Zorg voor de bekkenbodem!
Den Haag
Doelgroep: Multidisciplinair

Deze cursus is al gegeven

Zorg voor de bekkenbodem!
Den Haag
Doelgroep: Multidisciplinair

Start
28/05/2018 23:00
Einde
28/05/2018 23:30

Status

Deze cursus is al gegeven

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

Geachte collega,

Voor het derde jaar op rij organiseren we in samenwerking met de Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie een nascholingsreeks over uro-gynaecologie.

We merken dat klachten van ongewenst urineverlies, een verzakking en de daarmee gepaard gaande seksuele klachten ook anno 2018 nog in de taboesfeer zitten. Slechts een deel van de patiënten die deze klachten ervaart zoekt professionele hulp. TV spotjes over incontinentiemateriaal, die suggereren dat incontinentie een gegeven is, zijn hier mogelijk mede debet aan.

Het scala aan uro-gynaecologische klachten is groot en de manier van aanpak divers. In veel ziekenhuizen vindt behandeling plaats in een multidisciplinaire setting waarin urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, MDL-artsen, chirurgen, psychologen en seksuologen samen bij iedere patiënt tot een optimale behandeling trachten te komen. Deze nascholing biedt u de mogelijkheid de benodigde kennis hiervoor op te frissen dan wel verder uit te breiden.

Daar waar het zwaartepunt in het programma voorgaande jaren lag bij stress- incontinentie en de behandeling van de overactieve blaas, hebben we dit jaar gekozen voor een bredere insteek. Voor de pauze praten we u plenair bij over de ontwikkelingen op het gebied van de medicamenteuze behandeling van de overactieve blaas. De gevaren die daarbij, met name bij de oudere, kwetsbare patiënt op de loer liggen krijgen bijzondere aandacht. Daarna bespreken we de
fecale incontinentie en het achterste compartiment.

Na de pauze richten we ons aan de hand van casuïstiek op het inzetten van conservatieve therapie en op seksuele klachten na incontinentie chirurgie. De casussen zijn mede geschreven door prof. dr. Jan Paul Roovers, dr. John Heesakkers en dr. Henk Elzevier.

Ik hoop op uw deelname op een van de locaties in den lande.

Met een hartelijke groet,

Dr. Pieter Groenendijk Uroloog, HMC Den Haag

 

Deze nascholing is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie en door een financiële bijdrage van de firma Astellas Pharma.

17.45 uur Ontvangst – inloopbuffet

18.30 uur Opening en toelichting op programma en leerdoelen

18.35 uur De oudere OAB patiënt; oog voor lichaam én geest
Ouderen hebben te maken met co-morbiditeit, polypharmacie en vaak ligt geestelijke achteruitgang op de loer. Wat betekent dit voor hun OAB behandeling?

19.15 uur Conservatieve therapie: wanneer en bij wie?

20.00 uur Pauze

20.30 uur Casuïstiek bespreking 1: Fecale incontinentie en het achterste compartiment

21.15 uur Casuïstiek bespreking 2: Seksuele problematiek na incontinentie-chirurgie

21.45 uur Afsluiting en samenvatting

Urologen: Dr. H.W. Elzevier en Drs. M.T.M. Kummeling
Gynaecoloog: Prof.dr. J.P.W.R. Roovers
Moderator: Dr. P.M. Groenendijk

Medisch
Gynaecologen (i.o.)
Urologen (i.o.)
Urogynaecologen
Verpleegkundig specialisten en physician assistants urologie en gynaecologie met voorschrijfbevoegdheid.

Accreditatie
Accreditatie is verleend voor 3 uur door de  NVOG, NAPA en VSR. En nog in behandeling bij de NVU.

Data en locaties

  • Maandag 28 – 05 – 2018, Van der Valk Den Haag-Nootdorp
  • Donderdag 28 – 06 – 2018, Van der Valk Zwolle
  • Maandag 17 – 09 – 2018, Van der Valk Nijmegen-Lent
  • Donderdag 20 – 09 – 2018, Mercure Amsterdam
  • Maandag 01 – 10 – 2018, Van der Valk Eindhoven
Datum

28 mei 2018

Locatie

Van der Valk Den Haag – Nootdorp

Kosten

U kunt kosteloos aan deze nascholing deelnemen.

Vragen?

Neem dan contact op met
Inge Kleiss. Tel: 033-4345730
of e-mail: ikleiss@marktwo.nl

Deel met uw collega’s