Cursusdetails

Beste collega,

‘Wat kun je doen aan dementie?’. Dat is de titel van het nieuwe boek van geriater Jurgen Claassen en het is tegelijk het kernthema van de Studiedag die wij op vrijdag 31 januari 2020 organiseren. In het boek schrijft Claassen uitgebreid over de mogelijkheden om klachten van dementie te verminderen of verergering te voorkomen en op 31 januari a.s. legt hij uit hoe dat in z’n werk gaat.

Ook staan we stil bij de erfelijkheid van dementie. Is dementie eigenlijk erfelijk en zo ja, wil je dat weten? Kun je je voorbereiden op wat er misschien komen gaat? Daar vertelt klinisch geneticus dr. Petra Cohn-Hokke meer over. Ze bespreekt de mogelijkheden, richtlijnen en risico’s van erfelijkheidsonderzoek.

Terug naar de vraag ‘Wat kun je doen aan dementie?’ of beter nog: wat kun jij als verzorgende, (wijk) verpleegkundige of dementie zorgprofessional doen om het leven van iemand met dementie zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken. We bespreken een aantal opties. Zo gaat prof. Robbert Huijsman, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de transitie van thuis naar het verpleeghuis zo soepel mogelijk verloopt. En als ‘thuis’ wordt ingeruild voor kleinschalig wonen, i.p.v. een verpleeghuis, is dat dan automatisch beter? ‘Nee’, zegt dr Ietje de Rooij, voormalig
directeur van twee woonzorgcentra. Ze onderzocht het en deelt haar conclusies met ons.

We sluiten de dag af met een viertal korte kennissessies. Daarin leer je hoe je pijn bij mensen met dementie eerder kunt signaleren en hoe je omgaat met de verandering van hun reuk- en smaakvermogen. Ook komt aan bod hoe je apathie en initiatiefloosheid kunt ombuigen tot actie. In de laatste kennissessie besteden we aandacht aan gespreksvoering over de palliatieve fase. In álle stadia kun je nog iets doen aan dementie. Na afloop van deze studiedag weet jij wat.

We zien je graag op 31 januari a.s. bij deze bijzondere Studiedag.

Met vriendelijke groet,

Willem Korteling, cursusmanager

09.00-09.30 uur Ontvangst, registratie, koffie

09.30-09.45 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter

09.45-10.30 uur Wat kun je doen aan dementie en (hoe) kun je het voorkomen?
Dementie levert veel vragen op voor patiënt en naasten. Wat kun je doen om verergering te voorkomen of af te remmen? Welke rol spelen medicatie, voeding,
lichaamsbeweging en slaap? Helpt het om geheugentraining te volgen? Wat kunnen partner en kinderen doen? Het boek ‘Wat kun je doen aan dementie?’ (iedereen ontvangt een exemplaar) biedt patiënten en hun familie een palet aan opties en geeft ze de mogelijkheid te kiezen wat het beste bij hen past. Auteur Jurgen Claassen verzorgt een toelichting.
Dr. Jurgen Claassen, geriater in het Radboud UMC en auteur van het boek ‘Wat kun je doen aan dementie?’

10.30-11.15 uur Is dementie erfelijk, en wil je dat eigenlijk wel weten?
Dr. Petra Cohn-Hokke, klinisch geneticus, afdeling Klinische Genetica in het Amsterdam UMC vertelt over de erfelijkheid van dementie. Ook vertelt zij over de
werkwijze van erfelijkheidsonderzoek bij dementie. Met welke richtlijnen heb je te maken? Is er een leeftijdsgrens? Waarom gesprekken met een arts, een genetisch consulent en een psycholoog? Maar ook: uitleg over de ziekte, over het geschatte tijdstip van uitbraak en over medisch-juridische risico’s van genetische testen. En wat kunnen de consequenties van de uitslag van zo’n test zijn? Bij voorbeeld voor een kinderwens, voor het afsluiten van verzekeringen?
Dr. Petra Cohn-Hokke, klinisch geneticus, Amsterdam UMC

11.15-11.45 uur PAUZE

11.45-12.30 uur Van thuis naar verpleeghuis

Unaniem zijn de Nederlandse dementieprofessoren van oordeel dat onze dementiezorg behoorlijk goed is, zowel thuis als in het verpleeghuis. Toegankelijk en betaalbaar voor alle lagen van de bevolking, een goed en rijk gevarieerd palet aan voorzieningen in alle regio’s, met mooie moderne leefgebouwen en een goed werkend zorgstelsel. Maar de Nederlandse ouderenzorg is ook duur en de overgang van thuis naar verpleeghuis is radicaal. Bij de ‘zorgval’ tijdens de wachtlijstperiode en direct bij ‘opname’ stoppen normale zaken abrupt, zoals eigen activiteiten en regie, huisraadbeheer, de inzet van mantelzorgers, betekenisvolle dagbesteding en participatie vanuit en in de wijk. Waar men het ‘leefplezier’ eruit haalt, verandert institutionalisering het dagelijks leven. Vanuit de optiek van persoonsgerichte en integrale zorg, centraal gesteld in de aanstaande Zorgstandaard Dementie, moeten we meer investeren in transmurale zorg die de transitie makkelijker maakt. Ook in de thuissituatie valt nog veel te halen, bijvoorbeeld door inzet van psychosociale interventies gericht op betekenisgeving, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven en sociale gezondheid in een dementievriendelijke omgeving. We gaan ook in op het model van adaptatie en coping: hoe alle betrokkenen kunnen leren omgaan met (de gevolgen van) dementie.
Prof. Dr. Robbert Huijsman, directeur/bestuurder van Geriant, gespecialiseerd in dementiezorg in Noord-Holland Noord, en sinds 1997 hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management (EUR).

