Cursusdetails

Beste collega,

Dit jaar gaat het Verpleegkundig College Wondzorg over problemen van dermatologisch aard. Problemen die veel voorkomen bij patiënten met wonden maar door ons zorgverleners niet altijd als zodanig herkend worden. De hoogste tijd dus voor een kennisupdate over huidziekten!

We gaan het bijvoorbeeld hebben over het signaleren en behandelen van huidkanker omdat er in Nederland elk jaar zo’n 50.000 patiënten bijkomen. Grote kans dat je bij de verzorging van patiënten wel eens een verdacht plekje ziet. Ook de verschillende soorten infectieziekten van de huid worden met je doorgenomen en natuurlijk wat je er tegen kunt doen. Daarnaast leer je hoe jij de patiënt kan helpen om de vicieuze ‘jeuk-krab-jeuk’ cirkel te doorbreken? Chronische jeuk is namelijk de meest voorkomende dermatologische aandoening bij ouderen.

En je kunt een les volgen over psychodermatologie (patiënten die als gevolg van een vaak chronische huidaandoening psychiatrische stoornissen of psychologische problemen ontwikkelen zoals een depressie of acceptatieproblematiek) of etnische dermatologie (over de verzorging van de huid van mensen die geen Europese afkomst hebben). Alle reden dus om je aan te melden voor deze nieuwe editie van
het Verpleegkundig College Wondzorg over dermatologische aandoeningen.

Namens programmavoorzitter,
Mirjam Kempkes, wondconsulent bij Cordaan

09.00 uur Ontvangst en registratie
09.30 uur Opening dagvoorzitter Mirjam Kempkes

09.40 uur Signaleren en behandelen van huidkanker
In Nederland komen er elk jaar zo’n 50.000 patiënten met huidkanker bij. Grote kans dat je bij de verzorging van patiënten wel eens een verdacht plekje ziet. Deze les gaat over jouw signalerende rol: Welke vormen van huidkanker zijn er? Waar herken je huidkanker aan? Maar ook over de behandelmogelijkheden zoals Mohs-chirurgie, cryotherapie, lichttherapie en chemozalven die steeds vaker poliklinisch en in de eerste lijn (thuis) worden toegepast.
Mirjam Kempkes, wondconsulent bij Cordaan

10.30 uur Incontinentie dermatitis
Incontinentie dermatitis is huidletsel dat ontstaat door inwerking van urine en/of ontlasting. De laesies die dit veroorzaakt, worden vaak verward met decubitus. Beide aandoeningen kunnen ook samen voorkomen, wat het herkennen nog lastiger maakt. Toch zijn er een aantal duidelijke verschillen. Die leer je herkennen in deze les aan de hand van casuïstiek. Ook besteden we aandacht aan het juist behandelen van deze huidaandoening.

11.20 uur Pauze

11.40 uur  Inflammatoire huidaandoeningen
Dit is een verzamelnaam voor veelal chronische huidaandoeningen waarbij een ontsteking in de huid een belangrijke rol speelt. De bekendste voorbeelden hiervan zijn psoriasis en eczeem. Tijdens deze voordracht bespreken we aan de hand van veel klinische beelden de verschillende soorten die er zijn en de behandelmogelijkheden. Ook staan we stil bij het belang van een goede zalfinstructie en de juiste toepassing van hormoonzalven.
Johan Toonstra, dermatoloog, Hogeschool Utrecht, afdeling Huidtherapie

12.30 uur Lunch

13.40 uur Chronische jeuk!
Chronische jeuk is de meest voorkomende dermatologische aandoening bij ouderen. Het kan de kwaliteit van leven zeer negatief beïnvloeden, maar wat is jeuk eigenlijk? In deze les bespreken we de oorzaken van jeuk. Zoals jeuk bij interne ziekten (Pruritus) en waar het acroniem ‘HUIDPASTA’ voor staat. Natuurlijk bespreken we ook de behandelmogelijkheden en is er aandacht voor praktische oplossingen. Help jij mee de vicieuze jeuk-krab-jeuk cirkel te doorbreken?
Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC

14.30 uur Psychodermatologie
Er zijn patiënten die als gevolg van een vaak chronische huidaandoening psychiatrische stoornissen of psychologische problemen ontwikkelen zoals een depressie of acceptatieproblematiek. Mensen met psoriasis of eczeem die letterlijk gek worden van de jeuk bijvoorbeeld, of patiënten met acne/schurft/smetplekken die ten gevolgen van deze klachten somber zijn en sociale activiteiten steeds vaker vermijden omdat ze zich schamen. Aan de hand van dit soort voorbeelden gaan we in op de psychodermatologische behandeling die patiënten niet alleen leert om beter om te gaan met de aandoening maar ook met de gevolgen ervan.
Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC

15.20 uur Pauze

15.40 uur Etnische dermatologie
In deze voordracht staat de huid van mensen die geen Europese afkomst hebben centraal. Wist u bijvoorbeeld dat op een gepigmenteerde huid nooit een occlusief preparaat aangebracht moet worden? En dat propyleenglycol bevattende producten hyperpigmentatie tot gevolg kunnen hebben en dus vermeden moeten worden bij de gepigmenteerde huid? Deze en andere veel voorkomende dermatologische aandoeningen bij de gepigmenteerde huid worden besproken en voorzien van een behandeladvies.
Freddy Hamerlinck, dermatoloog, veneroloog, houdt praktijk in Amsterdam-Zuidoost, met als specialisatie de donkere huid.

16.30 uur Einde programma, borrel

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en huidtherapeuten

5 uur accreditatie aangevraagd bij:
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
Verpleegkundig Specialisten Register
St. ADAP (huidtherapeuten)

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €225,-.
Mark Two Academy is als aanbieder van kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Tot twee weken voor de bijeenkomst kun je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan €25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

20 september 2019

Locatie

Carlton President Hotel te Utrecht

Kosten

€ 225,-

Vragen?

033 4345730
info@marktwo.nl

Deel met uw collega’s