenigvuldigen zich als een razende. Hoe meer het er zijn en op hoe meer plaatsen ze zich bevinden, hoe groter de kans dat ze een de kwetsbare gezondheid van patiënten en cliënten in gevaar brengen – en soms ook jou en je collega’s besmetten. Als zorgprofessional is het jouw taak om op de rem te trappen. Welke maatregelen moet je daarvoor nemen? In dit onderdeel kijken we verder dan de algemene hygiënische maatregelen en besteden we aandacht aan de rol van hulpmiddelen, het milieu in de zorginstelling en de rol van water bij de verspreiding en de groei van micro-organismen.
Patrick van de Poel, Deskundige Infectiepreventie, HIP Hygiëneadvies & Infectiepreventie en Zuyderland MC

12.15 uur: Handen wassen is nog steeds superbelangrijk!
Al in 1847 slaagde de Hongaarse dokter Semmelweis erin het aantal sterfgevallen op zijn kraamafdeling omlaag te krijgen door iedereen die patiënten onderzocht te verplichten eerst de handen in bleekwater te wassen. Deze les gaat over het belang van handhygiëne. Hoe moeten we omgaan met steriele handschoenen en hoe niet? Moeten we de handen nu reinigen, desinfecteren of allebei? Of hangt dit van de situatie af? Je leert hoe je met eenvoudige maatregelen een maximaal effect krijgt, wat de relatie is tussen de juiste frequentie en de juiste techniek en hoe je compliance en aanspreekcultuur bevordert bij jezelf en je collega’s.
Patrick van de Poel, Deskundige Infectiepreventie, HIP Hygiëneadvies & Infectiepreventie en Zuyderland MC

12.45 uur: Lunch

13.30 uur: Schoon, schoner, schoonst
Is zichtbaar schoon ook echt schoon? Is de manier van reinigen en desinfecteren van belang voor het verwijderen van bacteriën? En wat is het gevolg als je het niet goed doet? Blijven ze dan leven en verspreiden ze zich verder? In deze les leer je alles over de verschillen tussen reiniging en desinfectie en komt tevens het verwarrende begrip steriliteit aan bod. Hoe lang houdt het effect van reiniging en desinfectie aan? Kun je ook te schoon werken? Omdat je in de zorg altijd te weinig tijd hebt, besteden we ook aandacht aan efficiëntie: Welke oppervlakken zijn risicovol en welke oppervlakken niet? Welke materialen worden vaak vergeten in de structurele reiniging en/of desinfectie?
Charlotte Michels, Deskundige Infectiepreventie CareB4

14.00 uur: Isolatiebeleid: zo bestrijd je een outbreak!
Ineens blijkt er een ziekmakende bacterie rond te waren over een afdeling in je zorginstelling. Wat nu? Bij twee of meer geïnfecteerde patiënten/cliënten/medewerkers spreken we van een outbreak. Nu moet alles op alles gezet worden om te voorkomen dat andere afdelingen ook besmet raken. Dat betekent: extra maatregelen boven op de algemeen preventieve maatregelen waar je je al aan houdt. Aan de hand van een casus leer je aan welke eisen deze extra maatregelen en ondersteunende materialen moeten voldoen en hoe je ermee om gaat. Ook besteden we aandacht aan welke instanties je moet betrekken of informeren, en welke richtlijnen, wetgeving en normeringen er ten grondslag liggen aan het bestrijden van outbreaks.
Charlotte Michels, Deskundige Infectiepreventie CareB4

14.30 uur: Pauze

15.00 uur: En nu in de praktijk!
We spelen een aantal situaties na, zoals het plaatsen van een (perifeer) infuus en het behandelen en verzorgen van wonden, waarbij er wordt gedemonstreerd hoe weerbarstig de praktijk is, ook als je de theorie in de vingers hebt. Hoe ga je daarmee om? Is verspreiding van micro-organismen in de zorg altijd onvermijdelijk? Hoe alert kun en moet je zijn om het probleem van verspreiding praktisch en adequaat aan te pakken?

16.30 uur: Einde programma, borrel.

Zorg en Verpleging
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialisten
Verzorgenden

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij:
– Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
– Verpleegkundig Specialisten Register

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen €225,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaatst laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

 

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Datum

24 november 2017

Locatie

CineMec Utrecht

Kosten

€ 225,-

Vragen?

Stel ze aan Steven Korteling
033-435730
skorteling@marktwo.nl

Deel met uw collega’s