12.30-12.45 uur Vragen en discussie o.l.v. de dagvoorzitter

12.45-13.30 uur LUNCH

13.30-14.15 uur Dementiezorg: verpleeghuis of kleinschalig wonen?
In Nederland overheerst het idee dat kleinschalige woonvormen met een meer huiselijke, persoonsgerichte benadering beter zijn voor ouderen met dementie dan traditionele verpleeghuisafdelingen. Docent Ietje de Werd-de Rooij, voormalig directeur van twee woonzorgcentra, onderzocht of dat echt zo is door beide vormen met elkaar te vergelijken, in Nederland en België. Kleinschalige woonvormen lieten positieve resultaten zien waar het gaat om sociale relaties en bezigheden, maar in de meer traditionele vorm ontwikkelt een dementerende minder gedragsproblemen. Familieleden ervaren echter meer en beter contact met verzorgenden wanneer hun naaste in een kleinschalige woonvorm woont. De Werd-de Rooij bespreekt de beste elementen uit beide typen, vooropstellend dat niet de schaal van de zorg en huisvesting, maar het belang van de oudere met dementie voorop staat.
Dr. Mr. Ietje de Rooij, voormalig directeur De Wever locatie Heikant/De Kievitshorst

KORTE KENNISSESSIES

14.15-14.45 uur 1: Pijn bij mensen met dementie

14.45-15.15 uur 2: Omgaan met apathie en initiatiefloosheid

15.15-15.30 uur Korte pauze

15.30-16.00 uur 3: Dementie en voeding: invloed van verandering reuk en smaak

16.00-16.30 uur 4: Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg

16.30 uur Drankje en napraten

EINDE

Kennissessies:

1.Pijn bij mensen met dementie
Mensen met dementie die pijn hebben, kunnen dat zelf vaak niet goed aangeven. Pijn is daarbij voor zorgverleners moeilijk te herkennen. Gezondheidswetenschapper Sandra Zwakhalen heeft een checklist ontwikkeld om pijn bij demente ouderen op te sporen. Wanneer jij kunt vaststellen dat een cliënt pijn heeft, sta je sterker in je overleg met de arts en kan er eerder met een passende behandeling gestart worden. Daarom licht Sandra tijdens deze kennissessie het gebruik van de checklist toe.
Prof. Dr. Sandra Zwakhalen, hoogleraar Verplegingswetenschap, Maastricht University

2. Omgaan met apathie en initiatiefloosheid
Op ouderenlandgoed Grootenhout genieten bewoners elke dag een ‘thuiskom-ervaring’ na afloop van ‘dagbeleving’, net zoals vroeger. Het is slechts één voorbeeld van hoe Francien van de Ven Noudje van Bussel hun doel willen bereiken: ouderen met dementie een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. In
deze kennissessie ligt de focus op omgaan met apathie en initiatiefloosheid.
Noudje van Bussel, directeur en Francien van de Ven, manager, Ouderenlandgoed Grootenhout

3.Dementie en voeding; invloed van verandering reuk en smaak
Mensen met dementie verliezen herinneringen aan smaak en reuk. Daarbij vermindert het proef- en reukvermogen. Eén van de gevolgen hiervan is dat de persoon met dementie weinig nieuwe reuk- en smaakervaringen zal hebben – het zegt ze nog maar weinig. Welke consequenties heeft dit voor de
intake van voeding?
Dr. Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent Humane Voeding & Gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

4. Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol in het herkennen van en handelen bij symptomen en zorgvragen. Tijdig in gesprek gaan over het levenseinde hoort daar ook bij. Sascha Bolt (promovenda) werkt aan het DEDICATED project, wat als doel heeft een ‘competentietoolkit’ te ontwikkelen om zorgprofessionals te ondersteunen in de palliatieve benadering van zorg voor mensen met dementie. In deze kennissessie leer je meer over de gesignaleerde behoeften alsmede de toolkit.
Sascha Bolt, promovenda Maastricht University

VOOR WIE?
Nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen, verpleeghuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg, wijkverpleegkundigen, dementie zorgprofessionals en dementie case managers

ACCREDITATIE
Geaccrediteerd met 6 punten  door de V&V en register zorgprofessionals.

CURSUSPRIJS
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 225,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch, cursusmateriaal en een exemplaar van het net verschenen boek ‘Wat kun je doen aan dementie?’

EN ALS JE MOET AFZEGGEN?
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend per e-mail, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kan dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat, via
info@marktwo.nl.info@marktwo.nl

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

31 januari 2020

Locatie

Carlton President Hotel

Kosten

€ 225,-

Vragen?

033 4345730
info@marktwo.nl

Deel met uw collega’s